ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

Ενημέρωση:

 

Tο site είναι σε διαδικασία αναβάθμισης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες της αναβαθμισμένης έκδοσης

 

  

 

 

Αθήνα  9.5.2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κατά την 4η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 16-4-2018 αποφασίστηκε η κατάθεση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτησης διάλυσης του ΤΑΠΓΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του Ταμείου και της εξάλειψης πλέον κάθε πιθανότητας ανάκαμψης αυτού. Το ΔΣ  κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Ταμείο να συνεχίσει την λειτουργία του. Στην έσχατη λύση της εκκαθάρισης οδηγηθήκαμε μετά την πρόσφατη κατάσχεση μισθωμάτων του Ταμείου από μέλη τα οποία επέλεξαν τον συγκεκριμένο τρόπο για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, γεγονός το οποίο κατέστησε αδύνατη την λειτουργία του Ταμείου.

Ως εκ τούτου, στις 23-4-2018 κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η από 16-4-2018 αίτηση για τη δικαστική πλέον διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ, για την οποία ορίστηκε (κύρια) δικάσιμος η 19-9-2018 και ημερομηνία συζήτησης του αιτήματος προσωρινής διαταγής η 4η-5-2018, οπότε και μας χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, με την οποία απαγορεύθηκε κάθε υλική ή νομική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου (διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατ΄ αυτού, τραπεζικοί λογαριασμοί, εισπραχθέντα μισθώματα) μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, ήτοι μέχρι τις 19-9-2018.

Η ως άνω προσωρινή διαταγή κοινοποιήθηκε και στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενη να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο αυτής.

 

    Το Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      Αθήνα 9.3.2018

 

Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την επιστολή που εστάλη από τον τέως Νομικό Σύμβουλο του ΤΑΠΓΤΕ κ. Κωνσταντίνο Τοκατλίδη προς ενημέρωση σας.

 

Προς:

ΔΣ / ΤΑΠΓΤΕ

Υπόψη:

Προέδρου ΔΣ, κ. Α. Τρίγκα

Νομικού Συμβούλου κ. Κ. Τσουκαλά

    Αθήνα, 07.03.2018

Σας ενημερώνω ότι την 02.03.2018 κατατέθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί, η έφεση του ΤΑΠΓΤΕ κατά της Τράπεζας Πειραιώς και της απόφασης 4391/2017 του Πολ. Πρωτ. Αθηνών, λαβούσα Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 20970/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1414/2018.

Ήδη μεριμνώ για τον κατά το δυνατόν ορισμό σύντομης (κατά προτίμηση) δικασίμου, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, με την κατάθεση και υποστήριξη αιτήματος προσδιορισμού δικασίμου κατά προτεραιότητα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Θα σας ενημερώσω περαιτέρω επ’ αυτού.

Θεωρώ ότι, για τους λόγους που σας έχω ήδη αναπτύξει, είναι ιδιαίτερα πιθανό κατά την άποψή μου η εκκαλουμένη πρωτόδικη απόφαση να εξαφανισθεί από το Εφετείο και η αγωγή να κριθεί εκ νέου από αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το όλο σκεπτικό και η κρίση του Πρωτοδικείου δεν επηρεάζει καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο το οποίο κρίνει εξ αρχής την αγωγή.

Στη δίκη στο Εφετείο θα μετάσχει επίσης η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Ε.Κ.Α., όπως και πρωτοδίκως, ασκώντας παρεμβάσεις υπέρ του ΤΑΠΓΤΕ, ενώ ενδέχεται να ασκηθούν παρεμβάσεις και από άλλους φορείς και οργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Δ.Ν. 

 

Για το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

  

 Η Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

 

Α. Τρίγκα                                 Η. Παππάς

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. 

  

Αθήνα, 6/3/2018

  

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 10 Μαρτίου  2018 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Τ.Ε στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 20 1ος όροφος Αθήνα

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1)   Διοικητικός Απολογισμός 2017-Απαλλαγή μελών Δ.Σ & Ε.Ε

 

2)   Διαχειριστικός Απολογισμός 2017. Προϋπολογισμός 2018

 

3)   Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

4) Πορεία –Ενέργειες Διασφάλισης Περιουσίας του Ταμείου

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

  

Απαραίτητος αριθμός για την επίτευξη απαρτίας: 120 συνάδελφοι

 

  

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

             Η Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

  

            Α. ΤΡΙΓΚΑ                            Η. ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 

 

Αθήνα 30.1.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 29.1.2018 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 1/2/2018 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα 5/2/2018   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την   

        Τετάρτη  7/2/2018 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τετάρτη 28/2/2018 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Παρασκευή 2/3/2018 και ώρα 16.00 μ μ    

       στα  γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

   και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

4) ΠΟΡΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

 

Για το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ                  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 **************************************

 

 

 

Α.Ν.Α.Κ.Ο.Ι.Ν.Ω.Σ.Η

 

Αθήνα 29.12.2017

Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την εκτίμηση της απόφασης 4391/2017 του πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών από τον τέως Νομικό Σύμβουλο του ΤΑΠΓΤΕ.

 

Προς: ΔΣ/ΤΑΠΓΤΕ

Κοιν.: κ. Κων/νο Τσουκαλά,

Νομικό Σύμβουλο ΤΑΠΓΤΕ

 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Σας αποστέλλω συνημμένη την υπ' αριθ. 4391/2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της αγωγής του Ταμείου κατά της Τράπεζας Πειραιώς, που δικάσθηκε την 16.02.2017.

Η Απόφαση κρίνει παραδεκτή την αγωγή του Ταμείου (ως προς τη δικαστική διαδικασία που ακολουθήθηκε) και απορρίπτει αυτή. 

Το σκεπτικό της απόφασης, ως προς την αιτιολόγηση της απορριπτικής κρίσης της, είναι το κατά κύριο λόγο το εξής: η αγωγή είναι απορριπτέα καθόσον "... δεν μπορεί να συναχθεί αδικοπρακτική συμπεριφορά της 'Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.', καθολική διάδοχος της οποίας είναι η εναγόμενη τραπεζική εταιρεία απέναντι στο ενάγον με σκοπό τη ζημία του, αφού η εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παράνομη πράξη ή παράλειψη της τελευταίας, αντίθετης στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου, στην οποία όφειλε να μην προβεί, δεδομένου ότι τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων αποτελούν μία νόμιμη πρακτική των επιχειρήσεων, η οποία στοχεύει στο πλαίσιο διαδικασίας οικονομικής εξυγίανσης και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, στη μείωση του προσωπικού της τελευταίας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής της πολιτικής, αποτελεί δε έκφανση της ελευθερίας της οικονομικής της ανάπτυξης που πρωτίστως ωφελεί ή βλάπτει την ίδια. 

Άλλωστε, η αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης των εργαζομένων στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τη βούληση των τελευταίων, καθόσον η εθελούσια έξοδος αποτελεί καταργητική σύμβαση, που πηγάζει από τη συμφωνία των μερών, η επιλογή δε της συγκεκριμένης στιγμής για τη λύση της σύμβασης εργασίας και συνταξιοδότηση αποτελεί δικαίωμα του ασφαλισμένου" (4ο και 5ο φύλλο της Απόφασης).

Με όλο τον οφειλόμενο σεβασμό στην κρίση του δικάσαντος Δικαστηρίου και το πρόσωπο των Δικαστών της σύνθεσης, πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές επισημάνσεις σε σχέση με τα ανωτέρω, ενόψει της σπουδαιότητας και κρισιμότητας της υπόθεσης:

Κατά την εκτίμησή μου, η εν λόγω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών χρήζει αυστηρής κριτικής καθώς δεν είναι νομικά ικανοποιητική σε επίπεδο αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης του σκεπτικού της.

Καταρχάς, ασφαλώς μία τράπεζα έχει καταρχήν τη δυνατότητα, ασκώντας την επιχειρηματική της ελευθερία, να προχωρήσει υπό όρους σε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού της. Η αγωγή μας δεν αφορά στο ΕΑΝ μία τράπεζα δύναται καταρχήν να προβεί σε τέτοιο πρόγραμμα αλλά στο ΠΩΣ έπραξε εν προκειμένω η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (ήδη κατά διαδοχή, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ). Δηλ. ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και λειτούργησε το επίδικο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια, όπως εγνώριζε η τράπεζα, την πλήρη ανατροπή της αναλογιστικής βάσης του Ταμείου, συνέπεια που δεν είναι νόμιμη (βλ. μάλιστα και ά. 69 Ν. 3371/2005, ά. 69 Ν. 3371/2005) αλλά η τράπεζα αποδέχθηκε τη συνέπεια αυτή και εκτέλεσε το πρόγραμμά της αυτό επιφέροντας πράγματι στο Ταμείο μείζονα οικονομική ζημία. Μάλιστα, στην αγωγή μας αναλύσαμε ειδικώς, με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο, τόσο τις συνθήκες και τους τρόπους δια των οποίων προχώρησε η τράπεζα στο εν λόγω πρόγραμμα εις βάρος του Ταμείου, πείθοντας και ωθώντας μέλη του - ασφαλισμένους, όσο και τα επιμέρους κονδύλια ζημίας που προκάλεσε έτσι στο Ταμείο.

Με το ως άνω λακωνικό σκεπτικό της, η Απόφαση φαίνεται να παραγνωρίζει, επομένως, τη δομή και ουσία της εκ σελίδων 84 αγωγής μας, όπως εξάλλου και τις εκ σελίδων 75 προτάσεις μας, μαζί με τα αναλυτικά και εκτενή Σχετικά μας έγγραφα, περιλαμβανομένης και της εξαιρετικής εκ σελίδων 23 Γνωμοδότησης του Καθηγητή κ. Άγγελου Στεργίου, την οποία προσκομίσαμε στο Δικαστήριο.

Μου προκαλεί, δε, εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η Απόφαση δεν δέχεται την παράνομη εις βάρος του Ταμείου συμπεριφορά της τράπεζας, παρά ταύτα αγνοεί πλήρως ακριβώς εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που κατεξοχήν τεκμηριώνουν την παράνομη αυτή συμπεριφορά:

Όπως είναι γνωστό, για την στήριξη της αγωγής μας, ιδίως ως προς την αδικοπρακτική συμπεριφορά της τράπεζας, λάβαμε νομίμως και προσκομίσαμε νομίμως μετ' επικλήσεως στο Δικαστήριο ένορκες βεβαιώσεις. Κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, το δικαστήριο της ουσίας, όπως εν προκειμένω το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, οφείλει να αναφέρει ειδικώς στην απόφασή του ότι έλαβε υπόψη για την εκτίμηση της αγωγής τις προσκομισθείσες ένορκες βεβαιώσεις, αναφέροντας μάλιστα επακριβώς τον αριθμό και λοιπά στοιχεία αυτών. Εν προκειμένω, ωστόσο, στην Απόφαση δεν υπάρχει ούτε καν απλή αναφορά των κρίσιμων αυτών ενόρκων βεβαιώσεων... Προκαλείται, επομένως, η εύλογη απορία εάν το Δικαστήριο εξέτασε καν τον φάκελο δικογραφίας των Σχετικών μας εγγράφων που συνόδευαν τις προτάσεις μας, όταν έχουν τόσο καταφανώς αγνοηθεί ακόμη και αυτές οι ένορκες βεβαιώσεις.

Κατά τα λοιπά, η Απόφαση εκτείνεται μεταξύ άλλων σε συλλογισμούς και αναφορά των διατάξεων περί την εκδίκαση της υπόθεσης ερήμην της εναγομένης τράπεζας (2ο φύλλο Απόφασης). Αξιοπρόσεκτο είναι, εξάλλου, ότι όπως είναι γνωστό, τις επόμενες ημέρες μετά τη συζήτηση της αγωγής την 16.02.2017 η αντίδικος πλευρά κοινοποίησε εξώδικη διαμαρτυρία ... 

προσωπικώς στην Πρόεδρο του δικάσαντος Δικαστηρίου για την απόφαση του Δικαστηρίου να μην αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης! Ενέργεια, κατά την προσωπική μου εμπειρία, πρωτοφανής στα δικαστικά χρονικά.

Επίσης, εκτείνεται η Απόφαση σε ορισμένους συλλογισμούς ως προς τις πρόσθετες παρεμβάσεις που ασκήθηκαν υπέρ του Ταμείου από τη ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ, απορρίπτοντας ομοίως και αυτές (5ο και 6ο φύλλο Απόφασης).

Με βάση τα ανωτέρω, η Απόφαση δεν ικανοποιεί κατά την εκτίμησή μου βασικές απαιτήσεις ως προς την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση δικαστικών αποφάσεων.

Εξετάζω ήδη, και θα συζητήσουμε, τις δυνατότητες επομένων νομίμων ενεργειών μας, ιδίως με την άσκηση έφεσης κατά της Απόφασης. Θα χρειασθεί βεβαίως να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της Απόφασης και διερεύνηση γενικότερα του θέματος. 

Από πλευράς μου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση ο δικαστικός αγώνας προς υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων του Ταμείου ως προς την προκειμένη αγωγή του.

 

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

ΑΜ/ΔΣΑ 22502

Διδάκτωρ Νομικής

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τα ανωτέρω θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες του Ταμείου.

το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

---------------------------------------------------------------------------------------

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα 15.12.2017

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την δικαστική υπόθεση του ΤΑΠΓΤΕ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σας διαβιβάζουμε την ενημέρωση που είχαμε από τον τέως Νομικό Σύμβουλο του ΤΑΠΓΤΕ ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση αποκλειστικά.

From: Constantinos Tokatlides
Sent: Friday, December 15, 2017 11:51 AM
To: tapgte; proedros
Cc: Constantinos Tokatlides Law Office; Κώστας Τσουκαλάς
Subject: Ενημέρωση - υπ' αριθ. 4391/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

Προς: ΤΑΠΓΤΕ

Υπόψη: Προέδρου ΔΣ ΤΑΠΓΤΕ κ. Α. Τρίγκα

Κοιν.: Νομικό Σύμβουλο ΤΑΠΓΤΕ, κ. Κ. Τσουκαλά

 

Σας ενημερώνω ότι, κατόπιν σημερινού ελέγχου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 4391/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αγωγής του ΤΑΠΓΤΕ κατά της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει προς υπογραφή και δεν έχει ακόμη τεθεί στο αρχείο ώστε να λάβουμε γνώση του πλήρους κειμένου και αντίγραφο αυτής.

Συγκεκριμένα, η απόφαση έχει μεν θεωρηθεί από τον Εισηγητή αλλά δεν έχει ακόμη υπογραφεί από τον Γραμματέα της Έδρας, στον οποίο έχει διαβιβασθεί από 05.12.2017, όπου και εκκρεμεί.

Μόλις υπογραφεί και από τον Γραμματέα της Έδρας, θα τεθεί στο αρχείο οπότε θα μπορούμε να λάβουμε πλήρη γνώση και αντίγραφο αυτής.

Mε εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

ΑΜ ΔΣΑ 22502

Διδάκτωρ Νομικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 20/06/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΑΠΓΤΕ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατά την συνεδρίαση της 20.06.2017 και μετά από τις αρχαιρεσίες

08/09/και 10 Ιουνίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ

ΤΑΜΙΑΣ:                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ:                    ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ

ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ:              ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ

ΜΕΛΗ:                       ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ

                                 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες αρχιαιρεσιών του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. στα γραφεία μας

ΠΕΜΠΤΗ       8 / 6/ 2017    13.00 μμ -  18.00 μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9 / 6/ 2017    13.00 μμ -  18.00 μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ      10 / 6/ 2017   11.00 πμ -  16.00 μμ

 

το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                       Συνάδελφοι, 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους υποψηφίους 

Για τις αρχαιρεσίες του   ΤΑΠΓΤΕ της 8ης, 9ης, και 10ης Ιουνίου 2017

 

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΕΛΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΑΡΟΦΑΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΗΛΙΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΣΙΟΥ

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ

ΚΟΝΤΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ

ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΠΟΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Τυχόν ενστάσεις των συναδέλφων

να υποβληθούν στην Κ.Ε.Ε.

στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ (Σολωμού 20),

μέχρι και την 2/6/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε.ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ

Δ.ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ

Ε.ΜΑΛΙΚΟΥΡΗ

Χ.ΡΙΣΙΑΝΟΣ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 12.5.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΑΠΓΤΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Συνάδελφοι,

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΓΤΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 06/05/2017 αποφάσισε τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του Ταμείου:

 

  Οι εκλογές θα γίνουν  στις 8, 9, και 10 Ιουνίου 2017, ημέρες     ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ώρα 13.00 έως 18.00 και το ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 11.00 έως 16.00 στα γραφεία του ΤΑΜΕΙΟΥ (Αθήνα ,Σολωμού 20, 1ος όροφος).

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εν ενεργεία συνάδελφοι, οι οποίοι είναι ταμειακώς ενήμεροι και όσοι άμεσα ασφαλισμένοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα, στους οποίους δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί  οι προβλεπόμενες από το καταστατικό εφάπαξ παροχές.

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν για την ανάδειξη: 

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΠΓΤΕ:

Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΠΓΤΕ:

Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

 

H προθεσμία υποβολής  των υποψηφιοτήτων ορίζεται μέχρι 25η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων απαιτείται αίτηση του υποψηφίου  , η οποία πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του Νόμου 1599/1986, ότι αυτός εκπληρώνει τις προϋποθέσεις περί εκλογιμότητας που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό του ΤΑΠΓΤΕ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο ΤΑΠΓΤΕ στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Οι παρατάξεις θα υποβάλουν επίσης μέχρι 25/5/2017 κατάσταση των ονομάτων των υποψηφίων κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Η εκλογή του Προέδρου Γ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο , στο οποίο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και σε άλλο όργανο του Ταμείου.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Δημητρίου Ελπινίκη

    Κατσιούλα Ελένη

    Κορογιάννου Δήμητρα

    Μαλικούρη Ευτυχία

    Ρισιάνος Χρήστος

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Αθήνα, 24/4/2017

 

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 6 Μαΐου  2017 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΤΕ στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 20 1ος όροφος Αθήνα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & EE

2)   ΔIAXEIΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3)   ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4)   ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

5)   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

6)   ΕΚΛΟΓΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΩΝ 120 ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΆΡΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 28.2.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 24.2.2017 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 9/3/2017 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Παρασκευή 17/3/2017   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα  27/3/2017 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τρίτη 18/4/2017 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 27/4/2017 και ώρα 16.00 μ μ στα

       γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017

   και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

4) ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ.

5) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

6) ΕΚΛΟΓΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 16.2.2017 είναι το δικαστήριο με την Τράπεζα για την εθελουσία. 

Αρ. πινάκιο Η5 28 

ΚΤΙΡΙΟ 9

ΑΙΘΟΥΣΑ  16    ΩΡΑ 9.00

 

Παρακαλούμε όπως παραβρεθείτε στο δικαστήριο

 

Το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Αθήνα 29.8.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε  ότι το Πολυμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτησή μας για το ευεργέτημα της πενίας.  

Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

 

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

            Η Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

       Α. Τρίγκα                          Η. Παππάς

 

 

 


Αθήνα 28.2.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 24.2.2017 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 9/3/2017 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Παρασκευή 17/3/2017   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα  27/3/2017 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τρίτη 18/4/2017 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 27/4/2017 και ώρα 16.00 μ μ στα

       γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017

   και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

4) ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ.

5) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

6) ΕΚΛΟΓΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 16.2.2017 είναι το δικαστήριο με την Τράπεζα για την εθελουσία. 

Αρ. πινάκιο Η5 28 

ΚΤΙΡΙΟ 9

ΑΙΘΟΥΣΑ  16    ΩΡΑ 9.00

 

Παρακαλούμε όπως παραβρεθείτε στο δικαστήριο

 

Το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

       

 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

 

Α/Α Α.Μ. ΓΤΕ ΠΑΡΟΧΗ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΕΙΡΑ
65 24372 ΒΟΗΘΗΜΑ  1630 17/11/2010 13/11/2010 17/11/2010
66 24430 ΒΟΗΘΗΜΑ  1631 17/11/2010 13/11/2010 17/11/2010
67 21279 ΕΦΑΠΑΞ  1632 18/11/2010 10/11/2010 18/11/2010
68 16782 ΕΦΑΠΑΞ  1638 22/11/2010 26/10/2010 22/11/2010
69 28985 ΒΟΗΘΗΜΑ  1615 09/11/2010 27/11/2010 27/11/2010
70 16451 ΕΦΑΠΑΞ  1643 29/11/2010 23/11/2010 29/11/2010
71 17327 ΕΦΑΠΑΞ  1640 23/11/2010 01/12/2010 01/12/2010
72 33605 ΕΦΑΠΑΞ  1648 01/12/2010 29/10/2010 01/12/2010
73 24554 ΕΦΑΠΑΞ  1656 02/12/2010 30/11/2010 02/12/2010
74 34744 ΒΟΗΘΗΜΑ  1657 02/12/2010 01/12/2010 02/12/2010
75 15289 ΒΟΗΘΗΜΑ  1658 02/12/2010 28/11/2010 02/12/2010
76 24364 ΕΦΑΠΑΞ  1650 03/12/2010 01/12/2010 03/12/2010
77 29165 ΒΟΗΘΗΜΑ  1669 09/12/2010 08/12/2010 09/12/2010
78 12054 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑΕΦΑΠΑΞ  1694 15/12/2010 15/12/2010 15/12/2010
79 25361 ΕΦΑΠΑΞ  1671 09/12/2010 16/12/2010 16/12/2010
80 20594 ΕΦΑΠΑΞ  1698 16/12/2010 16/12/2010 16/12/2010
81 17814 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  1701 16/12/2010 16/12/2010 16/12/2010
82 17194 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  1704 16/12/2010 16/12/2010 16/12/2010
83 14647 ΕΦΑΠΑΞ  1706 16/12/2010 15/12/2010 16/12/2010
84 22566 ΒΟΗΘΗΜΑ  1653 17/12/2010 17/12/2010 17/12/2010
85A 21600 ΕΦΑΠΑΞ 1712 20/12/2010 15/12/2010 20/12/2010
85 16634 ΕΦΑΠΑΞ  1711 20/12/2010 19/12/2010 20/12/2010
86 19406 ΕΦΑΠΑΞ  1715 21/12/2010 01/12/2010 21/12/2010
87 11908 ΕΦΑΠΑΞ  1718 21/12/2010 18/12/2010 21/12/2010
88 14936 ΕΦΑΠΑΞ  1721 22/12/2010 21/12/2010 22/12/2010
89 21584 ΕΦΑΠΑΞ  1675 23/12/2010 22/12/2010 23/12/2010
90 16733 ΕΦΑΠΑΞ  1735 23/12/2010 16/12/2010 23/12/2010
91 24844 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  1737 23/12/2010 02/12/2010 23/12/2010
92 29512 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  1745 24/12/2010 14/11/2010 24/12/2010
93 22145 ΕΦΑΠΑΞ  1746 24/12/2010 16/12/2010 24/12/2010
94 14688 ΕΦΑΠΑΞ  1749 27/12/2010 22/12/2010 27/12/2010
95 20990 ΕΦΑΠΑΞ  1751 27/12/2010 21/12/2010 27/12/2010
96 19067 ΕΦΑΠΑΞ  1736 28/12/2010 28/12/2010 28/12/2010
97 17319 ΕΦΑΠΑΞ  1754 27/12/2010 28/12/2010 28/12/2010
98 16410 ΕΦΑΠΑΞ  1765 29/12/2010 28/12/2010 29/12/2010
99 23077 ΕΦΑΠΑΞ  1776 30/12/2010 28/12/2010 30/12/2010
100 20891 ΕΦΑΠΑΞ  1778 30/12/2010 25/12/2010 30/12/2010
101 20719 ΕΦΑΠΑΞ  1779 30/12/2010 21/12/2010 30/12/2010
102 23432 ΕΦΑΠΑΞ  1782 30/12/2010 25/12/2010 30/12/2010
103 14860 ΕΦΑΠΑΞ  1790 31/12/2010 30/12/2010 31/12/2010
104 29488 ΒΟΗΘΗΜΑ  1695 05/12/2010 01/01/2011 01/01/2011
105 16014 ΕΦΑΠΑΞ  1755 27/12/2010 01/01/2011 01/01/2011
106 22319 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  3 03/01/2011 08/01/2011 08/01/2011
107 28464 ΒΟΗΘΗΜΑ  15 10/01/2011 04/12/2010 10/01/2011
108 24158 ΒΟΗΘΗΜΑ  16 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011
109 14076 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  23 10/01/2011 18/12/2010 10/01/2011
110 24034 ΕΦΑΠΑΞ  31 12/01/2011 11/01/2011 12/01/2011
111 20016 ΕΦΑΠΑΞ  34 14/01/2011 13/01/2011 14/01/2011
112 17442 ΕΦΑΠΑΞ  38 17/01/2011 15/01/2011 17/01/2011
113 27219 ΕΦΑΠΑΞ  39 17/01/2011 05/01/2011 17/01/2011
114 22368 ΒΟΗΘΗΜΑ  53 19/01/2011 17/01/2011 19/01/2011
115 15693 ΕΦΑΠΑΞ  55 19/01/2011 18/01/2011 19/01/2011
116 17335 ΕΦΑΠΑΞ  56 19/01/2011 15/01/2011 19/01/2011
117 21600 ΕΦΑΠΑΞ  63 20/01/2011 15/12/2010 20/01/2011
118 24620 ΒΟΗΘΗΜΑ  68 21/01/2011 20/01/2011 21/01/2011
119 25320 ΒΟΗΘΗΜΑ  89 26/01/2011 26/01/2011 26/01/2011
120 29546 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  91 26/01/2011 25/01/2011 26/01/2011
121 16774 ΕΦΑΠΑΞ 92 27/01/2011 25/01/2011 27/01/2011
122 16253 ΕΦΑΠΑΞ  96 28/01/2011 14/01/2011 28/01/2011
123 16501 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  102 31/01/2011 27/01/2011 31/01/2011
124 35048 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΙΣΦΟΡΩΝ  103 31/01/2011 11/01/2011 31/01/2011
125 24422 ΒΟΗΘΗΜΑ  1 03/01/2011 01/02/2011 01/02/2011
126 12781 ΕΦΑΠΑΞ  70 24/01/2011 01/02/2011 01/02/2011
127 15461 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΠΑΙΔΙΟΥ  104 02/02/2011 01/02/2011 02/02/2011
128 24927 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  105 02/02/2011 01/02/2011 02/02/2011
129 12567 ΕΦΑΠΑΞ  127 04/02/2011 15/01/2011 04/02/2011
130 26674 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  129 07/02/2011 01/02/2011 07/02/2011
131 25700 ΒΟΗΘΗΜΑ  14 10/01/2011 08/02/2011 08/02/2011
132 15792 ΕΦΑΠΑΞ  125 04/02/2011 08/02/2011 08/02/2011
133 13847 ΕΦΑΠΑΞ  132 08/02/2011 09/02/2011 09/02/2011
134 21121 ΕΦΑΠΑΞ  142 14/02/2011 12/02/2011 14/02/2011
135 18119 ΕΦΑΠΑΞ  150 17/02/2011 01/02/2011 17/02/2011
136 22657 ΕΦΑΠΑΞ  151 17/02/2011 11/02/2011 17/02/2011
137 14340 ΕΦΑΠΑΞ  152 18/02/2011 17/02/2011 18/02/2011
138 12674 ΕΦΑΠΑΞ  153 23/02/2011 17/02/2011 23/02/2011
139 9886 ΑΝΑΔΡ.ΕΦΑΠΑΞ  163 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011
140 10264 ΑΝΑΔΡ.ΕΦΑΠΑΞ  164 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011
141 21691 ΕΦΑΠΑΞ  175 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011
142 14878 ΕΦΑΠΑΞ  176 01/03/2011 16/02/2011 01/03/2011
143 16188 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΠΑΙΔΙΟΥ  168 28/02/2011 01/03/2011 01/03/2011
144 22368 ΕΦΑΠΑΞ  174 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011
145 16592 ΕΦΑΠΑΞ  178 02/03/2011 01/03/2011 02/03/2011
146 16568 ΕΦΑΠΑΞ  179 02/03/2011 26/02/2011 02/03/2011
147 12278 ΕΦΑΠΑΞ  188 03/03/2011 01/03/2011 03/03/2011
148 23937 ΕΦΑΠΑΞ  202 11/03/2011 03/03/2011 11/03/2011
149 30056 ΕΦΑΠΑΞ  200 11/03/2011 11/03/2011 11/03/2011
150 20909 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  203 14/03/2011 01/03/2011 14/03/2011
151 18200 ΕΦΑΠΑΞ  206 15/03/2011 16/03/2011 16/03/2011
152 19273 ΕΦΑΠΑΞ  207 16/03/2011 16/03/2011 16/03/2011
153 24737 ΒΟΗ.  228 24/03/2011 23/03/2011 24/03/2011
154 13599 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  229 24/03/2011 16/03/2011 24/03/2011
155 23994 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  230 24/03/2011 11/03/2011 24/03/2011
156 22780 ΕΦΑΠΑΞ  217 21/03/2011 29/03/2011 29/03/2011
157 15602 ΕΦΑΠΑΞ  238 30/03/2011 19/03/2011 30/03/2011
158 18838 ΕΦΑΠΑΞ  247 04/04/2011 01/04/2011 04/04/2011
159 30676 ΕΦΑΠΑΞ  252 06/04/2011 06/04/2011 06/04/2011
160 12401 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  254 07/04/2011 08/04/2011 08/04/2011
161 12062 ΒΟΗΠΑΙΔΙΟΥ  259 11/04/2011 08/04/2011 11/04/2011
162 26534 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  261 11/04/2011 07/04/2011 11/04/2011
163 25189 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  266 12/04/2011 09/04/2011 12/04/2011
164 15719 ΕΦΑΠΑΞ  271 15/04/2011 15/04/2011 15/04/2011
165 13912 ΕΦΑΠΑΞ  272 15/04/2011 01/04/2011 15/04/2011
166 15404 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  273 15/04/2011 11/03/2011 15/04/2011
167 23788 ΒΟΗΠΑΙΔΙΟΥ  281 19/04/2011 13/03/2011 19/04/2011
168 15511 ΕΦΑΠΑΞ  289 27/04/2011 27/04/2011 27/04/2011
169 18986 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  290 27/04/2011 28/04/2011 28/04/2011
170 27391 ΑΓΑΜΟΥ  32 12/01/2011 02/05/2011 02/05/2011
171 15727 ΕΦΑΠΑΞ  293 02/05/2011 01/05/2011 02/05/2011
172 15867 ΕΦΑΠΑΞ  296 02/05/2011 30/04/2011 02/05/2011
173 13151 ΕΦΑΠΑΞ  297 02/05/2011 01/05/2011 02/05/2011
174 19125 ΕΦΑΠΑΞ  298 02/05/2011 20/05/2004 02/05/2011
175 14944 ΕΦΑΠΑΞ  305 04/05/2011 30/04/2001 04/05/2011
176 13326 ΕΦΑΠΑΞ  312 05/05/2011 01/05/2011 05/05/2011
177 14332 ΕΦΑΠΑΞ  314 05/05/2011 06/05/2011 06/05/2011
178 26633 ΕΦΑΠΑΞ  315 09/05/2011 05/05/2011 09/05/2011
179 27052 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  316 09/05/2011 01/05/2011 09/05/2011
180 15859 ΕΦΑΠΑΞ  317 09/05/2011 08/05/2011 09/05/2011
181 32359 ΕΦΑΠΑΞ  318 09/05/2011 10/05/2011 10/05/2011
182 28902 ΕΦΑΠΑΞ  323 10/05/2011 30/04/2011 10/05/2011
183 29066 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  350 12/05/2011 21/02/2011 12/05/2011
184 31823 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  351 12/05/2011 27/04/2011 12/05/2011
185 25064 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  352 12/05/2011 05/05/2011 12/05/2011
186 21014 ΕΦΑΠΑΞ  358 17/05/2011 01/05/2011 17/05/2011
187 22624 ΕΦΑΠΑΞ  359 18/05/2011 15/05/2011 18/05/2011
188 22632 ΕΦΑΠΑΞ  360 18/05/2011 18/05/2011 18/05/2011
189 14373 ΕΦΑΠΑΞ  364 18/05/2011 14/05/2011 18/05/2011
190 13110 ΕΦΑΠΑΞ  365 18/05/2011 18/05/2011 18/05/2011
191 20487 ΕΦΑΠΑΞ  366 18/05/2011 01/05/2011 18/05/2011
192 18168 ΕΦΑΠΑΞ  378 20/05/2011 14/05/2011 20/05/2011
193 19588 ΕΦΑΠΑΞ  379 20/05/2011 01/05/2011 20/05/2011
194 14209 ΕΦΑΠΑΞ  380 20/05/2011 15/05/2011 20/05/2011
195 19372 ΕΦΑΠΑΞ  383 20/05/2011 13/05/2011 20/05/2011
196 25148 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  384 23/05/2011 01/05/2011 23/05/2011
197 26500 ΒΟΗ.ΑΓΑΜΟΥ  386 23/05/2011 11/05/2009 23/05/2011
198 16626 ΕΦΑΠΑΞ  392 25/05/2011 21/05/2011 25/05/2011
199 22376 ΕΦΑΠΑΞ  396 26/05/2011 26/05/2011 26/05/2011
200 27417 ΒΟΗΘ.ΑΓΑΜΟΥ  408 27/05/2011 27/05/2011 27/05/2011
201 14407 ΕΦΑΠΑΞ  409 27/05/2011 17/05/2011 27/05/2011
202 17368 ΒΟΗΘ.ΑΤΕΚΝΟΥ  411 27/05/2011 27/05/2011 27/05/2011
203 24570 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔ  410 27/05/2011 31/05/2011 31/05/2011
204 14712 ΕΦΑΠΑΞ  385 23/05/2011 01/06/2011 01/06/2011
205 13003 ΕΦΑΠΑΞ  395 26/05/2011 01/06/2011 01/06/2011
206 14720 ΕΦΑΠΑΞ  407 27/05/2011 01/06/2011 01/06/2011
207 27094 ΕΦΑΠΑΞ  429 02/06/2011 01/06/2011 02/06/2011
208 28340 ΕΦΑΠΑΞ  430 02/06/2011 01/06/2011 02/06/2011
209 34454 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  432 02/06/2011 18/05/2011 02/06/2011
210 13193 ΕΦΑΠΑΞ  433 02/06/2011 14/05/2011 02/06/2011
211 18101 ΕΦΑΠΑΞ  446 08/06/2011 01/06/2011 08/06/2011
212 20537 ΕΦΑΠΑΞ  447 08/06/2011 30/04/2011 08/06/2011
213 22590 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΙΟΥ  431 02/06/2011 09/06/2011 09/06/2011
214 18416 ΕΦΑΠΑΞ  449 09/06/2011 09/06/2011 09/06/2011
215 18655 ΒΟΗΘΗΜΑ  453 10/06/2011 08/06/2011 10/06/2011
216 16220 ΕΦΑΠΑΞ  457 10/06/2011 05/06/2011 10/06/2011
217 18911 ΕΦΑΠΑΞ  465 17/06/2011 01/06/2011 17/06/2011
218 16667 ΕΦΑΠΑΞ  466 17/06/2011 01/05/2011 17/06/2011
219 20693 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔ.  468 17/06/2011 01/06/2011 17/06/2011
220 21998 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  434 02/06/2011 21/06/2011 21/06/2011
221 27938 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘ.  476 22/06/2011 01/04/2011 22/06/2011
222 24190 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  482 23/06/2011 25/03/2011 23/06/2011
223 17459 ΕΦΑΠΑΞ  489 30/06/2011 11/05/2011 30/06/2011
224 22897 ΕΦΑΠΑΞ  484 24/06/2010 01/07/2011 01/07/2011
225 21477 ΕΦΑΠΑΞ  487 30/06/2011 01/07/2011 01/07/2011
226 19877 ΕΦΑΠΑΞ  537 05/07/2011 01/07/2011 05/07/2011
227 25114 ΒΟΗΘΗΜΑ  538 05/07/2011 30/06/2011 05/07/2011
228 13771 ΕΦΑΠΑΞ  539 05/07/2011 01/07/2011 05/07/2011
229 20412 ΕΦΑΠΑΞ  545 11/07/2011 01/07/2011 11/07/2011
230 22186 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  554 15/07/2011 20/07/2011 20/07/2011
231 27573 ΒΟΗ.ΑΓΑΜΟΥ  569 22/07/2011 22/07/2011 22/07/2011
232 28654 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  570 22/07/2011 17/12/2009 22/07/2011
233 13672 ΕΦΑΠΑΞ  621 02/08/2011 15/06/2011 02/08/2011
234 14845 ΑΝΑΔΡΟΜ.ΕΦΑΠΑΞ  623 02/08/2011 02/08/2011 02/08/2011
235 25395 ΕΦΑΠΑΞ  626 02/08/2011 30/07/2011 02/08/2011
236 25387 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘ.  628 02/08/2011 01/08/2011 02/08/2011
237 26179 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘ.  630 02/08/2011 01/08/2011 02/08/2011
238 7963 ΑΝΑΔΡΟΜ.ΕΦΑΠΑΞ  633 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011
239 10124 ΑΝΑΔΡΟΜ.ΕΦΑΠΑΞ  638 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011
240 37218 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΙΣΦ.  646 04/08/2011 08/07/2011 04/08/2011
241 14746 ΕΦΑΠΑΞ  627 02/08/2011 06/08/2011 06/08/2011
242 34678 ΕΠΙΣΤΟΦΗΕΙΣΦ.  652 10/08/2011 16/07/2011 10/08/2011
243 14639 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  651 10/08/2011 11/08/2011 11/08/2011
244 20313 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  657 19/08/2011 03/07/2011 19/08/2011
245 34520 ΕΦΑΠΑΞΒΟΗ  659 19/08/2011 16/07/2011 19/08/2011
246 27623 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΙΟΥ  673 30/08/2011 10/08/2011 30/08/2011
247 18929 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  674 30/08/2011 30/07/2011 30/08/2011
248 27383 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  675 30/08/2011 24/08/2011 30/08/2011
249 21071 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΙΟΥ  683 02/09/2011 30/08/2011 02/09/2011
250 11254 ΕΦΑΠΑΞ  690 06/09/2011 04/06/2011 06/09/2011
251A 22129 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  689 06/09/2011 01/09/2011 06/09/2011
251 24398 ΒΟΗ.ΠΑΙΔΙΟΥ  672 30/08/2011 06/09/2011 06/09/2011
252 30387 ΑΚΥΡΩΣΗΕΞΑΓΟΡΑΣ  691 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011
253 27565 ΒΟΗΘ.  698 08/09/2011 08/09/2011 08/09/2011
254 32532 ΒΟΗΘ.  704 15/09/2011 27/08/2011 15/09/2011
255 15198 ΕΦΑΠΑΞ  707 19/09/2011 17/09/2011 19/09/2011
256A 12377 ΑΝΑΔΡ.ΕΦΑΠΑΞ 717 23/09/2011 23/09/2011 23/09/2011
256 22129 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  711 20/09/2011 01/09/2011 20/09/2011
257 37341 ΑΚΥΡΩΣΗΕΞΑΓΟΡΑΣ  722 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011
258 28225 ΑΚΥΡΩΣΗΕΞΑΓΟΡΑΣ  723 28/09/2011 28/09/2011 28/09/2011
259 14738 ΕΦΑΠΑΞ  725 28/09/2011 21/09/2011 28/09/2011
260 14126 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘ.  727 28/09/2011 20/09/2011 28/09/2011
261 25957 ΒΟΗΘΗΜΑ  728 28/09/2011 29/08/2010 28/09/2011
262 25551 ΕΦΑΠΑΞ  729 30/09/2011 03/09/2011 30/09/2011
263 19968 ΕΦΑΠΑΞ  730 30/09/2011 08/07/2011 30/09/2011
264 17772 ΕΦΑΠΑΞ  743 04/10/2011 01/10/2011 04/10/2011
265 22236 ΕΦΑΠΑΞ  746 04/10/2011 01/10/2011 04/10/2011
266 13383 ΑΝΑΔΡ. ΕΞΑΠΑΞ   755 06/10/2011 04/10/2011 06/10/2011
267 18069 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  757 07/10/2011 05/09/2011 07/10/2011
268 22558 ΕΦΑΠΑΞ  758 07/10/2011 04/10/2011 07/10/2011
269 17996 ΕΦΑΠΑΞ  760 07/10/2011 01/10/2011 07/10/2011
270 20503 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  762 11/10/2011 06/10/2011 11/10/2011
271 27144 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΙΟΥ  765 12/10/2011 17/09/2011 12/10/2011
272 32748 ΕΦΑΠΑΞ  766 12/10/2011 01/10/2011 12/10/2011
273 23192 ΕΦΑΠΑΞ  770 17/10/2011 15/10/2011 17/10/2011
274 8763 ΑΝΑΔΡ. ΕΦΑΠΑΞ  774 18/10/2011 05/10/2011 18/10/2011
275 12062 ΕΦΑΠΑΞ  785 27/10/2011 17/09/2011 27/10/2011
276 19497 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  787 31/10/2011 07/05/2011 31/10/2011
277 22434 ΒΟΗ. ΠΑΙΔΙΟΥ  794 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011
278 19729 ΕΦΑΠΑΞ  804 02/11/2011 31/10/2011 02/11/2011
279 15552 ΕΦΑΠΑΞ +ΒΟΗΘ  805 02/11/2011 01/11/2011 02/11/2011
280 14696 ΕΦΑΠΑΞ  821 10/11/2011 05/11/2011 10/11/2011
281 21410 ΕΦΑΠΑΞ  829 14/11/2011 30/10/2011 14/11/2011
283 29637 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑ. 837 21/11/2011 21/11/2011 21/11/2011
284 18010 ΕΦΑΠΑΞ  839 21/11/2011 09/11/2011 21/11/2011
285 26864 ΕΦΑΠΑΞ  840 22/11/2011 19/11/2011 22/11/2011
286 19570 ΕΦΑΠΑΞ 846 24/11/2011 17/11/2011 24/11/2011
287 21436 ΒΟΗ. ΠΑΙΔΙΟΥ  847 24/11/2011 24/11/2011 24/11/2011
288 28027 ΒΟΗ ΑΤΕΚΝΟΥ   850 24/11/2011 18/11/2011 24/11/2011
289 18614 ΕΦΑΠΑΞ  852 28/11/2011 23/11/2011 28/11/2011
290 8060 ΑΝΑΔΡ. ΕΦΑΠΑΞ  856 29/11/2011 11/11/2011 29/11/2011
291 20222 ΒΟΗ ΠΑΙΔΙΟΥ   857 29/11/2011 25/11/2011 29/11/2011
292 26542 ΕΦΑΠΑΞ  858 30/11/2011 01/12/2011 01/12/2011
293 11858 ΑΝΑΔΡ. ΕΦΑΠΑΞ  859 30/11/2011 02/12/2011 02/12/2011
294 18531 ΕΦΑΠΑΞ  862 02/12/2011 01/12/2011 02/12/2011
295 18531 ΕΦΑΠΑΞ  862 02/12/2011 01/12/2011 02/12/2011
296 26583 ΒΟΗ. ΠΑΙΔΙΟΥ   866 02/12/2011 24/10/2011 02/12/2011
297 18606 ΒΟΗ. ΠΑΙΔΙΟΥ   865 02/12/2011 03/12/2011 03/12/2011
298 15404 ΕΦΑΠΑΞ  881 06/12/2011 01/12/2011 06/12/2011
299 15370 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ  882 06/12/2011 01/12/2011 06/12/2011
300 15529 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  883 06/12/2011 01/12/2011 06/12/2011
301 16725 ΕΦΑΠΑΞ  886 07/12/2011 03/12/2011 07/12/2011
302 18044 ΕΦΑΠΑΞ  908 15/12/2011 16/12/2011 16/12/2011
303 23523 ΒΟΗ ΠΑΙΔΙΟΥ    911 16/12/2011 14/12/2011 16/12/2011
304 25619 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΙΟΥ  853 28/11/2011 17/12/2011 17/12/2011
305 14019 ΕΦΑΠΑΞ  919 21/12/2011 21/12/2011 21/12/2011
306 22939 ΕΦΑΠΑΞ  920 22/12/2011 20/12/2011 22/12/2011
307 12336 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  922 23/12/2011 23/12/2011 23/12/2011
308 21717 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗ.  923 27/12/2011 22/12/2011 27/12/2011
309 24240 ΕΦΑΠΑΞ  309 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011
310 24174 ΕΦΑΠΑΞ  6 29/12/2011 28/12/2011 29/12/2011
311 15818 ΕΦΑΠΑΞ 2 03/01/2012 31/12/2011 03/01/2012
312 22434 ΕΦΑΠΑΞ 15 03/01/2012 30/12/2011 03/01/2012
313 21071 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 17 03/01/2012 23/12/2011 03/01/2012
314 13441 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 25 04/01/2012 29/12/2011 04/01/2012
315 28142 ΒΟΗΘΗΜΑ 19 04/01/2012 05/01/2012 05/01/2012
316 24315 ΒΟΗΘΗΜΑ 44 10/01/2012 07/01/2012 10/01/2012
317 23655 ΕΦΑΠΑΞ 39 13/01/2012 11/01/2012 13/01/2012
318 27847 ΒΟΗΘΗΜΑ 43 13/01/2012 11/01/2012 13/01/2012
319 24075 ΒΟΗΘΗΜΑ 56 13/01/2012 10/01/2012 13/01/2012
320 23838 ΕΦΑΠΑΞ 45 12/01/2012 17/01/2012 17/01/2012
321 34249 ΒΟΗΘΗΜΑ 57 18/01/2012 16/11/2011 18/01/2012
322 24521 ΒΟΗΘΗΜΑ 70 27/01/2012 24/12/2011 27/01/2012
323 38752 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 78 26/01/2012 20/01/2012 26/01/2012
324 14142 ΕΦΑΠΑΞ 73 30/01/2012 01/02/2012 01/02/2012
325 28027 ΕΦΑΠΑΞ 76 26/01/2012 01/02/2012 01/02/2012
326 17350 ΕΦΑΠΑΞ 77 24/01/2012 01/02/2012 01/02/2012
327 24216 ΕΦΑΠΑΞ 84 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012
328 17509 ΕΦΑΠΑΞ 99 02/02/2012 31/01/2012 02/02/2012
329 17665 ΕΦΑΠΑΞ 100 02/02/2012 01/02/2012 02/02/2012
330 22764 ΕΦΑΠΑΞ 111 06/02/2012 27/01/2012 06/02/2012
331 22202 ΕΦΑΠΑΞ 106 06/02/2012 20/12/2012 20/12/2012
332 3202 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 114 10/02/2012 10/02/2012 10/02/2012
333 27805 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 120 13/02/2012 13/02/2012 13/02/2012
334 22319 ΕΦΑΠΑΞ 121 13/02/2012 12/02/2012 13/02/2012
335 20032 ΕΦΑΠΑΞ 122 13/02/2012 12/02/2012 13/02/2012
336 12021 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 123 14/02/2012 14/02/2012 14/02/2012
337 22335 ΕΦΑΠΑΞ 125 14/02/2012 10/02/2012 14/02/2012
338 22343 ΕΦΑΠΑΞ 132 15/02/2012 10/02/2012 15/02/2012
339 24760 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 133 15/02/2012 12/02/2012 15/02/2012
340 26294 ΕΦΑΠΑΞ 144 17/02/2012 11/02/2012 17/02/2012
341 18176 ΕΦΑΠΑΞ 136 18/02/2012 11/02/2012 18/02/2012
342 17970 ΕΦΑΠΑΞ 137 20/02/2012 15/02/2012 20/02/2012
343 14811 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 138 22/02/2012 22/02/2012 22/02/2012
344 16923 ΒΟΗΘΗΜΑ 145 29/02/2012 23/02/2012 29/02/2012
345 26351 ΒΟΗΘΗΜΑ 146 29/02/2012 02/02/2012 29/02/2012
346 30684 ΕΦΑΠΑΞ 152 29/02/2012 01/02/2012 29/02/2012
347 10611 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 58 01/03/2012 01/03/2012 01/03/2012
348 13904 ΕΦΑΠΑΞ 164 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012
349 31062 ΒΟΗΘΗΜΑ 179 09/03/2012 09/03/2012 09/03/2012
350 35162 ΕΦΑΠΑΞ 180 14/03/2012 02/09/2011 14/03/2012
351 31518 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 191 19/03/2012 01/12/2009 19/03/2012
352 25890 ΕΦΑΠΑΞ 190 19/03/2012 21/03/2012 21/03/2012
353 35196 ΕΦΑΠΑΞ 193 19/03/2012 08/03/2012 19/03/2012
354 17251 ΒΟΗΘΗΜΑ 195 21/03/2012 14/03/2012 21/03/2012
355 25957 ΕΦΑΠΑΞ 187 16/03/2012 23/03/2012 23/03/2012
356 19539 ΕΦΑΠΑΞ 194 21/03/2012 24/03/2012 24/03/2012
357 30775 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 203 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012
358 16998 ΕΦΑΠΑΞ 217 05/04/2012 05/04/2012 05/04/2012
359 37135 ΒΟΗΘΗΜΑ 218 05/04/2012 26/03/2012 05/04/2012
360 21857 ΕΦΑΠΑΞ 227 06/04/2012 01/04/2012 06/04/2012
361 14233 ΕΦΑΠΑΞ 242 25/04/2012 20/04/2012 25/04/2012
362 15669 ΒΟΗΘΗΜΑ 243 25/04/2012 15/04/2012 25/04/2012
363 26278 ΒΟΗΘΗΜΑ 260 25/04/2012 23/04/2012 25/04/2012
364 31500 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 244 26/04/2012 01/03/2011 26/04/2012
365 21246 ΕΦΑΠΑΞ 246 26/04/2012 26/04/2012 26/04/2012
366 18655 ΕΦΑΠΑΞ 247 26/04/2012 26/04/2012 26/04/2012
367 20826 ΕΦΑΠΑΞ 248 27/04/2012 27/04/2012 27/04/2012
368 20685 ΕΦΑΠΑΞ 254 30/04/2012 28/04/2012 30/04/2012
369 20495 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 255 30/04/2012 27/04/2012 30/04/2012
370 24117 ΒΟΗΘΗΜΑ 256 30/04/2012 05/04/2012 30/04/2012
371 30767 ΒΟΗΘΗΜΑ 261 30/04/2012 18/02/2012 30/04/2012
372 14639 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 249 30/04/2012 01/05/2012 01/05/2012
373 16618 ΕΦΑΠΑΞ 250 30/04/2012 01/05/2012 01/05/2012
374 20040 ΕΦΑΠΑΞ 251 02/05/2012 01/05/2012 02/05/2012
375 19463 ΕΦΑΠΑΞ 253 02/05/2012 01/05/2012 02/05/2012
376 21097 ΒΟΗΘΗΜΑ 264 02/05/2012 20/04/2012 02/05/2012
377 16493 ΕΦΑΠΑΞ 259 02/05/2012 01/05/2012 02/05/2012
378 25247 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 263 02/05/2012 01/05/2012 02/05/2012
379 18713 ΕΦΑΠΑΞ 262 03/05/2012 01/05/2012 03/05/2012
380 18135 ΕΦΑΠΑΞ 289 03/05/2012 01/05/2012 03/05/2012
381 22095 ΕΦΑΠΑΞ 288 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012
382 26211 ΒΟΗΘΗΜΑ 290 04/05/2012 22/03/2009 04/05/2012
383 22459 ΕΦΑΠΑΞ 291 04/05/2012 01/05/2012 04/05/2012
384 17384 ΕΦΑΠΑΞ 295 07/05/2012 01/05/2012 07/05/2012
385 19950 ΕΦΑΠΑΞ 298 08/05/2012 01/05/2012 08/05/2012
386 18127 ΕΦΑΠΑΞ 301 08/05/2012 01/05/2012 08/05/2012
387 18606 ΕΦΑΠΑΞ 302 10/05/2012 10/05/2012 10/05/2012
388 18085 ΕΦΑΠΑΞ 326 11/05/2012 01/05/2012 11/05/2012
389 12138 ΕΦΑΠΑΞ 309 14/05/2012 12/05/2012 14/05/2012
390 17673 ΕΦΑΠΑΞ 316 15/05/2012 12/05/2012 15/05/2012
391 32110 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 323 17/05/2012 04/02/2012 17/05/2012
392 24836 ΒΟΗΘΗΜΑ 324 17/05/2012 26/01/2012 17/05/2012
393 15883 ΕΦΑΠΑΞ 339 18/05/2012 05/04/2012 18/05/2012
394 29298 ΕΦΑΠΑΞ 348 21/05/2012 12/05/2012 21/05/2012
395 19042 ΕΦΑΠΑΞ 353 22/05/2012 12/05/2012 22/05/2012
396 17566 ΕΦΑΠΑΞ 355 23/05/2012 16/05/2012 23/05/2012
397 29371 ΕΦΑΠΑΞ 358 24/05/2012 12/05/2012 24/05/2012
398 29025 ΕΦΑΠΑΞ 367 28/05/2012 12/05/2012 28/05/2012
399 15669 ΕΦΑΠΑΞ 376 29/05/2012 29/04/2012 29/05/2012
400 28290 ΒΟΗΘΗΜΑ 325 17/05/2012 31/05/2012 31/05/2012
401 30445 ΕΦΑΠΑΞ 382 31/05/2012 08/05/2012 31/05/2012
402 15008 ΕΦΑΠΑΞ 383 31/05/2012 01/06/2012 01/06/2012
403 16576 ΕΦΑΠΑΞ 384 01/06/2012 01/06/2012 01/06/2012
404 16212 ΕΦΑΠΑΞ 387 06/06/2012 01/06/2012 06/06/2012
405 30312 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 388 06/06/2012 01/06/2012 06/06/2012
406 15743 ΕΦΑΠΑΞ 391 08/06/2012 01/06/2012 08/06/2012
407 22004 ΒΟΗΘΗΜΑ 401 08/06/2012 05/06/2012 08/06/2012
408 21469 ΕΦΑΠΑΞ 413 13/06/2012 01/06/2012 13/06/2012
409 29835 ΒΟΗΘΗΜΑ 436 14/06/2012 30/05/2012 14/06/2012
410 20248 ΒΟΗΘΗΜΑ 429 15/06/2012 10/06/2012 15/06/2012
411 13623 ΕΦΑΠΑΞ 443 26/06/2012 01/06/2012 26/06/2012
412 19521 ΕΦΑΠΑΞ 446 27/06/2012 01/06/2012 27/06/2012
413 16378 ΕΦΑΠΑΞ 457 29/06/2012 31/05/2012 29/06/2012
414 28654 ΒΟΗΘΗΜΑ 471 06/07/2012 11/06/2012 06/07/2012
415 11718 ΕΦΑΠΑΞ 480 17/07/2012 01/05/2012 17/07/2012
416 30114 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 481 17/07/2012 08/02/2012 17/07/2012
417 36152 ΒΟΗΘΗΜΑ 483 18/07/2012 28/07/2012 28/07/2012
418 18374 ΕΦΑΠΑΞ 501 03/08/2012 05/10/2011 03/08/2012
419 15222 ΕΦΑΠΑΞ 504 08/08/2012 01/06/2012 08/08/2012
420 16949 ΒΟΗΘΗΜΑ 500 06/08/2012 23/08/2012 23/08/2012
421 21873 ΕΦΑΠΑΞ 509 16/08/2012 21/08/2012 21/08/2012
422 20875 ΒΟΗΘΗΜΑ 517 28/08/2012 21/07/2012 28/08/2012
423 24620 ΒΟΗΘΗΜΑ 519 28/08/2012 25/08/2012 28/08/2012
424 27698 ΒΟΗΘΗΜΑ 518 28/08/2012 29/08/2012 29/08/2012
425 14399 ΕΦΑΠΑΞ 520 31/08/2012 01/09/2012 01/09/2012
426 26427 ΒΟΗΘΗΜΑ 530 04/09/2012 03/09/2012 04/09/2012
427 29710 ΒΟΗΘΗΜΑ 527 03/08/2012 05/09/2012 05/09/2012
428 24786 ΒΟΗΘΗΜΑ 533 05/09/2012 19/04/2012 05/09/2012
429 24539 ΕΦΑΠΑΞ 538 05/09/2012 01/09/2012 05/09/2012
430 28217 ΒΟΗΘΗΜΑ 541 11/09/2012 21/07/2012 11/09/2012
431 26526 ΒΟΗΘΗΜΑ 551 14/09/2012 02/09/2012 14/09/2012
432 24653 ΕΦΑΠΑΞ 554 17/09/2012 16/09/2012 17/09/2012
433 29553 ΒΟΗΘΗΜΑ 564 20/09/2012 08/12/2011 20/09/2012
434 25270 ΒΟΗΘΗΜΑ 565 21/09/2012 27/03/2012 21/09/2012
435 18325 ΕΦΑΠΑΞ 566 21/09/2012 14/09/2012 21/09/2012
436 29827 ΒΟΗΘΗΜΑ 567 24/09/2012 20/09/2012 24/09/2012
437 24414 ΕΦΑΠΑΞ 569 24/09/2012 01/03/2012 24/09/2012
438 32003 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 571 26/09/2012 26/09/2012 26/09/2012
439 31831 ΕΦΑΠΑΞ 577 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012
440 35519 ΒΟΗΘΗΜΑ 582 04/10/2012 10/10/2012 10/10/2012
441 26989 ΕΦΑΠΑΞ 605 17/10/2012 09/10/2012 17/10/2012
442 30718 ΒΟΗΘΗΜΑ 606 17/10/2012 01/10/2012 17/10/2012
443 28050 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 608 19/10/2012 19/10/2012 19/10/2012
444 27128 ΑΓΑΜΟΥ 613 24/10/2012 07/06/2009 24/10/2012
445 28597 ΑΓΑΜΟΥ 618 29/10/2012 29/10/2012 29/10/2012
446 21444 ΕΦΑΠΑΞ 619 01/11/2012 01/11/2012 01/11/2012
447 23960 ΕΦΑΠΑΞ 620 01/11/2012 01/11/2012 01/11/2012
448 27771 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 628 05/11/2012 26/10/2012 05/11/2012
449 33076 ΒΟΗΘΗΜΑ 631 09/11/2012 29/01/2011 09/11/2012
450 23499 ΒΟΗΘΗΜΑ 632 09/11/2012 07/11/2012 09/11/2012
451 16402 ΒΟΗΘΗΜΑ 633 09/11/2012 07/11/2012 09/11/2012
452 17392 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  634 09/11/2012 09/11/2012 09/11/2012
453 29405 ΒΟΗΘΗΜΑ 643 13/11/2012 09/11/2012 13/11/2012
454 20735 ΕΦΑΠΑΞ 645 14/11/2012 09/11/2012 14/11/2012
455 15289 ΕΦΑΠΑΞ 646 14/11/2012 09/11/2012 14/11/2012
456 15891 ΕΦΑΠΑΞ 644 14/11/2012 09/11/2012 14/11/2012
457 19190 ΕΦΑΠΑΞ 651 14/11/2012 10/11/2012 14/11/2012
458 20925 ΕΦΑΠΑΞ 650 14/11/2012 09/11/2012 14/11/2012
459 15248 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 654 15/11/2012 09/11/2012 15/11/2012
460 22418 ΕΦΑΠΑΞ 657 16/11/2012 07/11/2012 16/11/2012
461 21816 ΒΟΗΘΗΜΑ 668 26/11/2012 10/11/2012 26/11/2012
462 22608 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 685 06/12/2012 12/09/2012 06/12/2012
463 38604 ΕΦΑΠΑΞ 686 06/12/2012 31/07/2012 06/12/2012
464 19380 ΒΟΗΘΗΜΑ 690 06/12/2012 20/11/2012 06/12/2012
465 18564 ΕΦΑΠΑΞ 693 11/12/2012 08/12/2012 11/12/2012
466 17830 ΕΦΑΠΑΞ 697 13/12/2012 25/09/2012 13/12/2012
467 35113 ΒΟΗΘΗΜΑ 700 19/12/2012 16/08/2007 19/12/2012
468 35113 ΒΟΗΘΗΜΑ 700 19/12/2012 12/08/2009 19/12/2012
469 17764 ΕΦΑΠΑΞ 708 31/12/2012 01/01/2013 01/01/2013
470 16550 ΕΦΑΠΑΞ 3 03/01/2013 01/01/2013 03/01/2013
471 6759 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 4 04/01/2013 30/11/2012 04/01/2013
472 33274 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 21 22/01/2013 30/08/2012 22/01/2013
473 16535 ΕΦΑΠΑΞ 23 22/01/2013 01/02/2013 01/02/2013
474 24448 ΒΟΗΘΗΜΑ 66 14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013
475 25429 ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΓΑΜΟΥ 74 19/02/2013 20/06/2008 19/02/2013
476 21931 ΒΟΗΘΗΜΑ 65 14/02/2013 25/02/2013 25/02/2013
477 25965 ΒΟΗΘΗΜΑ 91 25/02/2013 12/01/2013 25/02/2013
478 33530 ΒΟΗΘΗΜΑ 95 25/02/2013 14/12/2012 25/02/2013
479 18507 ΒΟΗΘΗΜΑ 108 27/02/2013 12/02/2013 27/02/2013
480 28043 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 111 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013
481 18457 ΒΟΗΘΗΜΑ 118 07/03/2013 17/12/2012 07/03/2013
482 23861 ΒΟΗΘΗΜΑ 94 25/02/2013 19/03/2013 19/03/2013
483 24729 ΒΟΗΘΗΜΑ 168 01/04/2013 09/02/2013 01/04/2013
484 25882 ΒΟΗΘΗΜΑ 179 09/04/2013 27/02/2013 09/04/2013
485 19943 ΕΦΑΠΑΞ 180 09/04/2013 13/03/2013 09/04/2013
486 34454 ΒΟΗΘΗΜΑ 203 19/04/2013 08/03/2013 19/04/2013
487 19455 ΕΦΑΠΑΞ 213 29/04/2013 13/04/2013 29/04/2013
488 18259 ΒΟΗΘΗΜΑ 257 20/06/2013 14/06/2013 20/06/2013
489 20156 ΕΦΑΠΑΞ 259 20/06/2013 15/06/2013 20/06/2013
490 13417 ΕΦΑΠΑΞ 263 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013
491 21519 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 278 03/07/2013 30/06/2013 03/07/2013
492 22012 ΕΦΑΠΑΞ 292 08/07/2013 30/06/2013 08/07/2013
493 24570 ΒΟΗΘΗΜΑ 297 12/07/2013 11/07/2013 12/07/2013
494 31781 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 299 15/07/2013 13/03/2013 15/07/2013
495 22517 ΒΟΗΘΗΜΑ 300 15/07/2013 03/07/2013 15/07/2013
496 25320 ΒΟΗΘΗΜΑ 329 27/08/2013 01/04/2012 27/07/2013
497 21394 ΒΟΗΘΗΜΑ 318 31/07/2013 25/07/2013 31/07/2013
498 20859 ΒΟΗΘΗΜΑ 319 31/07/2013 20/06/2013 31/07/2013
499 26435 ΒΟΗΘΗΜΑ 322 05/08/2013 03/06/2013 05/08/2013
500 18754 ΒΟΗΘΗΜΑ 323 05/08/2013 22/07/2013 05/08/2013
501 20529 ΒΟΗΘΗΜΑ 335 27/08/2013 27/03/2013 27/08/2013
502 33779 ΕΦΑΠΑΞ 341 03/09/2013 31/08/2013 03/09/2013
503 31823 ΕΦΑΠΑΞ 343 05/09/2013 31/08/2013 05/09/2013
504 26781 ΕΦΑΠΑΞ 344 05/09/2013 31/08/2013 05/09/2013
505 27524 ΕΦΑΠΑΞ 346 06/09/2013 31/08/2013 06/09/2013
506 34900 ΕΦΑΠΑΞ 355 12/09/2013 31/08/2013 12/09/2013
507 19364 ΕΦΑΠΑΞ 361 13/09/2013 15/09/2013 15/09/2013
508 24042 ΕΦΑΠΑΞ 364 16/09/2013 15/09/2013 16/09/2013
509 29603 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 367 16/09/2013 15/09/2013 16/09/2013
510 15487 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 369 16/09/2013 15/09/2013 16/09/2013
511 28258 ΕΦΑΠΑΞ 370 16/09/2013 15/09/2013 16/09/2013
512 21030 ΕΦΑΠΑΞ 371 17/09/2013 15/09/2013 17/09/2013
513 28589 ΒΟΗΘΗΜΑ 372 17/09/2013 26/06/2013 17/09/2013
514 29967 ΕΦΑΠΑΞ 400 17/09/2013 15/09/2013 17/09/2013
515 23325 ΕΦΑΠΑΞ 401 17/09/2013 15/09/2013 17/09/2013
516 28050 ΕΦΑΠΑΞ 403 18/09/2013 31/08/2013 18/09/2013
517 34108 ΕΦΑΠΑΞ 405 18/09/2013 17/09/2013 18/09/2013
518 29637 ΕΦΑΠΑΞ 412 19/09/2013 15/09/2013 19/09/2013
519 29686 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 415 19/09/2013 15/09/2013 19/09/2013
520 18473 ΕΦΑΠΑΞ 410 19/09/2013 21/09/2013 21/09/2013
521 23523 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 423 23/09/2013 15/09/2013 23/09/2013
522 17848 ΕΦΑΠΑΞ 424 24/09/2013 15/09/2013 24/09/2013
523 13425 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 425 25/09/2013 25/09/2013 25/09/2013
524 20743 ΕΦΑΠΑΞ 432 25/09/2013 10/11/2012 25/09/2013
525 20867 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 434 27/09/2013 15/09/2013 27/09/2013
526 29488 ΕΦΑΠΑΞ 439 30/09/2013 19/09/2013 30/09/2013
527 15784 ΕΦΑΠΑΞ 440 30/09/2013 15/09/2013 30/09/2013
528 27383 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 441 30/09/2013 15/09/2013 30/09/2013
529 32037 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 454 30/09/2013 31/08/2013 30/09/2013
530 29108 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 476 30/09/2013 15/09/2013 30/09/2013
531 20388 ΕΦΑΠΑΞ 410 19/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
532 25767 ΕΦΑΠΑΞ 431 25/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
533 20339 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 436 27/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
534 21162 ΕΦΑΠΑΞ 442 30/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
535 21394 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 443 30/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
536 22566 ΕΦΑΠΑΞ 445 30/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
537 15271 ΕΦΑΠΑΞ 446 30/09/2013 01/10/2013 01/10/2013
538 29736 ΕΦΑΠΑΞ 477 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013
539 22640 ΕΦΑΠΑΞ 478 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013
540 17236 ΕΦΑΠΑΞ 479 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013
541 19414 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 480 02/10/2013 01/10/2013 02/10/2013
542 16287 ΕΦΑΠΑΞ 481 02/10/2013 15/09/2013 02/10/2013
543 32789 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 483 03/10/2013 01/10/2013 03/10/2013
544 25171 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 484 03/10/2013 01/10/2013 03/10/2013
545 18390 ΕΦΑΠΑΞ 485 04/10/2013 01/10/2013 04/10/2013
546 20651 ΕΦΑΠΑΞ 486 07/10/2013 01/10/2013 07/10/2013
547 39149 ΕΦΑΠΑΞ 487 08/10/2013 27/10/2012 08/10/2013
548 17368 ΕΦΑΠΑΞ 489 08/10/2013 01/10/2013 08/10/2013
549 26351 ΕΦΑΠΑΞ 490 08/10/2013 01/10/2013 08/10/2013
550 22467 ΕΦΑΠΑΞ 535 09/10/2013 17/09/2013 09/10/2013
551 31096 ΕΦΑΠΑΞ 536 09/10/2013 15/09/2013 09/10/2013
552 12948 ΕΦΑΠΑΞ 537 09/10/2013 01/10/2013 09/10/2013
553 20859 ΕΦΑΠΑΞ 538 09/10/2013 01/10/2013 09/10/2013
554 26583 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 539 10/10/2013 17/09/2013 10/10/2013
555 22442 ΕΦΑΠΑΞ 540 10/10/2013 05/10/2013 10/10/2013
556 22905 ΕΦΑΠΑΞ 547 14/10/2013 01/10/2013 14/10/2013
557 21832 ΕΦΑΠΑΞ 548 15/10/2013 01/10/2013 15/10/2013
558 25429 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 549 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013
559 23861 ΕΦΑΠΑΞ 550 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013
560 22228 ΕΦΑΠΑΞ 551 16/10/2013 15/10/2013 16/10/2013
561 24661 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 554 17/10/2013 15/09/2013 17/10/2013
562 35865 ΕΦΑΠΑΞ 555 17/10/2013 01/10/2013 17/10/2013
563 22004 ΕΦΑΠΑΞ 560 18/10/2013 01/10/2013 18/10/2013
564 18630 ΕΦΑΠΑΞ 561 18/10/2013 16/10/2013 18/10/2013
565 27334 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 562 21/10/2013 16/10/2013 21/10/2013
566 19182 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 563 21/10/2013 16/10/2013 21/10/2013
567 21766 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 600 22/10/2013 16/10/2013 22/10/2013
568 22954 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 606 24/10/2013 16/10/2013 24/10/2013
569 21881 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 607 24/10/2013 21/09/2013 24/10/2013
570 37366 ΒΟΗΘΗΜΑ 618 25/10/2013 02/06/2012 25/10/2013
571 26260 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 619 25/10/2013 16/10/2013 25/10/2013
572 22251 ΕΦΑΠΑΞ 638 30/10/2013 01/10/2013 30/10/2013
573 24752 ΕΦΑΠΑΞ 643 31/10/2013 20/10/2013 31/10/2013
574 18820 ΕΦΑΠΑΞ 644 31/10/2013 01/10/2013 31/10/2013
575 25270 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 646 31/10/2013 16/10/2013 31/10/2013
576 18960 ΕΦΑΠΑΞ 635 30/10/2013 01/11/2013 01/11/2013
577 21428 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 647 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013
578 29876 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 648 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013
579 28332 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 649 01/11/2013 16/10/2013 01/11/2013
580 21311 ΕΦΑΠΑΞ 650 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013
581 27482 ΕΦΑΠΑΞ 651 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013
582 19679 ΕΦΑΠΑΞ 639 30/10/2013 02/11/2013 02/11/2013
583 25379 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 656 04/11/2013 01/11/2013 04/11/2013
584 24786 ΕΦΑΠΑΞ 658 04/11/2013 01/11/2013 04/11/2013
585 24158 ΕΦΑΠΑΞ 659 04/11/2013 01/11/2013 04/11/2013
586 36640 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 661 05/11/2013 01/11/2013 05/11/2013
587 32557 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 662 05/11/2013 16/10/2013 05/11/2013
588 32060 ΕΦΑΠΑΞ 663 05/11/2013 05/11/2013 05/11/2013
589 24307 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 664 05/11/2013 01/11/2013 05/11/2013
590 23788 ΕΦΑΠΑΞ 665 07/11/2013 01/11/2013 07/11/2013
591 24372 ΕΦΑΠΑΞ 666 07/11/2013 01/10/2013 07/11/2013
592 24430 ΕΦΑΠΑΞ 667 07/11/2013 01/11/2013 07/11/2013
593 18788 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 668 07/11/2013 01/11/2013 07/11/2013
594 31237 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 669 07/11/2013 01/11/2013 07/11/2013
595 18366 ΕΦΑΠΑΞ 670 07/11/2013 02/11/2013 07/11/2013
596 27201 ΕΦΑΠΑΞ 671 07/11/2013 01/11/2013 07/11/2013
597 17483 ΕΦΑΠΑΞ 672 08/11/2013 01/11/2013 08/11/2013
598 26039 ΕΦΑΠΑΞ 674 08/11/2013 05/11/2013 08/11/2013
599 24943 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 675 11/11/2013 16/10/2013 11/11/2013
600 22137 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 677 12/11/2013 16/10/2013 12/11/2013
601 17186 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 678 12/11/2013 05/11/2013 12/11/2013
602 21097 ΕΦΑΠΑΞ 684 15/11/2013 01/11/2013 15/11/2013
603 28589 ΕΦΑΠΑΞ 685 15/11/2013 16/10/2013 15/11/2013
604 21626 ΕΦΑΠΑΞ 686 15/11/2013 01/11/2013 15/11/2013
605 26070 ΒΟΗΘΗΜΑ 687 15/11/2013 31/10/2013 15/11/2013
606 23515 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 688 15/11/2013 01/10/2013 15/11/2013
607 22210 ΕΦΑΠΑΞ 681 15/11/2013 16/11/2013 16/11/2013
608 24471 ΕΦΑΠΑΞ 727 15/11/2013 16/11/2013 16/11/2013
609 24497 ΕΦΑΠΑΞ 728 15/11/2013 16/11/2013 16/11/2013
610 28449 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 729 19/11/2013 16/11/2013 19/11/2013
611 24315 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 730 19/11/2013 16/11/2013 19/11/2013
612 25007 ΕΦΑΠΑΞ 731 19/11/2013 01/11/2013 19/11/2013
613 25759 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 732 19/11/2013 01/11/2013 19/11/2013
614 21956 ΕΦΑΠΑΞ 733 19/11/2013 16/11/2013 19/11/2013
615 29835 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 734 19/11/2013 16/11/2013 19/11/2013
616 21527 ΕΦΑΠΑΞ 735 20/11/2013 16/11/2013 20/11/2013
617 21816 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 737 21/11/2013 16/11/2013 21/11/2013
618 16402 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 740 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013
619 27136 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 741 22/11/2013 16/11/2013 22/11/2013
620 29363 ΕΦΑΠΑΞ 742 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013
621 24901 ΕΦΑΠΑΞ 743 25/11/2013 21/11/2013 25/11/2013
622 27763 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 745 25/11/2013 16/11/2013 25/11/2013
623 21048 ΕΦΑΠΑΞ 746 25/11/2013 16/11/2013 25/11/2013
624 17376 ΕΦΑΠΑΞ 747 25/11/2013 16/11/2013 25/11/2013
625 22848 ΕΦΑΠΑΞ 748 25/11/2013 21/11/2013 25/11/2013
626 26286 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 749 25/11/2013 19/09/2013 25/11/2013
627 26484 ΕΦΑΠΑΞ 795 25/11/2013 02/11/2013 25/11/2013
628 20529 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 736 20/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
629 20081 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 796 26/11/2013 08/11/2013 26/11/2013
630 20560 ΕΦΑΠΑΞ 800 27/11/2013 16/11/2013 27/11/2013
631 20875 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 802 27/11/2013 16/11/2013 27/11/2013
632 22301 ΕΦΑΠΑΞ 809 28/11/2013 01/11/2013 28/11/2013
633 24182 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 812 28/11/2013 26/10/2013 28/11/2013
634 24794 ΕΦΑΠΑΞ 813 28/11/2013 15/09/2013 28/11/2013
635 19547 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 825 29/11/2013 16/11/2013 29/11/2013
636 23499 ΕΦΑΠΑΞ 829 29/11/2013 27/11/2013 29/11/2013
637 19471 ΕΦΑΠΑΞ 744 25/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
638 22517 ΕΦΑΠΑΞ 801 27/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
639 15354 ΕΦΑΠΑΞ 803 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
640 24570 ΕΦΑΠΑΞ 804 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
641 24463 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 805 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
642 24141 ΕΦΑΠΑΞ 806 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
643 16030 ΕΦΑΠΑΞ 807 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
644 12443 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 808 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
645 16790 ΕΦΑΠΑΞ 814 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
646 20818 ΕΦΑΠΑΞ 815 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
647 18689 ΕΦΑΠΑΞ 816 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
648 24695 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 817 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
649 30387 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 818 28/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
650 22574 ΕΦΑΠΑΞ 819 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
651 17251 ΕΦΑΠΑΞ 822 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
652 30932 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 823 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
653 24521 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 824 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
654 24513 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 826 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
655 26674 ΕΦΑΠΑΞ 827 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
656 16113 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 828 29/11/2013 01/12/2013 01/12/2013
657 26393 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 830 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
658 18259 ΕΦΑΠΑΞ 831 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
659 28670 ΕΦΑΠΑΞ 832 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
660 33613 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 835 02/12/2013 16/10/2013 02/12/2013
661 24000 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 836 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
662 19562 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 837 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
663 17160 ΕΦΑΠΑΞ 838 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
664 21782 ΕΦΑΠΑΞ 840 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
665 18234 ΕΦΑΠΑΞ 844 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
666 24133 ΕΦΑΠΑΞ 845 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
667 31963 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 846 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
668 26005 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 847 02/12/2013 01/12/2013 02/12/2013
669 28738 ΕΦΑΠΑΞ 849 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
670 30817 ΕΦΑΠΑΞ 850 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
671 22616 ΕΦΑΠΑΞ 852 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
672 20453 ΕΦΑΠΑΞ 853 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
673 20974 ΕΦΑΠΑΞ 854 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
674 17228 ΕΦΑΠΑΞ 862 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
675 28084 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 863 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
676 27086 ΕΦΑΠΑΞ 864 03/12/2013 23/11/2013 03/12/2013
677 28712 ΕΦΑΠΑΞ 865 03/12/2013 23/11/2013 03/12/2013
678 27185 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 866 03/12/2013 01/12/2013 03/12/2013
679 36152 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 867 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
680 20248 ΕΦΑΠΑΞ 868 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
681 35147 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 869 04/12/2013 01/10/2013 04/12/2013
682 20982 ΕΦΑΠΑΞ 870 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
683 18929 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 871 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
684 19810 ΕΦΑΠΑΞ 872 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
685 27672 ΕΦΑΠΑΞ 885 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
686 27151 ΕΦΑΠΑΞ 886 04/12/2013 03/12/2013 04/12/2013
687 20552 ΕΦΑΠΑΞ 887 04/12/2013 01/12/2013 04/12/2013
688 20222 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 888 05/12/2013 01/12/2013 05/12/2013
689 14431 ΕΦΑΠΑΞ 889 05/12/2013 01/12/2013 05/12/2013
690 27177 ΕΦΑΠΑΞ 890 05/12/2013 16/11/2013 05/12/2013
691 21709 ΕΦΑΠΑΞ 891 05/12/2013 01/12/2013 05/12/2013
692 23705 ΕΦΑΠΑΞ 892 05/12/2013 22/11/2013 05/12/2013
693 13615 ΕΦΑΠΑΞ 897 09/12/2013 01/12/2013 09/12/2013
694 22400 ΕΦΑΠΑΞ 898 09/12/2013 01/12/2013 09/12/2013
695 33100 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 899 09/12/2013 01/12/2013 09/12/2013
696 27607 ΕΦΑΠΑΞ 904 10/12/2013 26/07/2012 10/12/2013
697 19315 ΕΦΑΠΑΞ 905 10/12/2013 01/12/2013 10/12/2013
698 37135 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 906 10/12/2013 01/12/2013 10/12/2013
699 26658 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 908 10/12/2013 01/12/2013 10/12/2013
700 37382 ΕΦΑΠΑΞ 909 10/12/2013 16/10/2013 10/12/2013
701 19380 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 912 11/12/2013 01/12/2013 11/12/2013
702 21675 ΕΦΑΠΑΞ 913 11/12/2013 01/11/2013 11/12/2013
703 21923 ΕΦΑΠΑΞ 914 11/12/2013 01/12/2013 11/12/2013
704 15842 ΕΦΑΠΑΞ 915 11/12/2013 01/12/2013 11/12/2013
705 18267 ΕΦΑΠΑΞ 916 11/12/2013 01/12/2013 11/12/2013
706 28985 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 918 11/12/2013 01/12/2013 11/12/2013
707 22087 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 921 12/12/2013 01/10/2013 12/12/2013
708 16485 ΕΦΑΠΑΞ 922 12/12/2013 23/11/2013 12/12/2013
709 28001 ΕΦΑΠΑΞ 923 12/12/2013 01/12/2013 12/12/2013
710 35477 ΕΦΑΠΑΞ 926 13/12/2013 16/11/2013 13/12/2013
711 21055 ΕΦΑΠΑΞ 929 13/12/2013 16/10/2013 13/12/2013
712 27516 ΕΦΑΠΑΞ 927 13/12/2013 14/12/2013 14/12/2013
713 28407 ΕΦΑΠΑΞ 930 16/12/2013 01/10/2013 16/12/2013
714 15974 ΕΦΑΠΑΞ 931 16/12/2013 01/11/2013 16/12/2013
715 25080 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 936 17/12/2013 14/12/2013 17/12/2013
716 22327 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 937 18/12/2013 01/12/2013 18/12/2013
717 22590 ΕΦΑΠΑΞ 938 18/12/2013 01/11/2013 18/12/2013
718 24422 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 939 19/12/2013 06/11/2013 19/12/2013
719 18754 ΕΦΑΠΑΞ 945 19/12/2013 01/12/2013 19/12/2013
720 25072 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 946 20/12/2013 01/12/2013 20/12/2013
721 17616 ΕΦΑΠΑΞ 924 12/12/2013 21/12/2013 21/12/2013
722 21733 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 952 23/12/2013 23/11/2013 23/12/2013
723 20545 ΕΦΑΠΑΞ 953 23/12/2013 21/12/2013 23/12/2013
724 19794 ΕΦΑΠΑΞ 955 23/12/2013 01/12/2013 23/12/2013
725 25312 ΕΦΑΠΑΞ 956 23/12/2013 23/11/2013 23/12/2013
726 22277 ΕΦΑΠΑΞ 957 23/12/2013 07/12/2013 23/12/2013
727 22525 ΕΦΑΠΑΞ 967 23/12/2013 14/12/2013 23/12/2013
728 28845 ΕΦΑΠΑΞ 968 23/12/2013 21/12/2013 23/12/2013
729 27144 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 969 23/12/2013 01/12/2013 23/12/2013
730 21931 ΕΦΑΠΑΞ 970 23/12/2013 01/12/2013 23/12/2013
731 21543 ΕΦΑΠΑΞ 971 23/12/2013 21/12/2013 23/12/2013
732 26278 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 1032 30/12/2013 01/11/2013 30/12/2013
733 22756 ΕΦΑΠΑΞ 1033 30/12/2013 21/12/2013 30/12/2013
734 11189 ΕΦΑΠΑΞ 1034 30/12/2013 01/12/2013 30/12/2013
735 25940 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 1035 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013
736 29710 ΕΦΑΠΑΞ 1 02/01/2014 31/12/2013 02/01/2014
737 25346 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 3 02/01/2014 31/12/2013 02/01/2014
738 23846 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 4 07/01/2014 16/11/2013 07/01/2014
739 32136 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 5 07/01/2014 01/12/2013 07/01/2014
740 26518 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 7 08/01/2014 01/12/2013 08/01/2014
741 35501 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 8 08/01/2014 31/12/2013 08/01/2014
742 14613 ΕΦΑΠΑΞ 13 09/01/2014 31/12/2013 09/01/2014
743 20420 ΕΦΑΠΑΞ 14 09/01/2014 19/12/2013 09/01/2014
744 19331 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 15 09/01/2014 18/12/2013 09/01/2014
745 19489 ΕΦΑΠΑΞ 16 10/01/2014 16/11/2013 10/01/2014
746 20214 ΕΦΑΠΑΞ 17 10/01/2014 01/12/2013 10/01/2014
747 25114 ΒΟΗΘΗΜΑ 18 10/01/2014 02/12/2013 10/01/2014
748 35022 ΕΦΑΠΑΞ 41 13/01/2014 01/10/2013 13/01/2014
749 28753 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 43 13/01/2014 01/12/2013 13/01/2014
750 19828 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 44 14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014
751 20727 ΕΦΑΠΑΞ 45 14/01/2014 19/12/2013 14/01/2014
752 24075 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 46 14/01/2014 16/11/2013 14/01/2014
753 24398 ΕΦΑΠΑΞ 47 15/01/2014 16/10/2013 15/01/2014
754 20149 ΕΦΑΠΑΞ 51 15/01/2014 23/11/2013 15/01/2014
755 27037 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 52 16/01/2014 01/11/2013 16/01/2014
756 27789 ΕΦΑΠΑΞ 53 16/01/2014 01/10/2013 16/01/2014
757 24588 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 56 17/01/2014 01/12/2013 17/01/2014
758 28241 ΕΦΑΠΑΞ 57 17/01/2014 16/11/2013 17/01/2014
759 32466 ΕΦΑΠΑΞ 60 17/01/2014 15/09/2013 17/01/2014
760 30726 ΕΦΑΠΑΞ 61 17/01/2014 16/10/2013 17/01/2014
761 28100 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 62 17/01/2014 16/11/2013 17/01/2014
762 25619 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 65 21/01/2014 14/12/2013 21/01/2014
763 23473 ΕΦΑΠΑΞ 66 21/01/2014 14/12/2013 21/01/2014
764 27078 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 68 22/01/2014 01/11/2013 22/01/2014
765 21741 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 69 22/01/2014 01/12/2013 22/01/2014
766 21089 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 70 22/01/2014 31/12/2013 22/01/2014
767 18812 ΕΦΑΠΑΞ 71 24/01/2014 21/12/2013 24/01/2014
768 27102 ΕΦΑΠΑΞ 73 24/01/2014 16/01/2014 24/01/2014
769 28969 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 76 27/01/2014 16/10/2013 27/01/2014
770 28456 ΕΦΑΠΑΞ 77 28/01/2014 11/12/2013 28/01/2014
771 25452 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 92 29/01/2014 01/02/2014 01/02/2014
772 6783 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 97 03/02/2014 23/12/2013 03/02/2014
773 31773 ΕΦΑΠΑΞ 98 03/02/2014 01/12/2013 03/02/2014
774 22251 ΕΦΑΠΑΞ 107 05/02/2014 01/10/2013 05/02/2014
775 23507 ΕΦΑΠΑΞ 109 06/02/2014 01/02/2014 06/02/2014
776 29256 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 110 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014
777 19869 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 124 12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014
778 28613 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 125 14/02/2014 01/12/2013 14/02/2014
779 20347 ΕΦΑΠΑΞ 126 14/02/2014 31/12/2013 14/02/2014
780 19075 ΕΦΑΠΑΞ 127 14/02/2014 11/01/2014 14/02/2014
781 21840 ΕΦΑΠΑΞ 128 14/02/2014 01/12/2013 14/02/2014
782 19992 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 150 18/02/2014 15/02/2014 18/02/2014
783 27540 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 151 18/02/2014 01/02/2014 18/02/2014
784 33969 ΕΦΑΠΑΞ 152 18/02/2014 01/11/2013 18/02/2014
785 27722 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 153 19/02/2014 14/12/2013 19/02/2014
786 28746 ΒΟΗΘΗΜΑ 162 21/02/2014 20/07/2013 21/02/2014
787 29405 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 172 26/02/2014 01/02/2014 26/02/2014
788 23622 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 173 26/02/2014 01/10/2013 26/02/2014
789 22533 ΕΦΑΠΑΞ 174 26/02/2014 14/12/2013 26/02/2014
790 24026 ΕΦΑΠΑΞ 175 26/02/2014 01/01/2014 26/02/2014
791 26666 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 178 28/02/2014 01/12/2013 28/02/2014
792 28183 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 179 28/02/2014 31/12/2013 28/02/2014
793 21998 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 180 28/02/2014 14/12/2013 28/02/2014
794 24745 ΒΟΗΘΗΜΑ 181 28/02/2014 25/01/2014 28/02/2014
795 20255 ΕΦΑΠΑΞ 194 05/03/2014 15/09/2013 05/03/2014
796 30106 ΕΦΑΠΑΞ 195 05/03/2014 16/10/2013 05/03/2014
797 26708 ΕΦΑΠΑΞ 200 06/03/2014 16/10/2013 06/03/2014
798 22020 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 201 07/03/2014 01/03/2014 07/03/2014
799 22244 ΕΦΑΠΑΞ 203 10/03/2014 01/11/2013 10/03/2014
800 19786 ΕΦΑΠΑΞ 204 10/03/2014 01/03/2014 10/03/2014
801 17855 ΕΦΑΠΑΞ 228 20/03/2014 11/01/2014 20/03/2014
802 24836 ΕΦΑΠΑΞ 229 20/03/2014 16/11/2013 20/03/2014
803 31146 ΕΦΑΠΑΞ - ΒΟΗΘΗΜΑ 230 21/03/2014 15/02/2014 21/03/2014
804 18986 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  238 31/03/2014 03/01/2014 31/03/2014
805 21980 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  247 03/04/2014 01/12/2013 03/04/2014
806 24893 ΕΦΑΠΑΞ- ΒΟΗΘΗΜΑ 248 04/04/2014 30/03/2014 04/04/2014
807 28860 ΕΦΑΠΑΞ- ΒΟΗΘΗΜΑ 251 04/04/2014 03/01/2014 04/04/2014
808 24679 ΕΦΑΠΑΞ 256 08/04/2014 31/03/2014 08/04/2014
809 26757 ΒΟΗΘΗΜΑ 261 11/04/2014 24/03/1996 11/04/2014
810 28746 ΕΦΑΠΑΞ 265 16/04/2014 15/02/2014 16/04/2014
811 27359 ΕΦΑΠΑΞ- ΒΟΗΘΗΜΑ 298 09/05/2014 10/01/2013 09/05/2014
812 34082 ΕΦΑΠΑΞ 307 13/05/2014 02/04/2014 13/05/2014
813 23945 ΕΦΑΠΑΞ- ΒΟΗΘΗΜΑ 393 30/05/2014 01/12/2013 30/05/2014
814 26716 ΕΦΑΠΑΞ 434 26/06/2014 05/09/2013 26/06/2014
815 23366 ΕΦΑΠΑΞ 435 27/06/2014 01/04/2014 27/06/2014
816 30932 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  443 15/07/2014 31/03/2014 15/07/2014
817 28645 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  454 22/07/2014 20/06/2014 22/07/2014
818 33308 ΒΟΗΘΗΜΑ 467 13/08/2014 30/07/2014 13/08/2014
819 21436 ΒΟΗΘΗΜΑ 472 27/08/2014 06/08/2014 27/08/2014
820 26013 ΒΟΗΘΗΜΑ 479 01/09/2014 04/08/2014 01/09/2014
821 32805 ΕΦΑΠΑΞ 495 09/09/2014 01/12/2013 09/09/2014
822 32185 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  505 17/09/2014 20/06/2014 17/09/2014
823 29678 ΕΦΑΠΑΞ 538 07/10/2014 01/09/2014 07/10/2014
824 14993 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 577 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014
825 36095 ΒΟΗΘΗΜΑ 578 14/10/2014 15/12/2013 14/10/2014
826 24349 ΒΟΗΘΗΜΑ 579 14/10/2014 15/09/2014 14/10/2014
827 28837 ΒΟΗΘΗΜΑ 580 14/10/2014 15/09/2014 14/10/2014
828 26641 ΒΟΗΘΗΜΑ 596 21/10/2014 23/02/2014 21/10/2014
829 17137 ΕΦΑΠΑΞ 604 30/10/2014 01/10/2013 30/10/2014
830 35808 ΕΦΑΠΑΞ 612 04/11/2014 01/12/2013 04/11/2014
831 30767 ΒΟΗΘΗΜΑ 626 13/11/2014 30/10/2014 13/11/2014
832 26492 ΕΦΑΠΑΞ 634 20/11/2014 01/12/2013 20/11/2014
833 24166 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  636 24/11/2014 24/10/2014 24/11/2014
834 19646 ΕΦΑΠΑΞ 637 24/11.2014 14/11/2014 24/11/2014
835 20800 ΕΦΑΠΑΞ 638 25/11/2014 01/11/2013 25/11/2014
836 30205 ΕΦΑΠΑΞ 649 09/12/2014 21/02/2014 09/12/2014
837 35527 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  656 10/12/2014 01/12/2014 10/12/2014
838 34728 ΕΦΑΠΑΞ 657 11/12/2014 30/11/2014 11/12/2014
839 34074 ΕΦΑΠΞ 659 15/12/2014 01/12/2014 15/12/2014
840 31302 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  666 16/12/2014 01/12/2014 16/12/2014
841 23796 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  665 17/12/2014 01/12/2014 17/12/2014
842 27714 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  669 22/12/2014 30/12/2014 30/12/2014
843 22186 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  1 05/01/2015 30/12/2014 05/01/2015
844 33662 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  2 05/01/2015 01/05/2014 05/01/2015
845 14878 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 5 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015
846 14878 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 6 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015
847 14878 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 7 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015
848 25999 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  8 13/01/2015 01/11/2013 13/01/2015
849 26484 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 19 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2015
850 24448 ΕΦΑΠΑΞ 23 28/01/2015 01/12/2014 28/01/2015
851 38299 ΕΦΑΠΑΞ 29 03/02/2015 30/12/2014 03/02/2015
852 33043 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  32 04/02/2015 01/01/2015 04/02/2015
853 34504 ΕΦΑΠΑΞ 33 05/02/2015 30/12/2014 05/02/2015
854 24737 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  49 17/02/2015 01/01/2015 17/02/2015
855 33761 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  55 20/02/2015 31/12/2014 20/02/2015
856 25882 ΒΟΗΘΗΜΑ 105 03/04/2015 31/01/2015 03/04/2015
857 30429 ΕΦΑΠΑΞ 113 07/04/2015 21/11/2014 07/04/2015
858 22848 ΕΦΑΠΑΞ 122 24/04/2015 21/11/2013 24/04/2015
859 18580 ΕΦΑΠΑΞ 137 11/05/2015 30/09/2013 11/05/2015
860 18903 ΕΦΑΠΑΞ 153 04/06/2015 01/12/2013 04/06/2015
861 26732 ΒΟΗΘΗΜΑ 164 11/06/2015 01/01/2015 11/06/2015
862 35485 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  176 12/06/2015 11/02/2014 12/06/2015
863 28464 ΒΟΗΘΗΜΑ 200 26/06/2015 15/07/2014 26/06/2015
864 28761 ΕΦΑΠΑΞ 217 18/08/2015 17/06/2015 18/08/2015
865 33399 ΒΟΗΘΗΜΑ 238 22/09/2015 21/02/2015 22/09/2015
866 34744 ΒΟΗΘΗΜΑ 250 06/10/2015 04/09/2015 06/10/2015
867 28316 ΒΟΗΘΗΜΑ 271 26/10/2015 20/10/2015 26/10/2015
868 28779 ΒΟΗΘΗΜΑ 273 27/10/2015 11/09/2015 27/10/2015
869 33126 ΒΟΗΘΗΜΑ 292 06/11/2015 08/02/2015 06/11/2015
870 27698 ΒΟΗΘΗΜΑ 311 27/11/2015 27/11/2016 27/11/2016
871 25254 ΒΟΗΘΗΜΑ 343 22/12/2015 19/09/2015 22/12/2015
872 16535 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 1 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
873 16535 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 2 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
874 16535 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ-ΕΦΑΠΑΞ 3 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
875 27003 ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑ  15 29/01/2016 16/11/2013 29/01/2016
876 19661 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 24 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016
877 2558 ΕΦΑΠΑΞ 29 15/02/2016 01/04/2015 15/02/2016
878 34470 ΕΦΑΠΑΞ 34 25/02/2015 12/12/2013 25/02/2015

 

 

 


 

 

ΛΙΣΤΑ  (ΕΝΑΝΤΙ) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΩΝ
    (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 05-12-2015)

 

 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑΣ                                                                           (είναι τα αρχικά δεδομένα στοιχεία - κατά τη δημιουργία της λίστας - που τη διαμόρφωσαν.  Αφορά τα εν ενεργεία μέλη έως την 31.12.2015). Μέλη τα οποία στην πάροδο του χρόνου Διακόπτουν την καταβολή εισφορών - δηλ. Δεν είναι Ταμειακώς εν Τάξει - δε θα διαγράφονται από τη λίστα αλλά ,  μέχρι την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους,  θα χάνουν τη σειρά τους και το δικαίωμα έναντι προκαταβολής.) ΤΡΕΧΟΝΤΑ (Μεταβλητά)  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑΣ     (όπως διαμορφώνονται κατά την ενημέρωση της λίστας με την πάροδο του χρόνου. Ευνόητο είναι ότι τα στοιχεία αυτά αντανακλούν την "πραγματική" εικόνα μια δεδομένη χρονική στιγμή και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.)
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΩΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΗ (ΚΑΤΑ ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
1 17756 35,54 0 OXI 35,63 0035-07-15 0
2 21436 34,42 0 OXI 34,51 0034-06-02 0
3 23606 31,13 0 OXI 31,21 0031-02-16 0
4 25023 28,28 0 OXI 28,36 0028-04-10 0
5 25205 28,03 0 OXI 28,11 0028-01-11 0
6 25262 27,96 0 OXI 28,04 0028-00-15 0
7 25536 27,46 0 OXI 27,54 0027-06-14 0
8 25593 27,34 0 OXI 27,43 0027-05-04 0
9 25676 27,01 0 OXI 27,10 0027-01-05 0
10 25783 27,00 0 OXI 27,09 0027-01-01 0
11 25809 27,00 0 OXI 27,09 0027-01-01 0
12 25882 26,96 0 OXI 27,05 0027-00-17 0
13 25981 26,92 0 OXI 27,00 0027-00-00 0
14 26062 26,90 0 OXI 26,99 0026-11-25 0
15 26070 26,90 0 OXI 26,99 0026-11-25 0
16 26013 26,89 0 OXI 26,98 0026-11-21 0
17 26096 26,86 0 OXI 26,94 0026-11-08 0
18 26252 26,80 0 OXI 26,89 0026-10-19 0
19 26468 26,73 0 OXI 26,81 0026-09-22 0
20 26401 26,69 0 OXI 26,78 0026-09-09 0
21 26435 26,69 0 OXI 26,78 0026-09-10 0
22 26591 26,69 0 OXI 26,77 0026-09-08 0
23 27110 26,65 0 OXI 26,73 0026-08-24 0
24 26526 25,42 0 OXI 25,50 0025-06-01 0
25 27326 24,89 0 OXI 24,97 0024-11-20 0
26 27342 24,88 0 OXI 24,96 0024-11-16 0
27 27623 24,51 0 OXI 24,59 0024-07-02 0
28 27755 24,47 0 OXI 24,55 0024-06-19 0
29 27698 24,46 0 OXI 24,54 0024-06-14 0
30 27904 24,36 0 OXI 24,44 0024-05-09 0
31 27896 24,33 0 OXI 24,41 0024-04-29 0
32 27953 24,31 0 OXI 24,39 0024-04-21 0
33 28035 24,23 0 OXI 24,31 0024-03-22 0
34 28118 24,13 0 OXI 24,21 0024-02-15 0
35 28134 24,13 0 OXI 24,21 0024-02-16 0
36 28159 24,08 0 OXI 24,16 0024-01-27 0
37 28217 24,06 0 OXI 24,14 0024-01-22 0
38 28282 23,99 0 OXI 24,08 0024-00-28 0
39 28274 23,98 0 OXI 24,06 0024-00-21 0
40 28308 23,98 0 OXI 24,06 0024-00-22 0
41 28316 23,98 0 OXI 24,07 0024-00-24 0
42 28373 23,85 0 OXI 23,94 0023-11-07 0
43 28464 23,75 0 OXI 23,83 0023-10-00 0
44 28530 23,42 0 OXI 23,50 0023-06-00 0
45 28571 23,27 0 OXI 23,35 0023-04-06 0
46 28548 23,26 0 OXI 23,34 0023-04-03 0
47 28555 23,26 0 OXI 23,34 0023-04-02 0
48 28563 23,25 0 OXI 23,34 0023-04-01 0
49 28639 22,97 0 OXI 23,06 0023-00-20 0
50 28662 22,78 0 OXI 22,86 0022-10-10 0
51 28688 22,56 0 OXI 22,64 0022-07-20 0
52 28696 22,49 0 OXI 22,57 0022-06-25 0
53 28704 22,46 0 OXI 22,55 0022-06-17 0
54 28779 21,75 0 OXI 21,83 0021-09-29 0
55 28951 20,97 0 OXI 21,05 0021-00-18 0
56 28928 20,89 0 OXI 20,98 0020-11-21 0
57 29066 20,89 0 OXI 20,98 0020-11-21 0
58 29165 20,66 0 OXI 20,74 0020-08-28 0
59 29231 20,66 0 OXI 20,74 0020-08-26 0
60 29264 20,62 0 OXI 20,70 0020-08-12 0
61 29439 19,16 0 OXI 19,24 0019-02-26 0
62 29447 19,14 0 OXI 19,23 0019-02-22 0
63 29462 18,95 0 OXI 19,03 0019-00-12 0
64 29504 18,83 0 OXI 18,91 0018-10-27 0
65 29520 18,81 0 OXI 18,89 0018-10-20 0
66 29553 18,70 0 OXI 18,78 0018-09-12 0
67 29561 18,70 0 OXI 18,78 0018-09-12 0
68 29629 18,64 0 OXI 18,73 0018-08-22 0
69 29645 18,61 0 OXI 18,69 0018-08-08 0
70 29660 18,56 0 OXI 18,64 0018-07-22 0
71 29694 18,54 0 OXI 18,63 0018-07-16 0
72 29702 18,54 0 OXI 18,63 0018-07-15 0
73 29652 18,46 0 OXI 18,54 0018-06-15 0
74 29801 18,04 0 OXI 18,13 0018-01-15 0
75 29827 18,00 0 OXI 18,08 0018-00-29 0
76 7 17,71 0 OXI 17,80 0017-09-17 0
77 29892 17,66 0 OXI 17,74 0017-08-28 0
78 29850 17,65 0 OXI 17,74 0017-08-25 0
79 29884 17,65 0 OXI 17,74 0017-08-25 0
80 29918 17,61 0 OXI 17,69 0017-08-09 0
81 30007 17,07 0 OXI 17,15 0017-01-24 0
82 30189 16,74 0 OXI 16,83 0016-09-27 0
83 30221 16,74 0 OXI 16,83 0016-09-28 0
84 30148 16,73 0 OXI 16,82 0016-09-24 0
85 30395 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
86 30403 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
87 30452 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
88 30460 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
89 30536 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
90 30627 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
91 30643 16,09 0 OXI 16,18 0016-02-04 0
92 30718 16,04 0 OXI 16,12 0016-01-14 0
93 30734 15,98 0 OXI 16,06 0016-00-23 0
94 30759 15,98 0 OXI 16,06 0016-00-22 0
95 30767 15,98 0 OXI 16,06 0016-00-22 0
96 30791 15,98 0 OXI 16,06 0016-00-22 0
97 30825 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
98 30833 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
99 30841 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
100 30882 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
101 30908 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
102 30940 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
103 31013 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
104 31062 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
105 31112 15,96 0 OXI 16,05 0016-00-17 0
106 31138 15,96 0 OXI 16,04 0016-00-15 0
107 31260 15,96 0 OXI 16,04 0016-00-15 0
108 31294 15,96 0 OXI 16,04 0016-00-15 0
109 31328 15,96 0 OXI 16,04 0016-00-15 0
110 31344 15,96 0 OXI 16,04 0016-00-15 0
111 31351 15,96 0 OXI 16,04 0016-00-14 0
112 31419 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
113 31443 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
114 31450 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
115 31476 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
116 31559 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
117 31591 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
118 31609 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
119 31625 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
120 31682 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
121 31716 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
122 31732 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-10 0
123 31864 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-09 0
124 31898 15,94 0 OXI 16,03 0016-00-09 0
125 31922 15,94 0 OXI 16,02 0016-00-07 0
126 32029 15,93 0 OXI 16,01 0016-00-03 0
127 32052 15,93 0 OXI 16,01 0016-00-03 0
128 32078 15,93 0 OXI 16,01 0016-00-03 0
129 32151 15,90 0 OXI 15,99 0015-11-25 0
130 32219 15,79 0 OXI 15,87 0015-10-14 0
131 32227 15,79 0 OXI 15,87 0015-10-14 0
132 32235 15,79 0 OXI 15,87 0015-10-14 0
133 32300 15,79 0 OXI 15,87 0015-10-14 0
134 32342 15,75 0 OXI 15,83 0015-09-29 0
135 32409 15,73 0 OXI 15,81 0015-09-22 0
136 32417 15,73 0 OXI 15,81 0015-09-21 0
137 32425 15,73 0 OXI 15,81 0015-09-21 0
138 32441 15,73 0 OXI 15,81 0015-09-21 0
139 32474 15,73 0 OXI 15,81 0015-09-21 0
140 32482 15,71 0 OXI 15,79 0015-09-15 0
141 32680 15,70 0 OXI 15,79 0015-09-13 0
142 32698 15,70 0 OXI 15,79 0015-09-13 0
143 32672 15,60 0 OXI 15,68 0015-08-05 0
144 32755 15,60 0 OXI 15,68 0015-08-05 0
145 32763 15,60 0 OXI 15,68 0015-08-05 0
146 30031 15,33 0 OXI 15,41 0015-04-27 0
147 32896 15,01 0 OXI 15,09 0015-01-02 0
148 32904 15,01 0 OXI 15,09 0015-01-02 0
149 32912 15,01 0 OXI 15,09 0015-01-02 0
150 32946 15,01 0 OXI 15,09 0015-01-02 0
151 32961 14,99 0 OXI 15,07 0015-00-26 0
152 30916 14,97 0 OXI 16,06 0016-00-20 0
153 31658 14,94 0 OXI 15,03 0015-00-10 0
154 30866 14,93 0 OXI 15,01 0015-00-05 0
155 33019 14,93 0 OXI 15,01 0015-00-04 0
156 33035 14,88 0 OXI 14,96 0014-11-16 0
157 33068 14,86 0 OXI 14,94 0014-11-09 0
158 33076 14,86 0 OXI 14,94 0014-11-08 0
159 33092 14,85 0 OXI 14,93 0014-11-05 0
160 33118 14,84 0 OXI 14,93 0014-11-04 0
161 33134 14,83 0 OXI 14,91 0014-10-29 0
162 33142 14,83 0 OXI 14,91 0014-10-29 0
163 32201 14,81 0 OXI 14,89 0014-10-20 0
164 32292 14,79 0 OXI 14,87 0014-10-14 0
165 33191 14,75 0 OXI 14,83 0014-09-29 0
166 33217 14,75 0 OXI 14,83 0014-09-29 0
167 33266 14,73 0 OXI 14,81 0014-09-23 0
168 33308 14,68 0 OXI 14,76 0014-09-03 0
169 33324 14,68 0 OXI 14,76 0014-09-03 0
170 33340 14,68 0 OXI 14,76 0014-09-03 0
171 33381 14,68 0 OXI 14,76 0014-09-03 0
172 33399 14,68 0 OXI 14,76 0014-09-03 0
173 33423 14,66 0 OXI 14,74 0014-08-26 0
174 33431 14,64 0 OXI 14,72 0014-08-20 0
175 33456 14,61 0 OXI 14,69 0014-08-10 0
176 33498 14,58 0 OXI 14,66 0014-07-29 0
177 33530 14,54 0 OXI 14,63 0014-07-15 0
178 33563 14,53 0 OXI 14,61 0014-07-11 0
179 31955 14,46 0 OXI 14,54 0014-06-15 0
180 33647 14,44 0 OXI 14,53 0014-06-10 0
181 31989 14,42 0 OXI 14,51 0014-06-02 0
182 33738 14,37 0 OXI 14,46 0014-05-14 0
183 33746 14,37 0 OXI 14,46 0014-05-14 0
184 33829 14,29 0 OXI 14,38 0014-04-16 0
185 33860 14,29 0 OXI 14,38 0014-04-16 0
186 33878 14,29 0 OXI 14,38 0014-04-16 0
187 34579 14,29 0 OXI 14,38 0014-04-16 0
188 34603 14,29 0 OXI 14,38 0014-04-16 0
189 33936 14,28 0 OXI 14,36 0014-04-09 0
190 33811 14,26 0 OXI 14,34 0014-04-04 0
191 33977 14,25 0 OXI 14,33 0014-04-00 0
192 33985 14,25 0 OXI 14,33 0014-04-00 0
193 34017 14,25 0 OXI 14,33 0014-04-00 0
194 34033 14,24 0 OXI 14,32 0014-03-26 0
195 34124 14,14 0 OXI 14,23 0014-02-21 0
196 34207 14,11 0 OXI 14,20 0014-02-11 0
197 34223 14,11 0 OXI 14,20 0014-02-11 0
198 34249 14,11 0 OXI 14,20 0014-02-11 0
199 34264 14,11 0 OXI 14,20 0014-02-11 0
200 34306 14,08 0 OXI 14,16 0014-01-29 0
201 34371 14,08 0 OXI 14,16 0014-01-29 0
202 34421 14,06 0 OXI 14,15 0014-01-23 0
203 34488 14,00 0 OXI 14,08 0014-01-00 0
204 34496 14,00 0 OXI 14,08 0014-01-00 0
205 34546 13,99 0 OXI 14,08 0014-00-27 0
206 34553 13,99 0 OXI 14,08 0014-00-27 0
207 34629 13,99 0 OXI 14,08 0014-00-27 0
208 34637 13,99 0 OXI 14,08 0014-00-27 0
209 34652 13,99 0 OXI 14,08 0014-00-27 0
210 34686 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
211 34710 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
212 34736 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
213 34744 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
214 34751 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
215 34769 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
216 34793 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
217 34801 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
218 34827 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
219 34850 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
220 34868 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
221 34876 13,97 0 OXI 14,06 0014-00-20 0
222 34058 13,89 0 OXI 13,97 0013-11-19 0
223 34991 13,78 0 OXI 13,86 0013-10-09 0
224 35014 13,78 0 OXI 13,86 0013-10-09 0
225 35063 13,66 0 OXI 13,74 0013-08-28 0
226 35071 13,64 0 OXI 13,73 0013-08-21 0
227 35089 13,64 0 OXI 13,73 0013-08-21 0
228 35113 13,64 0 OXI 13,73 0013-08-21 0
229 35139 13,64 0 OXI 13,73 0013-08-21 0
230 35212 13,39 0 OXI 13,48 0013-05-22 0
231 35329 13,20 0 OXI 13,29 0013-03-13 0
232 35428 13,03 0 OXI 13,11 0013-01-11 0
233 35436 13,03 0 OXI 13,11 0013-01-11 0
234 35451 13,03 0 OXI 13,11 0013-01-11 0
235 35550 12,79 0 OXI 12,87 0012-10-14 0
236 35659 12,75 0 OXI 12,83 0012-09-29 0
237 35576 12,74 0 OXI 12,82 0012-09-26 0
238 35683 12,72 0 OXI 12,80 0012-09-19 0
239 35691 12,72 0 OXI 12,80 0012-09-19 0
240 35709 12,72 0 OXI 12,80 0012-09-19 0
241 35741 12,66 0 OXI 12,75 0012-08-29 0
242 35899 12,24 0 OXI 12,33 0012-03-28 0
243 35931 12,21 0 OXI 12,29 0012-03-14 0
244 35949 12,21 0 OXI 12,29 0012-03-14 0
245 35964 12,21 0 OXI 12,29 0012-03-14 0
246 36046 12,17 0 OXI 12,25 0012-03-00 0
247 36053 12,16 0 OXI 12,24 0012-02-27 0
248 36095 12,05 0 OXI 12,14 0012-01-19 0
249 36111 12,05 0 OXI 12,14 0012-01-19 0
250 36186 12,00 0 OXI 12,08 0012-00-29 0
251 36194 12,00 0 OXI 12,08 0012-00-29 0
252 33712 11,89 0 OXI 11,98 0011-11-21 0
253 36400 11,29 0 OXI 11,37 0011-04-13 0
254 36434 11,29 0 OXI 11,37 0011-04-13 0
255 36756 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
256 36889 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
257 37150 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
258 37317 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
259 37358 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
260 37416 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
261 37481 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
262 37606 11,25 0 OXI 11,33 0011-04-00 0
263 37754 11,21 0 OXI 11,29 0011-03-16 0
264 37762 11,21 0 OXI 11,29 0011-03-16 0
265 37895 11,18 0 OXI 11,27 0011-03-06 0
266 37903 11,18 0 OXI 11,27 0011-03-06 0
267 37994 11,17 0 OXI 11,25 0011-03-00 0
268 38349 11,00 0 OXI 11,08 0011-00-29 0
269 38521 10,86 0 OXI 10,94 0010-11-10 0
270 38661 10,73 0 OXI 10,81 0010-09-22 0
271 39206 10,42 0 OXI 10,50 0010-06-00 0
272 35188 9,82 0 OXI 9,91 0009-10-26 0
273 9 0,92 0 OXI 1,00 0001-00-00 0
274 19851 34,67 1 NAI 34,75 0034-09-00 1
275 20206 34,55 1 NAI 34,64 0034-07-19 1
276 21188 34,49 1 NAI 34,57 0034-06-25 1
277 21592 34,39 1 NAI 34,48 0034-05-22 1
278 21451 32,68 1 NAI 32,76 0032-09-03 1
279 23549 31,18 1 NAI 31,26 0031-03-03 1
280 23614 31,17 1 NAI 31,25 0031-03-01 1
281 23598 31,16 1 NAI 31,24 0031-02-28 1
282 24018 29,32 1 NAI 29,40 0029-04-25 1
283 24059 29,32 1 NAI 29,40 0029-04-24 1
284 24117 29,24 1 NAI 29,32 0029-03-25 1
285 24232 29,16 1 NAI 29,24 0029-02-28 1
286 24265 29,05 1 NAI 29,14 0029-01-19 1
287 24323 29,02 1 NAI 29,11 0029-01-08 1
288 24380 28,95 1 NAI 29,04 0029-00-13 1
289 24745 28,42 1 NAI 28,50 0028-06-00 1
290 24869 28,40 1 NAI 28,48 0028-05-24 1
291 24885 28,40 1 NAI 28,48 0028-05-24 1
292 24919 28,38 1 NAI 28,46 0028-05-17 1
293 25015 28,28 1 NAI 28,37 0028-04-12 1
294 25031 28,28 1 NAI 28,36 0028-04-10 1
295 25114 28,14 1 NAI 28,22 0028-02-20 1
296 25130 28,12 1 NAI 28,21 0028-02-14 1
297 25338 27,84 1 NAI 27,92 0027-11-01 1
298 25700 27,00 1 NAI 27,09 0027-01-01 1
299 25718 27,00 1 NAI 27,09 0027-01-01 1
300 25791 27,00 1 NAI 27,09 0027-01-01 1
301 25841 26,98 1 NAI 27,06 0027-00-21 1
302 25932 26,94 1 NAI 27,02 0027-00-08 1
303 25973 26,93 1 NAI 27,01 0027-00-04 1
304 26112 26,88 1 NAI 26,96 0026-11-17 1
305 26211 26,86 1 NAI 26,94 0026-11-09 1
306 26427 26,73 1 NAI 26,81 0026-09-23 1
307 26641 26,69 1 NAI 26,77 0026-09-07 1
308 26682 26,69 1 NAI 26,77 0026-09-07 1
309 26724 26,69 1 NAI 26,77 0026-09-07 1
310 26757 26,69 1 NAI 26,77 0026-09-07 1
311 26732 26,68 1 NAI 26,76 0026-09-05 1
312 27128 26,39 1 NAI 26,47 0026-05-20 1
313 3 25,63 1 NAI 25,71 0025-08-15 1
314 27961 24,29 1 NAI 24,38 0024-04-15 1
315 19141 34,98 2 NAI 35,06 0035-00-22 2
316 20602 34,51 2 NAI 34,59 0034-07-04 2
317 21022 34,51 2 NAI 34,59 0034-07-04 2
318 16949 34,30 2 NAI 34,38 0034-04-18 2
319 18457 33,93 2 NAI 34,01 0034-00-04 2
320 18507 33,72 2 NAI 33,80 0033-09-19 2
321 23572 31,18 2 NAI 31,26 0031-03-03 2
322 23580 31,18 2 NAI 31,26 0031-03-03 2
323 23630 31,18 2 NAI 31,26 0031-03-03 2
324 24877 28,40 2 NAI 28,48 0028-05-24 2
325 25122 28,13 2 NAI 28,21 0028-02-17 2
326 25254 27,98 2 NAI 28,06 0028-00-23 2
327 25726 27,00 2 NAI 27,09 0027-01-01 2
328 16923 36,33 3 NAI 36,42 0036-05-00 3
329 22582 32,01 3 NAI 32,10 0032-01-05 3

 

 

 


  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Αθήνα 4/10.2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

 

Με μεγάλη μας λύπη παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο ορισμένοι δικαιούχοι παροχών του Ταμείου να στρέφονται εναντίον του Ταμείου προβαίνοντας σε διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων τους, με επιβολή κατασχέσεων στους λογαριασμούς του.

 

Ο καθένας καταλαβαίνει ότι τέτοιες ενέργειες δυναμιτίζουν το κλίμα συναίνεσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των συναδέλφων και έχει επισφραγιστεί από τις αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων ,να μην επιτρέψουμε να οδηγηθεί το Ταμείο σε διάλυση και εκκαθάριση, αλλά να παλέψουμε για την περιουσία του και τα δικαιώματα μας.

 

Ο καθένας καταλαβαίνει ότι όλοι κινούμενοι με γνώμονα μόνο το στενό ατομικό μας συμφέρον μπορούμε να στραφούμε κατά του Ταμείου, αδιαφορώντας για τους συναδέλφους μας, το κοινό μας συμφέρον και τις κοινές μας προσπάθειες και επιδιώξεις.

 

Τότε όμως δεν θα πρέπει και να απορούμε παράλληλα για όσα αναπόφευκτα θα ακολουθήσουν.

 

Το Ταμείο δεν έχει αρνηθεί ποτέ την υποχρέωση του να καταβάλει σε κάθε συνάδελφο συνταξιούχο εκείνα που δικαιούται σύμφωνα με το Καταστατικό του.

 

Αποδέχεται την οφειλή του, για το ποσό που προκύπτει για καθέναν σύμφωνα με το Καταστατικό, αλλά ως γνωστόν αδυνατεί να εξοφλήσει άμεσα και συνολικά τις απαιτήσεις που έχουν σωρευτεί.

 

Οι εν ενεργεία συνάδελφοι στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις τους την κοινή μας προσπάθεια να διατηρήσουμε το Ταμείο στη ζωή και να διεκδικήσουμε δυναμικά τα δικαιώματά μας, όπως έχουμε ήδη δρομολογήσει όλοι μαζί και πράττουμε.

 

Όμως είναι αντιληπτό ότι δεν μπορεί το Ταμείο να λειτουργεί με απλήρωτο το προσωπικό του, με απλήρωτες τις υποχρεώσεις του για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και τις λοιπές του υποχρεώσεις.

 

Δεν μπορεί οι εν ενεργεία συνάδελφοι να πληρώνουν εισφορές από το στέρημά τους για να εισπράττουν αναγκαστικά κάποιοι επικαλούμενοι το γράμμα του νόμου και παραβιάζοντας το πνεύμα συναίνεσης και αλληλεγγύης που διατηρεί το Ταμείο στη ζωή.

 

Και δεν μπορεί να εκτίθεται η διοίκηση του Ταμείου σε κινδύνους, από τη μη πληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας κατασχέσεων.

 

Επομένως, σας πληροφορούμε ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν τα φαινόμενα, με κινήσεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του Ταμείου, η διοίκηση του Ταμείου θα είναι υποχρεωμένη να θέσει αμέσως σε κίνηση τις νομικές διαδικασίες για τη διάλυση και θέση του σε εκκαθάριση. 

 

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 19.9.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 15.9.2016 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.5.2016 με την παρακάτω διαδικασία .

    1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 22/9/2016 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα 26/9/2016   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την Πέμπτη

        29/9/2016 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 20/10/2016 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Τετάρτη 26/10/2016 και ώρα 16.00 μ μ

       στα  γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016

   και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

4) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  
     ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΣ ΣΥΓΤΕ

5) ΠΟΡΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

 το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 29.8.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε  ότι το Πολυμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτησή μας για το ευεργέτημα της πενίας.  

Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

 

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

            Η Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

       Α. Τρίγκα                          Η. Παππάς

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 3.6.2016

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, την 14/5 είχε ορισθεί  Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου μας, η οποία δεν διεξήχθη τελικώς λόγω ελλείψεως απαρτίας.

Παρευρέθηκαν [70;] μέλη του Ταμείου μας και έγινε άτυπη συζήτηση επί των θεμάτων που μας απασχολούν.

Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη Γενική μας Συνέλευση, του Δεκεμβρίου 2015, είχε υπάρξει απαρτία και λήψη αποφάσεων.

Ηδη προγραμματίζουμε τις ημερομηνίες σύγκλησης εκ νέου της Γενικής Συνέλευσης και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Με αυτή την αφορμή, θα θέλαμε  να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, μέλη του Ταμείου, που ενδιαφέρονται για αυτό και αγωνιούν για την τύχη του, συμμετέχοντας ο καθένας όσο μπορεί στις συλλογικές μας προσπάθειες και διαδικασίες.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε τις δυσχέρειες που υπάρχουν, τόσο για το Ταμείο μας –εδώ και πολλά έτη δυστυχώς– όσο πλέον και γενικότερα για τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας μας, Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης.

Όλοι προσδοκούμε και ευχόμαστε ότι με τις προσπάθειες όλων μας και βεβαίως με την απαραίτητη συνδρομή της Πολιτείας ίσως έχουμε  ελπίδα.

Όλοι κάνουμε υπομονή και παλεύουμε καθημερινά με τις πολλές αντιξοότητες.

Και είναι εύλογο, ανθρώπινο και κατανοητό, ότι κάποια στιγμή επέρχεται κόπωση, θλίψη, ακόμη και αγανάκτηση, όταν τα προβλήματα για όλους μας καθημερινά πολλαπλασιάζονται και δεν φαίνονται να λύνονται.

Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ασφαλώς υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν όρια και αυτοπεριορισμοί. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο, ορισμένοι –ευτυχώς ελάχιστοι– συνταξιούχοι του Ταμείου που έχουν ασφαλώς δικαιώματα σε παροχές από το Ταμείο, να έχουν γίνει ιδιαίτερα εριστικοί, επιθετικοί και κάποτε “υβριστικοί” προς το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρώντας ίσως ότι υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να επιτύχουν με αυτόν τον τρόπο, κάποια «μαγική λύση>> που ενώ είναι προφανής δεν εφαρμόζεται και που εάν «πιέσουν» με αυτόν τον τρόπο θα εφαρμοστεί.

Θα θέλαμε, επομένως, θα θυμίσουμε, ότι τα μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αναλάβαμε την ευθύνη της τύχης του Ταμείου εν μέσω <<της εγκατάλειψής του>> από προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια που όπως γνωρίζετε παραιτήθηκαν!!!!!

Αναλάβαμε να αγωνισθούμε για να σωθεί το Ταμείο, όταν το Ταμείο βρισκόταν στη χειρότερη οικονομική κατάσταση αλλά και στη χειρότερη οικονομική συγκυρία της χώρας από την ίδρυσή του: όταν είχε ήδη υποστεί αλλεπάλληλα καταστροφικά πλήγματα από τις απώλειες του Χρηματιστηρίου, και τις ομαδικές εθελούσιες εξόδους της Τράπεζας. 

Θυμίζουμε ότι κανείς μας από τα μέλη του Δ.Σ. μας δεν αμείβεται ούτε με ένα ευρώ για την απασχόλησή του –πολλές φορές καθημερινά και επί πολλές ώρες– με τα θέματα, τις υποθέσεις και τις υποχρεώσεις του Ταμείου.

Έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα το Ταμείο να παραμένει ανοικτό και να είναι σε –έστω εντελώς βασική– λειτουργία.

Ελπίζουμε ότι με τον αγώνα μας κάτι μπορεί να επιτευχθεί, κάτι μπορεί να σωθεί. Δεν υποσχόμαστε θαύματα! Η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους, τα οικονομικά του Ταμείου είναι πασίγνωστα, οι οικονομικές του καταστάσεις προσβάσιμες και υπό τον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν θα διαφωνήσουμε με κανέναν, ότι θα θέλαμε όλοι το Ταμείο να είναι οικονομικά εύρωστο, να καταβάλει πλουσιοπάροχα και αμέσως τις παροχές του στους ασφαλισμένους, και να είναι μία πηγή ανακούφισης και όχι προβλημάτων για όλους μας –όπως δηλαδή κάποτε, πριν πολλά χρόνια.

Όμως, δεν είναι έτσι και όλοι το γνωρίζουμε.

Εμείς, τα μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, όπως βεβαίως και πολλοί συνταξιούχοι αλλά και πρωτίστως στο σύνολό τους τα εν ενεργεία μέλη μας, έχουμε αποφασίσει να το παλέψουμε και το παλεύουμε.

Είναι κρίμα, όμως, που κάποιοι –ελάχιστοι ασφαλώς– βλέποντας μόνο την προσωπική τους υπόθεση και όχι τη γενικότερη εικόνα, επιμένουν σε συμπεριφορές που δεν αρμόζουν σε κανένα συνάδελφο.

Δεν αντιλαμβάνονται ότι η προσωπική τους υπόθεση δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από την υπόθεση όλων μας, όταν υπάρχουν τόσοι συνάδελφοι με θεμελιωμένα δικαιώματα που τελούν σε αναμονή και κανείς δεν έχει εξοφληθεί.

Δεν αντιλαμβάνονται ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο μπορούμε, δεδομένων των πραγματικών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε.

Εάν δεν συμφωνούν, υπάρχουν καταστατικές διαδικασίες μέσω των οποίων μπορούν να εκφρασθούν. Εάν θέλουν να οδηγήσουν το Ταμείο σε λύση και εκκαθάριση, και για αυτό προβλέπονται καταστατικές διαδικασίες που μπορούν να επιδιώξουν να θέσουν σε κίνηση. Έχουν κάθε δικαίωμα να πράξουν ό,τι είναι νόμιμο και κανένα δικαίωμα να <<υβρίζουν και να απειλούν>>.

Μήπως όμως έτσι  θέλουν να κάμψουν το ηθικό μας, ώστε να παραιτηθούμε και εμείς, όπως οι προηγούμενες διοικήσεις ;;;;;;

Θέλουμε μέσω αυτής της ανακοίνωσης, να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα επιτύχουν κάτι τέτοιο καθώς αντλούμε τη δύναμή μας από την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της μεγάλης πλειονότητας των συναδέλφων.

Όσο οι συνάδελφοι στηρίζουν το Ταμείο, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό.

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Αθήνα, 9/5/2016 

 

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 14 Μαΐου  2016 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΤΕ στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 20 1ος όροφος Αθήνα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)   Διοικητικός Απολογισμός 2015-Απαλλαγή μελών Δ.Σ & Ε.Ε

2)   Διαχειριστικός Απολογισμός 2015. Προϋπολογισμός 2016

3)   Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Απαραίτητος αριθμός για την επίτευξη απαρτίας: 120 συνάδελφοι

 

To ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Αθήνα 7.3.2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 2.3.2016 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

    1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 24/3/2016 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα 31/3/2016   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την Τρίτη

        7/4/2016 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 28/4/2016 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 5/5/2016 και ώρα 16.00 μ μ στα

       γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5/2016

   και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

    

       

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

Αθήνα 13.04 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη του Ταμείου,

 

Όπως ήδη γνωρίζετε πρόσφατα ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και στόχο έχει την αποχώρηση τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων εργαζομένων από την Τράπεζα.

 

            Για άλλη μία φορά, η Τράπεζα ενεργεί μονομερώς, φροντίζοντας αποκλειστικά τα δικά της συμφέροντα –όπως εκείνη τα εννοεί– και αδιαφορώντας επιδεικτικά για το τι θα κάνει στο μέλλον ο εργαζόμενος που καλείται να αποχωρήσει, αλλά και τι θα κάνει το Ταμείο μας, που αιμορραγεί από τα ατελείωτα κύματα πρόωρων αποχωρήσεων μελών του από την εργασία.

 

            Και το λέμε αυτό, διότι έχουμε από πολλές πλευρές την πληροφόρηση, ότι από την Τράπεζα υπάρχουν για άλλη μία φορά όχι μόνο προτροπές και υποδείξεις προς εργαζόμενους να αποχωρήσουν «οικειοθελώς», αλλά και φορτικότητα και πίεση.

 

            Η Τράπεζα ενεργεί εκ του ασφαλούς, αντλώντας εδώ και χρόνια ατελείωτη οικονομική βοήθεια, εδώ και χρόνια, από το Κράτος (δηλαδή από τους φορολογούμενους!), για να στηρίξει τη βιωσιμότητά της.

 

            Εμείς δεν επιβαρύνουμε το κοινωνικό σύνολο, τους φορολογούμενους, αλλά στηριζόμαστε στους δικούς μας πόρους. Όχι μόνο αυτό, αλλά και επανειλημμένως έχουμε στηρίξει ως Ταμείο την τέως Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, επενδύοντας στις μετοχές της, και με πλείστους άλλους τρόπους, και στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό και το Δημόσιο.

 

Είναι επομένως δίκαιο και ηθικό, η Τράπεζα για άλλη μία φορά να ενεργεί κατά τον τρόπο που ενεργεί, όχι μόνο αδιαφορώντας για το Ταμείο μας αλλά και πλήττοντας καίρια τη δική μας βιωσιμότητα;

 

            Σύμφωνα πάντως με πρόσφατη δικαστική απόφαση, η αδυναμία του Ταμείου να καταβάλει εμπρόθεσμα εφάπαξ παροχή σε ασφαλισμένο μέλος της συνδέεται αιτιωδώς με τα προγράμματα ομαδικών εθελούσιων εξόδων της εργοδότριας τράπεζας, η οποία και έβλαψε το δικαίωμα του ασφαλισμένου ενεργώντας εναντίον της καλής πίστης από εσφαλμένη οικονομική διαχείριση και κακοδιοίκηση.

 

            Οι εν ενεργεία υπάλληλοι και μέλη του Ταμείου μας είναι πηγή δύναμης για το Ταμείο μας. Γνωρίζουν με ποιες δυσχέρειες βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση της Χώρας, του Ελληνικού Δημοσίου, του Ταμείου μας. Στηρίζουν με δύναμη, επιμονή και υπομονή την προσπάθεια διάσωσης του Ταμείου μας, στον αγώνα που καθημερινά δίνουμε.

 

            Εμείς, ως διοίκηση του Ταμείου, έχουμε αναφερθεί εκτενώς στα θέματα αυτά, επανειλημμένα, και πλέον πρόσφατα για άλλη μία φορά ανοικτά και με σαφήνεια στην Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου.

 

            Σε σχέση με την προωθούμενη νέα ομαδική αποχώρηση προσωπικού από την Τράπεζα, αλλά και γενικότερα για τα θέματα του Ταμείου μας, δεν έχουμε παύσει να απασχολούμε την Πολιτεία.

 

            Μετά από επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές ενημερώσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς, μετά από επανειλημμένα αιτήματα, απευθυνόμαστε ήδη προς τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.

           

            Θεωρούμε, ότι όπως έγινε παλαιότερα με επιμονή και αγώνα του Ταμείου μας για το θέμα της διασφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης από την Πολιτεία, με νομοθετική ρύθμιση, έτσι και τώρα πρέπει να μεριμνήσει και για εμάς η Πολιτεία.

 

            Είναι πολύ δύσκολοι οι καιροί, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν αναμένουμε θαύματα. Αναμένουμε, όμως, από την Πολιτεία, να ασχοληθεί και με τη δική μας περίπτωση και να υπερασπισθεί και εκείνη, ως οφείλει, το Ταμείο μας.

 

            Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι είναι απόφαση του καθενός πώς θέλει να κινηθεί. Είναι απόφαση των εν ενεργεία συναδέλφων τι θέλουν να πράξουν σε σχέση με το νέο προωθούμενο πρόγραμμα ομαδικής εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού από την Τράπεζα. Ο καθένας και η καθεμία από τους εν ενεργεία συναδέλφους γνωρίζει τι είναι καλύτερο για εκείνον / εκείνη και την οικογένειά του / της. Είναι καλύτερο να παραμείνει στη θέση εργασίας του, με όσα καλά και κακά αυτό συνεπάγεται; Είναι καλύτερο να παραιτηθεί από τη θέση εργασίας του και ίσως να αναζητήσει νέα απασχόληση στη σημερινή αγορά εργασίας; Απόφαση προσωπική και ως εκ τούτου σεβαστή.

 

            Εμείς, όμως, ως διοίκηση του Ταμείου, οφείλουμε να επισημάνουμε, πέρα από τα παραπάνω, δύο κρίσιμα κατά την άποψή μας ζητήματα:

 

            Πρώτον, ότι καθένας και καθεμία εν ενεργεία συνάδελφος ασφαλισμένος του Ταμείου μας πρέπει να λάβει την όποια απόφασή του / της ελεύθερα, με ηρεμία όχι υπό το καθεστώς πίεσης από την εργοδότρια Τράπεζα. Αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα.

            Δεύτερον, ότι καθένας και καθεμία εν ενεργεία συνάδελφος ασφαλισμένους του Ταμείου μας, εφόσον αποφασίσει να παραιτηθεί από τη θέση εργασίας του στην Τράπεζα, θα πρέπει να γνωρίζει –όπως ασφαλώς ήδη γνωρίζει– τις συνέπειες που η απόφασή του αυτή έχει για το Ταμείο μας, για το σύνολο των μελών του Ταμείου μας περιλαμβανομένου και του ιδίου του παραιτούμενου.

 

            Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη του Ταμείου μας, εν ενεργεία και συνταξιούχους, να δώσουμε όλοι μαζί πνοή ζωής στο Ταμείο, να παλέψουμε σε κάθε επίπεδο, πολιτικό, θεσμικό, κοινωνικό, δικαστικό, για το σήμερα και το αύριο του Ταμείου μας.

           

Θα συνεχίσουμε, με πεποίθηση για το δίκαιο της προσπάθειάς μας, τον αγώνα μας, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί.

           

Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο, μόλις έχουμε νεότερα.

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Αθήνα 7.3.2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 2.3.2016 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

    1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 24/3/2016 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα 31/3/2016   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την Τρίτη

        7/4/2016 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 28/4/2016 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 5/5/2016 και ώρα 16.00 μ μ στα

       γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5/2016

   και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

    

       

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Αθήνα, 4/3/2016

Α.π.19

Προς:

Τον Υπουργό Εργασίας

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο

Τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Τον Γενικό Γραμματέα

κ. Ανδρέα Νεφελούδη

Θέμα:             Υποστήριξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας» (ΤΑΠΓΤΕ) αποτελεί αλληλοβοηθητικό ταμείο σωματειακής μορφής και φορέα επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων της (τ.) Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ήδη διάδοχος της οποίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.).

Η Γενική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 με κεφάλαια του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Ο δημόσιος χαρακτήρας της Γενικής Τράπεζας, δια της κατοχής πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο, διήρκεσε μέχρι και το Μάρτιο του έτους 2004, όταν ο όμιλος της Société Générale κατέστη ο κυριότερος μέτοχος της τράπεζας.

Συνεπώς, η Γενική Τράπεζα παρέμεινε για διάστημα ανώτερο των εξήντα ετών σε στενή σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε κατά το αυτό διάστημα την διοίκηση της τράπεζας, αποφασίζοντας για την ακολουθητέα πολιτική του ιδρύματος με άμεσες συνέπειες τόσο στους υπαλλήλους της τράπεζας όσο και στο ΤΑΠΓΤΕ.

Αλλά και πρόσφατα, το Ελληνικό Δημόσιο και πάλι μετείχε καθοριστικά στον έλεγχο και τη διοίκηση της τράπεζας, στο πλαίσιο της διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μέσω δημόσιας χρηματοδότησης. 

Σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ από της ιδρύσεως του υπήρξε η χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής στα μέλη του, με καταβολή των προβλεπομένων από το Καταστατικό του εισφορών.

Όπως είναι γνωστό, ο κατακερματισμός των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων σε συνδυασμό με την κακή οικονομική τους κατάσταση, αλλά και η ανάγκη να διασφαλιστούν τα κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, οδήγησε το Κράτος στη λήψη μέτρων και ιδίως στην ψήφιση του Ν. 3371/2005.

Ειδικά για την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων, προβλέφθηκε αρχικά με τον ανωτέρω νόμο η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τραπεζικών υπαλλήλων στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. και παράλληλα η ίδρυση του Ε.Τ.Α.Τ., ενός φορέα ο οποίος ανέλαβε να χορηγεί τις επιπλέον παροχές που δικαιούνται οι τραπεζοϋπάλληλοι σε σχέση με το κοινό ασφαλιστικό καθεστώς του Ε.Τ.Ε.Α.

Όσον αφορά στο Ταμείο μας, ήδη από το 2010 και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 3863/2010, ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ έχει εισαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α., κατόπιν διαχωρισμού των κλάδων εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, η οποία αποφασίσθηκε από τα όργανα του Ταμείου.

Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το Κράτος κατά την εν λόγω διαδικασία ανέλαβε και άσκησε την εγγυητική του ευθύνη έναντι των ασφαλισμένων του Ταμείου μας, έστω κατά το ελάχιστο αυτής περιεχόμενο, ως προς τη βασική διασφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης.

Πράγματι, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, μετά από πρωτοβουλία των αρμόδιων Υπουργών, αποτέλεσε έκφραση στην πράξη της υποχρέωσης του Κράτους να μεριμνά για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων πολιτών, ελήφθη δε ιδιαιτέρως υπόψη το ειδικό περιγραφές καθεστώς του ΤΑΠΓΤΕ ως φορέα επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων στη Γενική Τράπεζα.

Είναι δε πρόδηλο, ότι παράλειψη του Κράτους να μεριμνήσει, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα θετικά μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης καταβολής σε εμάς της επικουρικής μας σύνταξης, θα συνιστούσε παράνομη ενέργεια, κατά παράβαση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Αλλά και πέραν τούτου, τέτοια παράλειψη θα ήταν και πολιτικά και ηθικά μεμπτή, καθώς οι ασφαλισμένοι του Ταμείου μας επί δεκαετίες στήριξαν με τα αποθεματικά του Ταμείου κατ’ ουσίαν τα δημόσια οικονομικά και τη χώρα, τοποθετώντας αυτά σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας και γενικότερα εμπιστευόμενοι την πορεία της Τράπεζας, όπως αυτή εξαρτάτο σε καθοριστικό βαθμό από το Κράτος δια της Διοίκησής της.

Επομένως, η ένταξη του κλάδου επικουρικής σύνταξης του Ταμείου μας στο Ε.Τ.Ε.Α. δια νομοθετικής ρύθμισης, κατά τα ανωτέρω, υπήρξε ενέργεια νομικά, πολιτικά και ηθικά επιβεβλημένη και δίκαια.  

Σημειώνεται δε διευκρινιστικά, και για λόγους πληρότητας του ιστορικού, ότι το Ταμείο μας υπέβαλε την 25.09.2008 αίτηση προς το Ε.Τ.Α.Τ. για ένταξη της επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Τ, πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Τ. παρέλειψε να εκδώσει την σχετική απόφαση ένταξης. Κατά της ως άνω παράνομης παράλειψης έχουμε ήδη ασκήσει από την 17.09.2009 αίτηση ακύρωσης, η οποία και εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών από το ίδιο το Δικαστήριο (άνευ αιτήματος αναβολής από πλευράς μας).

Κατόπιν της υπαγωγής του κλάδου επικουρικής σύνταξης στο Ε.Τ.Ε.Α., ο σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ περιορίζεται πλέον στη χορήγηση του προβλεπόμενου από το Καταστατικό του εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη του, πλην όμως η εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχει επηρεασθεί κρίσιμα από την αρνητική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο, μετά από μία σειρά αρνητικών εξελίξεων, όπως ήταν ιδίως η χρηματιστηριακή κρίση του έτους 1999 που επηρέασε την αξία των τοποθετήσεων του Ταμείου μας (ιδίως σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας), αλλά και ιδιαίτερα η ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης συνεπεία των αθρόων παραιτήσεων εν ενεργεία υπαλλήλων – μελών του από την εργασία τους, στο πλαίσιο προγραμμάτων «εθελούσιας αποχώρησης» προσωπικού που οργανώθηκαν από την εργοδότρια Τράπεζα, με μεγάλη μάλιστα ένταση τα τελευταία έτη.

Οι εν λόγω αθρόες αποχωρήσεις προγραμματίσθηκαν, οργανώθηκαν και εκτελέσθηκαν από την εργοδότρια τράπεζα με δριμύτητα, ενώ η προτροπή οικειοθελούς αποχώρησης προς τους εργαζόμενους (που ήταν ταυτόχρονα ασφαλισμένοι μας) από πλευράς της Τράπεζας υπήρξε τουλάχιστον φορτική και επίμονη.

Στη διαδικασία των εν λόγω προγραμμάτων «οικειοθελούς αποχώρησης» η εργοδότρια Τράπεζα ουδεμία μέριμνα έλαβε για την προστασία του Ταμείου μας, αντιθέτως δε επεδίωξε τη μέγιστη δυνατή αποχώρηση εν ενεργεία προσωπικού της (και ασφαλισμένων μας), ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι τούτο θα οδηγούσε αναμφίβολα και αναπόδραστα στην πλήρη ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης και μάλιστα αμέσως, όπως και πράγματι συνέβη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι εμφανές ότι καταλείπεται για τους ήδη συνταξιούχους και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΤΑΠΓΤΕ ελλιπές πεδίο κοινωνικής προστασίας, ως προς διασφάλιση της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής, τούτο δε σε αντίθεση με υπάλληλους άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και υπαλλήλους άλλων κλάδων.

Η διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει δε άμεσες επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των μελών του Ταμείου μας, τα οποία προσέβλεπαν και προσβλέπουν στην λήψη της εφάπαξ παροχής, ως δικαιούνται.

Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένων των συνταγματικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις οποίες το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και το κοινωνικό κράτος δικαίου τίθενται υπό κρατική εγγύηση, υποχρεούται το Κράτος, και δη η Κυβέρνηση και η Βουλή να ασκούν ενεργά προστατευτική κοινωνική πολιτική, επεμβαίνοντας διορθωτικά στις ανισορροπίες της αγοράς, αποκαθιστώντας θιγέντα δικαιώματα και αποτρέποντας την ανατροπή και απώλεια κεκτημένων κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, από τα άρθρα 22 παρ. 5 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει η υποχρέωση του νομοθέτη να επιδείξει την αναγκαία μέριμνα για την παροχή πλήρους κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας στο σύνολο του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων με όρους ίσης μεταχείρισης τόσο μεταξύ των μελών του προσωπικού τους, όσο και σε σχέση με εργαζόμενους άλλων κλάδων.

Άλλωστε, και προγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές του Ν. 3371/2005 και 3863/2010 απέβλεψαν ακριβώς στην διασφάλιση της ισότητας και της προστασίας κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων, δεδομένου και του περιορισμού των προσλήψεων στα πιστωτικά ιδρύματα που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων (βλπτ. ειδικότερα Εισηγητική Έκθεση Ν.3371/2005 και απόφαση ΣτΕ 2199/2010).

Λαμβανομένου δε υπόψη του μακροχρόνιου δημόσιου χαρακτήρα της Γενικής Τράπεζας, αλλά και της άσκησης της ουσιαστικής διοίκησης και της επιλογής των ακολουθούμενων πολιτικών αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, ως πλειοψηφικού μετόχου, καθίσταται αναγκαία η εγγυητική παρέμβαση του Κράτους, ώστε να διασφαλισθεί το κεκτημένο δικαίωμα των συνταξιούχων μελών του Ταμείου μας στην δικαιούμενη εφάπαξ παροχή και να προστατευθεί το αντίστοιχο δικαίωμα των εν ενεργεία υπαλλήλων και ασφαλισμένων μελών του Ταμείου μας που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Προς την κατεύθυνση αυτή, και με αγωνία για το μέλλον του Ταμείου μας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μας, προσβλέπουμε στην ιδιαίτερη μέριμνά σας, κατά την υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη προστασία μας από την Πολιτεία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και ειδικότερη πληροφόρηση, με την επισήμανση ότι στο Υπουργείο σας έχουμε ήδη και κατά το πρόσφατο παρελθόν καταθέσει αιτήματα, έγγραφα και στοιχεία, αιτούμεθα ήδη δε και με το παρόν συνάντησης μαζί σας για τη διεξοδική συζήτηση και προώθηση του ζητήματός μας με σκοπό την οριστική του επίλυση.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

 

το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Αθήνα 5.2.2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε  ότι έως και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση  από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων σε επανειλημμένες επιστολές μας σχετικά με το αν είναι επιτρεπτό η όχι η δημοσιοποίηση της λίστας αναμονής των εφάπαξ και λοιπών βοηθημάτων των συναδέλφων.

Για τον λόγο αυτό το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ στην 21.1.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε την ανάρτηση της υφιστάμενης λίστας αναμονής στο διαδύκτιο  με τα ακόλουθα δεδομένα. Οχι ονομαστικά, αλλά με τον αριθμό μητρώου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Α.Μ.) την ημερομηνία αίτησης, και την ημερομηνία αποχώρησης από την Τράπεζα.

 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μετά από  απόφαση της Γ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ την 5.12.2015 αποφασίστηκε να δίνεται έναντι του εφάπαξ και στους ενεργεία συναδέλφους ως εξής.

Αρχής γινομένης, από την καταβολή  των εισφορών του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 σε κάθε 5 συναδέλφους της λίστας αναμονής να προστίθεται και ένας  ενεργεία συνάδελφος.

Τα κριτήρια για τους ενεργεία συναδέλφους θα είναι τα εξής:  

1. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

2. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ και

3. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το ποσό της προκαταβολής έναντι εφάπαξ δεν θα ξεπερνά το ποσό των 7.000 ευρώ, και δεν θα ξεπερνά και το ύψος των πραγματικών εισφορών του μέλους, κατά την χρονική στιγμή που θα ληφθεί η αίτηση της προκαταβολής.

Όλα τα υπόλοιπα θα δίδονται  σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ.

Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο λίστα των ενεργεία συναδέλφων με τον  ΑΜ της Γ.Τ.Ε.  σύμφωνα με την αρχαιότητα  του και  τον αριθμό (0,1,2,3,) των καταβληθέντων προκαταβολών έως σήμερα, και θα περιλαμβάνει τους  συναδέλφους  που είναι ταμειακώς ενήμεροι.

Ο αναγραφόμενος χρόνος ασφάλισης του ΤΑΠΓΤΕ  στην λίστα των ενεργεία συναδέλφων είναι ο πραγματικός χρόνος συμμετοχής στο κλάδο εφάπαξ  (πραγματική υπηρεσία)

Φυσικά ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θα αυξάνει κάθε μήνα.

Εδώ διευκρινίζουμε ότι όταν έλθει η σειρά του ενεργεία  συνάδελφου για την λήψη προκαταβολής έναντι εφάπαξ και αυτός δεν επιθυμεί τη λήψη της, μας  το βεβαιώνει εγγράφως, και προχωράμε στον επόμενο της λίστας. 

Όμως σε περίπτωση που ο συνάδελφος που αρνήθηκε τη λήψη προκαταβολής, δύναται εάν το επιθυμεί να επανέλθει οποιαδήποτε χρονική στιγμή η σειρά  σ΄ αυτόν .

Κανένας συνάδελφος δεν χρειάζεται να προβεί σε αίτηση προκαταβολής εφάπαξ προς το ΤΑΠΓΤΕ παρά μόνο όταν ειδοποιηθεί από τις υπηρεσίες του ΤΑΠΓΤΕ.

Για οτιδήποτε διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΤΑΠΓΤΕ. 

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Αθήνα 27.1.2016

 Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Ταμείου,

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως σημειώθηκε μία σημαντική δικαστική επιτυχία, με πλήρη αποδοχή των θέσεων του Ταμείου μας ως προς την ευθύνη της Τράπεζας για την οικονομική του δυσχέρεια.

 Με την υπ’ αριθ. 2609/2015 απόφασή του, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε μεταξύ άλλων τα εξής:

«[…] το καταβαλλόμενο με βάση τις διατάξεις αυτές εφ’ άπαξ βοήθημα δεν έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα (πρβλ. και ΑΠ 1628/1998, βλ. ΔΕΝ 1999, σελ. 369), και, ως εκ τούτου αποτελεί, όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό, μια επί πλέον πρόσθετη παροχή την οποία αυτοί αποδέχθησαν και έτσι αποτέλεσε όρο της συμβάσεως εργασίας τους στην Τράπεζα. Εν όψει αυτών, μετά την αδυναμία του εναγομένου να καταβάλλει εμπρόθεσμα την εφάπαξ παροχή, η οποία είναι αποτέλεσμα των ομαδικών προγραμμάτων εθελουσίων εξόδων που εφάρμοσε η Γενική Τράπεζα και των εκατοντάδων εθελουσίων ατομικών αποχωρήσεων εργαζομένων, κυρίως επειδή συμπλήρωναν δικαίωμα επικουρικής συντάξεως από το Ταμείο με μόλις είκοσι πέντε (25) συντάξιμα χρόνια, η ενάγουσα δεν έχει αξίωση κατά του εναγόμενου ασφαλιστικού ταμείου, έχει όμως, βάσει της μεταξύ των συμβάσεως εργασίας, αξίωση αποζημιώσεως (άρθρα 201, 204 και 207 ΑΚ) κατά της Τράπεζας, διότι αυτή, ενεργούσα εναντίον της καλής πίστεως, από εσφαλμένη οικονομική διαχείριση και κακοδιοίκηση, ματαίωσε το άνω υπό αίρεση δικαίωμά της, δηλαδή την είσπραξη του εφ’ άπαξ ποσού, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού η προκειμένη ασφάλιση φέρει το χαρακτήρα γνήσιας υπέρ τρίτου συμβάσεως, αποτέλεσε την συμβατική αυτή παροχή. Η αποζημίωση αυτή της ενάγουσας συνίσταται στο ποσό που θα εισέπραττε, αν δεν υπήρχε χρονική καθυστέρηση από τη θεμελίωση του δικαιώματος, και σύμφωνα με τη σειρά των αιτήσεων που καταθέτουν με πρωτόκολλο τα δικαιούμενα μέλη του και η οποία ανέρχεται σε ποσό καθοριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.».

 Το παραπάνω σκεπτικό της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς κρίνει ότι για την οικονομική δυσχέρεια του Ταμείου μας ευθύνεται η Γενική Τράπεζα, και κατ’ ακολουθία η Τράπεζα Πειραιώς ως διάδοχός της, καθώς εξώθησε το προσωπικό της –το οποίο ήταν παράλληλα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου μας – σε ομαδικές ή και ατομικές εθελούσιες αποχωρήσεις, οδηγώντας έτσι σε ανατροπή της αναλογιστικής βάσης του Ταμείου μας. Αυτό ακριβώς όμως είναι και το σκεπτικό της αγωγής μας κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία εκκρεμεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών!

 Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι πολύ θετική για εμάς, διότι υπεισέρχεται στα αίτια της δυσχέρειας που αντιμετωπίζει το Ταμείο μας και, μετά από αξιολόγηση των προτάσεών μας και του αποδεικτικού υλικού που προσκομίσαμε, δέχεται αιτιολογημένα ότι η Τράπεζα ενήργησε «εναντίον της καλής πίστεως, από εσφαλμένη οικονομική διαχείριση και κακοδιοίκηση», προξενώντας την κατάσταση που όλοι βιώνουμε και που μαχόμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στην παραπάνω απόφαση δεν ήταν διάδικος η Τράπεζα, όπως είναι στην αγωγή μας κατά αυτής, επομένως με στενή έννοια η απόφαση αυτή δεν αποτελεί προηγούμενο έναντι της Τράπεζας ούτε ασφαλώς προκαθορίζει την εξέλιξη της πορείας της δικαστικής μας υπόθεσης έναντι της Τράπεζας.

 

Δεν παύει ωστόσο η απόφαση να είναι ιδιαίτερα σημαντική και θετική, καθώς αποτυπώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την αποδοχή των θέσεών μας για τις ευθύνες της Τράπεζας, στο πλαίσιο μίας δίκης της οποίας βασική παράμετρος που αξιολογήθηκε ήταν ο τρόπος κατά τον οποίο ενήργησε η Τράπεζα και οι επιπτώσεις της συμπεριφοράς της για το Ταμείο μας.

 

Συνεχίζουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει, μέσα από τις Γενικές μας Συνελεύσεις, με σταθερότητα και αποφασιστικότητα.

Tο Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Αθήνα 7.1.2016

Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Ταμείου,

Όπως έχετε ενημερωθεί, έχουμε καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή με την οποία ζητούμε να υποχρεωθεί η Τράπεζα Πειραιώς, ως διάδοχος της Γενικής Τράπεζας, να αποζημιώσει το Ταμείο μας για τη ζημιά που αυτό υπέστη ως συνέπεια του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού που εφήρμοσε η Γενική Τράπεζα το 2013. Με την αγωγή μας αυτή συνεπώς ζητούμε να υποχρεωθεί η Τράπεζα Πειραιώς να μας καταβάλει ποσό 39,3 εκ. ευρώ. Η αγωγή μας αυτή δεν έχει ακόμη δικασθεί και εκκρεμεί προς εκδίκαση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Περαιτέρω, καταθέσαμε στο δικαστήριο αίτηση (η οποία εξετάζεται χωρίς διεξαγωγή δίκης με αντίδικο) με την οποία ζητήσαμε να απαλλαγούμε εκ των προτέρων από την υποχρέωση καταβολής των δικαστικών δαπανών της δίκης που θα διεξαχθεί επί της παραπάνω αγωγή μας κατά της Τράπεζας Πειραιώς. Την αίτησή μας αυτή προκρίναμε σκόπιμο να καταθέσουμε, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία οι δικαστικές δαπάνες (και ιδίως για το δικαστικό ένσημο) είναι σημαντικού ύψους.

Η αίτησή μας αυτή, για την απαλλαγή από τις δικαστικές δαπάνες, δικάσθηκε την 05.06.2015, με κατάθεση στο δικαστήριο πλήρους φακέλου αποδεικτικών στοιχείων, ενώ επίσης εξετάσθηκε στο ακροατήριο ως μάρτυς και ο πρώην Πρόεδρος του Ταμείου, κ. Φίλιππος Ταυρής. Με την αίτησή μας εξηγήσαμε, ότι το Ταμείο μας, εκ του νόμου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ως σωματειακής μορφής αλληλοβοηθητικό ταμείο) δεν δύναται να υποχρεωθεί καταβάλει μία σημαντική για αυτό δικαστική δαπάνη, καθώς δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και ότι τα έσοδά του προορίζονται για τη βασική λειτουργία του και την καταβολή εφάπαξ στα μέλη του, σύμφωνα με τον σκοπό του. Ότι, συνεπώς, για τον λόγο αυτό πρέπει να του επιτραπεί να μην καταβάλει δικαστικές δαπάνες στη δίκη που θα διεξαχθεί με την Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά από αναμονή επτά μηνών (!), την 31.12.2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση επί της αίτησής μας να απαλλαγούμε από τα δικαστικά έξοδα. Με την απόφαση αυτή πιθανολογείται ότι το Ταμείο μας έχει τη δυνατότητα να καταβάλει τη δικαστική δαπάνη της δίκης που θα διεξαχθεί κατά της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς έχει έσοδα αλλά και ακίνητη περιουσία.

Θεωρούμε την απόφαση αυτή μη ικανοποιητική, καθώς με ένα συντομότατο σκεπτικό–που δυσχερώς συμβαδίζει με την επτάμηνη αναμονή για την έκδοσή της– δεν έκανε δεκτό το αίτημά μας με αιτιολογίες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ορθές και επαρκείς. Κατά την εκτίμησή μας, δεν αξιολογήθηκε ορθά η φύση του Ταμείου μας, το οποίο δεν είναι επιχείρηση αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλληλοβοηθητικό ταμείο και δεν εκτιμήθηκαν ορθά τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν. Ενδεικτικό της προχειρότητας της απόφασης, είναι ότι ενώ ο μάρτυρας που εξετάσθηκε στο ακροατήριο ορθά κατέθεσε σχετικά με το ύψος των μηνιαίων εσόδων του Ταμείου, στην απόφαση (κατά πρόδηλο σφάλμα) θεωρήθηκε ότι η κατάθεσή του αφορούσε στο … δεκαπλάσιο ποσό (!) από εκείνο που κατέθεσε ο μάρτυς… Μπορεί μετά από ένα τέτοιο πρόδηλο σφάλμα –έστω εκ παραδρομής στην καταγραφή της κατάθεσης– να θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να απαλλαγεί το Ταμείο μας από τη δικαστική δαπάνη, εμείς όμως από την πλευρά μας δεν μπορούμε παρά να προχωρήσουμε στις δέουσες θεσμικές ενέργειες, σε σχέση με την απόφαση αυτή.

Πέραν αυτού, εξυπακούεται ότι το Ταμείο μας θα προχωρήσει σε κατάθεση εκ νέου αίτησης για την απαλλαγή του από τη δικαστική δαπάνη της δίκης που θα διεξαχθεί κατά της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει τη δυνατότητα. Επομένως, θα επανέλθουμε στο αίτημά μας.

Θέλουμε να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε, ότι η αίτησή μας για την απαλλαγή από τη δικαστική δαπάνη, δεν έχει καμμία σχέση με την ουσία της αγωγής μας κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχει κριθεί και εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Δηλαδή η αίτησή μας για την απαλλαγή από τις δικαστικές δαπάνες –στην οποία και θα επανέλθουμε– αφορά μόνο σε αυτό: στο εάν υπάρχει η δυνατότητα να απαλλαγούμε εκ των προτέρων, πριν τη δίκη έναντι της Τράπεζας Πειραιώς, από το σύνολο ή και από μέρος των δικαστικών δαπανών της δίκης, όπως είναι προφανές ότι έχουμε συμφέρον. Δεν αφορά στην ουσία της διαφοράς μας με την Τράπεζα Πειραιώς, ούτε στη βασιμότητα της αγωγής μας κατ’ αυτής, η οποία και δεν εξετάζεται καν στο πλαίσιο του αιτήματός μας να μην καταβάλουμε δικαστικές δαπάνες.

Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε στο αίτημά μας για απαλλαγή από τις δικαστικές δαπάνες, ώστε εν συνεχεία να προχωρήσουμε στην εκδίκαση της αγωγής μας κατά της Τράπεζας Πειραιώς.

Θα σας ενημερώσουμε για κάθε σημαντική εξέλιξη.

 

Με θερμές ευχές για Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

 

Tο Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Αθήνα    8.12.2015

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας .

 

  ΑΥΓΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΑΡΕΤΗ  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ

 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τις σκεπάζει.

 

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ 

 

 

 

 

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 10.00 π.μ.

Ανακοίνωση – απάντηση στο προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

  

Συνάδελφοι του προεδρείου του ΣΥΓΤΕ

Πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε ότι με παραπληροφόρηση, παραποίηση της αλήθειας και προσβολή της νοημοσύνης των υπολοίπων ανθρώπων δεν πέτυχε κανείς τίποτα.Το πολύ να πέτυχαν να ξεγελάσουν αρκετούς για λίγο, αλλά ποτέ όλους για πάντα και συνήθως όσοι επιλέγουν τέτοιες πρακτικές πέφτουν οι ίδιοι θύματα της καταστροφικής τακτικής τους. Δεν σας φταίνε όμως οι ασφαλισμένοι.

 Αποτελείτε, συνάδελφοι του προεδρείου του ΣΥΓΤΕ, παγκόσμια πρωτοτυπία με τον τρόπο που πριονίζετε συνεχώς τα τελευταία χρόνια το κλαδί του Ταμείου που όλοι καθόμαστε, λες και άμα πέσουμε όλοι, εσείς δεν θα πάθετε τίποτα!  Αλλά και ως υπόθεση να το δεχτούμε ότι σκέφτεστε έτσι – όπως η στρουθοκάμηλος χώνει το κεφάλι της στην άμμο νομίζοντας ότι κρύβεται από το θηρίο – δεν έχετε το δικαίωμα να σύρετε σε αυτόν το δρόμο τους εργαζόμενους που είναι και μέλη του Ταμείου. Γιατί το κάνετε; Ποιόν συμφέρει η κατάργηση του ΤΑΠΓΤΕ; Εσάς μήπως; Μήπως τους εργαζόμενους μέλη μας; Όχι βέβαια. Κανέναν! Μήπως τη Τράπεζα που βολεύεται με τη κατάργηση των εισφορών; Ηλίου φαεινότερο και το περιμένει πως και πως!  Γιατί λοιπόν αυτή καταστροφική πολεμική σας απέναντι στο Ταμείο κάθε μέρα;  Θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε ότι επιδίωξή σας είναι να ωφεληθεί η τράπεζα; Εμείς δεν τολμάμε ούτε να το σκεφθούμε!

 

Δεν είμαστε εμείς, ως μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου, ο αντίπαλός σας συνάδελφοι του προεδρείου του ΣΥΓΤΕ!  Πότε θα το καταλάβετε αυτό; Κοινός μας αντίπαλος, είναι η στάση και η πρακτική της Διοίκησης της Τράπεζας απέναντι στα δίκαια αιτήματα του Ταμείου, καθώς και η αντιλαϊκή πολιτική όλων των Κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας προβλήματα!  Δεν βλέπετε τι μας περιμένει  με τα νέα αντιασφαλιστικά σχέδια;  Τι περιμένετε; Θα βγείτε καμιά φορά μπροστά ως συνδικαλιστικό όργανο, να διεκδικήσετε από τη Τράπεζα και να στηρίξετε το Ταμείο και τους εργαζόμενους, αντί να γράφετε τέτοιες απαράδεκτες ανακοινώσεις; Το πρόβλημά σας είναι να μειωθούν οι εισφορές στο Ταμείο ….κατά 2% (!), δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για «ξαφνικό θάνατο» του ΤΑΠΓΤΕ, επειδή δεν μπορείτε να διεκδικήσετε με άλλο τρόπο από την τράπεζα την οικονομική ανακούφιση των εργαζόμενων και μας καλείτε με δική μας πρωτοβουλία ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για να ….αυξηθεί η μισθοδοσία; (!) Είστε απίθανοι!  Τέτοια  αντίληψη από ένα συνδικαλιστικό όργανο, αξίζει για το βιβλίο Γκίνες!

 

Θα περιμέναμε από εσάς ως προεδρείο, να αναλαμβάνατε και κάποια στιγμή – πέρα από τη πολεμική σας -  πρωτοβουλίες για στήριξη όλων των νομικών ενεργειών του Ταμείου και κυρίως τη στήριξη του δίκαιου αιτήματος απέναντι στη τράπεζα για την απόδοση των διαφυγόντων εισφορών από τις εκατοντάδες εθελούσιες αποχωρήσεις  και μετά να ρωτάτε για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για τα αποθεματικά του, λες και δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει και ποια είναι τα δικά σας καθήκοντα. Θα το περιμέναμε αυτό, πριν να βγάζετε τέτοιες ανακοινώσεις που δημιουργούν παραπλανητικές εντυπώσεις στους εργαζόμενους.  Φοβόμαστε δυστυχώς, ότι θα περιμένουμε πολύ ακόμη για μια τέτοια συνεπή στάση από τον ΣΥΓΤΕ!

 

Παλιότερα, όταν το Ταμείο ήταν εύρωστο -  και δεν ευθυνόμαστε εμείς για τη σημερινή κατάσταση – συμμετείχατε κανονικά και με «πλήρη σύνθεση» σε όλες τις διαδικασίες του Ταμείου. Σήμερα στα δύσκολα, επιλέγετε τη φυγή – ούτε στις Γενικές συνελεύσεις δεν έρχεστε – και με τη στάση και τις ανακοινώσεις σας, γίνεστε ηθικοί αυτουργοί στην αποχώρηση μελών που μόνο τη τράπεζα ωφελεί σε βάρος όλων μας. Να ξέρετε ότι στο τέλος όλοι κρίνονται και η κρίση της ιστορίας είναι αμείλικτη.

 

Εμείς συνάδελφοι του προεδρείου, θα  παραμείνουμε στις επάλξεις του Ταμείου και θα συνεχίσουμε  - παρά τις αντίξοες συνθήκες  -  και τη δική σας πολεμική, να προσπαθούμε να σώσουμε ότι περισώζεται προς όφελος των εργαζόμενων μελών μας και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η προσπάθεια θα ανταμειφθεί. 

 

Για όλα σας τα ερωτήματα – δίκην ιεράς εξέτασης – σας έχουμε επανειλημμένακαλέσει στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ να πείτε την άποψή σας και να ενημερωθείτε πλήρως με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και ταυτόχρονα να συζητήσουμε για τη παραπέρα πορεία. Γιατί δεν έρχεστε;  Ένας όροφος μας χωρίζει στη Σολωμού 20!  Εμείς είμαστε εδώ, εσείς δεν ξέρουμε τι επιδιώκετε με αυτή σας τη στάση!  

 

Επίσης, συνάδελφοι του προεδρείου, σας καλούμε για μια ακόμη φορά, στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΓΤΕ που θα γίνει στα γραφεία μας, στις 5 Δεκεμβρίου 2015, όχι μόνο για να ενημερωθείτε, αλλά και για να πάρετε το λόγο.

 

 

Συνάδελφοι – μέλη του ΤΑΠΓΤΕ,

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

στα γραφεία μας ΣΟΛΩΜΟΥ 20,  1ος όροφος,

το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα  10.00 το πρωί.

 

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

 

 

 

ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Αθήνα 3.11.2015

Αρ. πρωτ.77

Προς το

Προεδρείο του

ΣΥΓΤΕ

 

 

Συνάδελφοι,

 

Δια αλληλογραφίας τα προβλήματα δεν λύνονται.

Σας έχουμε καλέσει κατ’ επανάληψη να έλθετε και να ενημερωθείτε εφ’ όλων των ζητημάτων που αναφέρονται στην επιστολή σας 27.10.2015.

Όμως εσείς εκωφεύσατε.

Παρ’ όλα αυτά ευελπιστούμε  να δώσετε το παρόν στην Γ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ την 5.12.2015 όπου πολλά από τα ερωτήματα σας θα απαντηθούν.

 

Καλό θα είναι να πάψετε να χρησιμοποιείτε το ΤΑΠΓΤΕ παραμονές Γ.Σ. του ΣΥΓΤΕ. Ελπίζουμε δε ότι θα προτρέψετε τους εν ενεργεία συναδέλφους να παραβρεθούν στην Γ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ ώστε να ενημερωθούν άμεσα για τα ερωτήματα που εσείς θέτετε ως εκπρόσωποι τους.

 

 το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

9.6.2015

 

 

 

 

 

 


 

 

.

 

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24.03.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20.03.2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.02.2015

 

 

 


 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07.11.2013

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.12.2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29.04.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09.05.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23.05.2014

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12.06.2014

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24.06.2014

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.06.2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25.06.2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25.06.2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01.08.2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03.09.2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12.09.2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18.09.2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07.10.2014

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11.11.2014

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11.12.2014 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ www.tapgte.gr 

 

 

 

 

 

 

 


Αθήνα, 30 Μαΐου 2017Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣυνάδελφοι,Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους υποψηφίουςΓια τις αρχαιρεσίες του ΤΑΠΓΤΕ της 8ης, 9ης, και 10ης Ιουνίου 2017ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΒΕΛΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΑΡΟΦΑΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΓΚΟΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΗΛΕΙΑΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΣΙΟΥΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑΚΟΝΤΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΜΠΕΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_____________________________________________________________________________________________________________Σολωμού 20 (1ος όροφος)  106 82 ΑθήναΤηλ. : 210 3827707 , 210 3827413 , 210 3824469 , 210 3823755Τηλ. Προέδρου : 210 3829265FAX : 210 3823755ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΑΠΑΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΛΕΩΝΙΔΑΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥΠΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΟΛΥΒΙΟΥΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥΓΙΑ ΤΗΝΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕ.ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΔ.ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥΕ.ΜΑΛΙΚΟΥΡΗΧ.ΡΙΣΙΑΝΟΣΤυχόν ενστάσεις των συναδέλφωννα υποβληθούν στην Κ.Ε.Ε.στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ (Σολωμού 20),μέχρι και την 2/6/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ