ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

Ενημέρωση:

 

Tο site είναι σε διαδικασία αναβάθμισης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες της αναβαθμισμένης έκδοσης

 

  

 

 

Αθήνα  9.5.2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κατά την 4η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 16-4-2018 αποφασίστηκε η κατάθεση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτησης διάλυσης του ΤΑΠΓΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του Ταμείου και της εξάλειψης πλέον κάθε πιθανότητας ανάκαμψης αυτού. Το ΔΣ  κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Ταμείο να συνεχίσει την λειτουργία του. Στην έσχατη λύση της εκκαθάρισης οδηγηθήκαμε μετά την πρόσφατη κατάσχεση μισθωμάτων του Ταμείου από μέλη τα οποία επέλεξαν τον συγκεκριμένο τρόπο για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, γεγονός το οποίο κατέστησε αδύνατη την λειτουργία του Ταμείου.

Ως εκ τούτου, στις 23-4-2018 κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η από 16-4-2018 αίτηση για τη δικαστική πλέον διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ, για την οποία ορίστηκε (κύρια) δικάσιμος η 19-9-2018 και ημερομηνία συζήτησης του αιτήματος προσωρινής διαταγής η 4η-5-2018, οπότε και μας χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, με την οποία απαγορεύθηκε κάθε υλική ή νομική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου (διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατ΄ αυτού, τραπεζικοί λογαριασμοί, εισπραχθέντα μισθώματα) μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, ήτοι μέχρι τις 19-9-2018.

Η ως άνω προσωρινή διαταγή κοινοποιήθηκε και στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενη να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο αυτής.

 

    Το Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      Αθήνα 9.3.2018

 

Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την επιστολή που εστάλη από τον τέως Νομικό Σύμβουλο του ΤΑΠΓΤΕ κ. Κωνσταντίνο Τοκατλίδη προς ενημέρωση σας.

 

Προς:

ΔΣ / ΤΑΠΓΤΕ

Υπόψη:

Προέδρου ΔΣ, κ. Α. Τρίγκα

Νομικού Συμβούλου κ. Κ. Τσουκαλά

    Αθήνα, 07.03.2018

Σας ενημερώνω ότι την 02.03.2018 κατατέθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί, η έφεση του ΤΑΠΓΤΕ κατά της Τράπεζας Πειραιώς και της απόφασης 4391/2017 του Πολ. Πρωτ. Αθηνών, λαβούσα Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 20970/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1414/2018.

Ήδη μεριμνώ για τον κατά το δυνατόν ορισμό σύντομης (κατά προτίμηση) δικασίμου, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, με την κατάθεση και υποστήριξη αιτήματος προσδιορισμού δικασίμου κατά προτεραιότητα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Θα σας ενημερώσω περαιτέρω επ’ αυτού.

Θεωρώ ότι, για τους λόγους που σας έχω ήδη αναπτύξει, είναι ιδιαίτερα πιθανό κατά την άποψή μου η εκκαλουμένη πρωτόδικη απόφαση να εξαφανισθεί από το Εφετείο και η αγωγή να κριθεί εκ νέου από αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το όλο σκεπτικό και η κρίση του Πρωτοδικείου δεν επηρεάζει καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο το οποίο κρίνει εξ αρχής την αγωγή.

Στη δίκη στο Εφετείο θα μετάσχει επίσης η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Ε.Κ.Α., όπως και πρωτοδίκως, ασκώντας παρεμβάσεις υπέρ του ΤΑΠΓΤΕ, ενώ ενδέχεται να ασκηθούν παρεμβάσεις και από άλλους φορείς και οργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Δ.Ν. 

 

Για το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

  

 Η Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

 

Α. Τρίγκα                                 Η. Παππάς

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. 

  

Αθήνα, 6/3/2018

  

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 10 Μαρτίου  2018 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Τ.Ε στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 20 1ος όροφος Αθήνα

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1)   Διοικητικός Απολογισμός 2017-Απαλλαγή μελών Δ.Σ & Ε.Ε

 

2)   Διαχειριστικός Απολογισμός 2017. Προϋπολογισμός 2018

 

3)   Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

4) Πορεία –Ενέργειες Διασφάλισης Περιουσίας του Ταμείου

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

  

Απαραίτητος αριθμός για την επίτευξη απαρτίας: 120 συνάδελφοι

 

  

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

             Η Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

  

            Α. ΤΡΙΓΚΑ                            Η. ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 

 

Αθήνα 30.1.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 29.1.2018 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 1/2/2018 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα 5/2/2018   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την   

        Τετάρτη  7/2/2018 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τετάρτη 28/2/2018 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Παρασκευή 2/3/2018 και ώρα 16.00 μ μ    

       στα  γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

   και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

4) ΠΟΡΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

 

Για το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ                  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 **************************************

 

 

 

Α.Ν.Α.Κ.Ο.Ι.Ν.Ω.Σ.Η

 

Αθήνα 29.12.2017

Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την εκτίμηση της απόφασης 4391/2017 του πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών από τον τέως Νομικό Σύμβουλο του ΤΑΠΓΤΕ.

 

Προς: ΔΣ/ΤΑΠΓΤΕ

Κοιν.: κ. Κων/νο Τσουκαλά,

Νομικό Σύμβουλο ΤΑΠΓΤΕ

 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Σας αποστέλλω συνημμένη την υπ' αριθ. 4391/2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της αγωγής του Ταμείου κατά της Τράπεζας Πειραιώς, που δικάσθηκε την 16.02.2017.

Η Απόφαση κρίνει παραδεκτή την αγωγή του Ταμείου (ως προς τη δικαστική διαδικασία που ακολουθήθηκε) και απορρίπτει αυτή. 

Το σκεπτικό της απόφασης, ως προς την αιτιολόγηση της απορριπτικής κρίσης της, είναι το κατά κύριο λόγο το εξής: η αγωγή είναι απορριπτέα καθόσον "... δεν μπορεί να συναχθεί αδικοπρακτική συμπεριφορά της 'Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.', καθολική διάδοχος της οποίας είναι η εναγόμενη τραπεζική εταιρεία απέναντι στο ενάγον με σκοπό τη ζημία του, αφού η εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παράνομη πράξη ή παράλειψη της τελευταίας, αντίθετης στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου, στην οποία όφειλε να μην προβεί, δεδομένου ότι τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων αποτελούν μία νόμιμη πρακτική των επιχειρήσεων, η οποία στοχεύει στο πλαίσιο διαδικασίας οικονομικής εξυγίανσης και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, στη μείωση του προσωπικού της τελευταίας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής της πολιτικής, αποτελεί δε έκφανση της ελευθερίας της οικονομικής της ανάπτυξης που πρωτίστως ωφελεί ή βλάπτει την ίδια. 

Άλλωστε, η αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης των εργαζομένων στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τη βούληση των τελευταίων, καθόσον η εθελούσια έξοδος αποτελεί καταργητική σύμβαση, που πηγάζει από τη συμφωνία των μερών, η επιλογή δε της συγκεκριμένης στιγμής για τη λύση της σύμβασης εργασίας και συνταξιοδότηση αποτελεί δικαίωμα του ασφαλισμένου" (4ο και 5ο φύλλο της Απόφασης).

Με όλο τον οφειλόμενο σεβασμό στην κρίση του δικάσαντος Δικαστηρίου και το πρόσωπο των Δικαστών της σύνθεσης, πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές επισημάνσεις σε σχέση με τα ανωτέρω, ενόψει της σπουδαιότητας και κρισιμότητας της υπόθεσης:

Κατά την εκτίμησή μου, η εν λόγω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών χρήζει αυστηρής κριτικής καθώς δεν είναι νομικά ικανοποιητική σε επίπεδο αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης του σκεπτικού της.

Καταρχάς, ασφαλώς μία τράπεζα έχει καταρχήν τη δυνατότητα, ασκώντας την επιχειρηματική της ελευθερία, να προχωρήσει υπό όρους σε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού της. Η αγωγή μας δεν αφορά στο ΕΑΝ μία τράπεζα δύναται καταρχήν να προβεί σε τέτοιο πρόγραμμα αλλά στο ΠΩΣ έπραξε εν προκειμένω η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (ήδη κατά διαδοχή, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ). Δηλ. ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και λειτούργησε το επίδικο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια, όπως εγνώριζε η τράπεζα, την πλήρη ανατροπή της αναλογιστικής βάσης του Ταμείου, συνέπεια που δεν είναι νόμιμη (βλ. μάλιστα και ά. 69 Ν. 3371/2005, ά. 69 Ν. 3371/2005) αλλά η τράπεζα αποδέχθηκε τη συνέπεια αυτή και εκτέλεσε το πρόγραμμά της αυτό επιφέροντας πράγματι στο Ταμείο μείζονα οικονομική ζημία. Μάλιστα, στην αγωγή μας αναλύσαμε ειδικώς, με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο, τόσο τις συνθήκες και τους τρόπους δια των οποίων προχώρησε η τράπεζα στο εν λόγω πρόγραμμα εις βάρος του Ταμείου, πείθοντας και ωθώντας μέλη του - ασφαλισμένους, όσο και τα επιμέρους κονδύλια ζημίας που προκάλεσε έτσι στο Ταμείο.

Με το ως άνω λακωνικό σκεπτικό της, η Απόφαση φαίνεται να παραγνωρίζει, επομένως, τη δομή και ουσία της εκ σελίδων 84 αγωγής μας, όπως εξάλλου και τις εκ σελίδων 75 προτάσεις μας, μαζί με τα αναλυτικά και εκτενή Σχετικά μας έγγραφα, περιλαμβανομένης και της εξαιρετικής εκ σελίδων 23 Γνωμοδότησης του Καθηγητή κ. Άγγελου Στεργίου, την οποία προσκομίσαμε στο Δικαστήριο.

Μου προκαλεί, δε, εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η Απόφαση δεν δέχεται την παράνομη εις βάρος του Ταμείου συμπεριφορά της τράπεζας, παρά ταύτα αγνοεί πλήρως ακριβώς εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που κατεξοχήν τεκμηριώνουν την παράνομη αυτή συμπεριφορά:

Όπως είναι γνωστό, για την στήριξη της αγωγής μας, ιδίως ως προς την αδικοπρακτική συμπεριφορά της τράπεζας, λάβαμε νομίμως και προσκομίσαμε νομίμως μετ' επικλήσεως στο Δικαστήριο ένορκες βεβαιώσεις. Κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, το δικαστήριο της ουσίας, όπως εν προκειμένω το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, οφείλει να αναφέρει ειδικώς στην απόφασή του ότι έλαβε υπόψη για την εκτίμηση της αγωγής τις προσκομισθείσες ένορκες βεβαιώσεις, αναφέροντας μάλιστα επακριβώς τον αριθμό και λοιπά στοιχεία αυτών. Εν προκειμένω, ωστόσο, στην Απόφαση δεν υπάρχει ούτε καν απλή αναφορά των κρίσιμων αυτών ενόρκων βεβαιώσεων... Προκαλείται, επομένως, η εύλογη απορία εάν το Δικαστήριο εξέτασε καν τον φάκελο δικογραφίας των Σχετικών μας εγγράφων που συνόδευαν τις προτάσεις μας, όταν έχουν τόσο καταφανώς αγνοηθεί ακόμη και αυτές οι ένορκες βεβαιώσεις.

Κατά τα λοιπά, η Απόφαση εκτείνεται μεταξύ άλλων σε συλλογισμούς και αναφορά των διατάξεων περί την εκδίκαση της υπόθεσης ερήμην της εναγομένης τράπεζας (2ο φύλλο Απόφασης). Αξιοπρόσεκτο είναι, εξάλλου, ότι όπως είναι γνωστό, τις επόμενες ημέρες μετά τη συζήτηση της αγωγής την 16.02.2017 η αντίδικος πλευρά κοινοποίησε εξώδικη διαμαρτυρία ... 

προσωπικώς στην Πρόεδρο του δικάσαντος Δικαστηρίου για την απόφαση του Δικαστηρίου να μην αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης! Ενέργεια, κατά την προσωπική μου εμπειρία, πρωτοφανής στα δικαστικά χρονικά.

Επίσης, εκτείνεται η Απόφαση σε ορισμένους συλλογισμούς ως προς τις πρόσθετες παρεμβάσεις που ασκήθηκαν υπέρ του Ταμείου από τη ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ, απορρίπτοντας ομοίως και αυτές (5ο και 6ο φύλλο Απόφασης).

Με βάση τα ανωτέρω, η Απόφαση δεν ικανοποιεί κατά την εκτίμησή μου βασικές απαιτήσεις ως προς την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση δικαστικών αποφάσεων.

Εξετάζω ήδη, και θα συζητήσουμε, τις δυνατότητες επομένων νομίμων ενεργειών μας, ιδίως με την άσκηση έφεσης κατά της Απόφασης. Θα χρειασθεί βεβαίως να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της Απόφασης και διερεύνηση γενικότερα του θέματος. 

Από πλευράς μου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση ο δικαστικός αγώνας προς υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων του Ταμείου ως προς την προκειμένη αγωγή του.

 

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

ΑΜ/ΔΣΑ 22502

Διδάκτωρ Νομικής

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τα ανωτέρω θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες του Ταμείου.

το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

---------------------------------------------------------------------------------------

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα 15.12.2017

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την δικαστική υπόθεση του ΤΑΠΓΤΕ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σας διαβιβάζουμε την ενημέρωση που είχαμε από τον τέως Νομικό Σύμβουλο του ΤΑΠΓΤΕ ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση αποκλειστικά.

From: Constantinos Tokatlides
Sent: Friday, December 15, 2017 11:51 AM
To: tapgte; proedros
Cc: Constantinos Tokatlides Law Office; Κώστας Τσουκαλάς
Subject: Ενημέρωση - υπ' αριθ. 4391/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

Προς: ΤΑΠΓΤΕ

Υπόψη: Προέδρου ΔΣ ΤΑΠΓΤΕ κ. Α. Τρίγκα

Κοιν.: Νομικό Σύμβουλο ΤΑΠΓΤΕ, κ. Κ. Τσουκαλά

 

Σας ενημερώνω ότι, κατόπιν σημερινού ελέγχου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η υπ' αριθ. 4391/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αγωγής του ΤΑΠΓΤΕ κατά της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει προς υπογραφή και δεν έχει ακόμη τεθεί στο αρχείο ώστε να λάβουμε γνώση του πλήρους κειμένου και αντίγραφο αυτής.

Συγκεκριμένα, η απόφαση έχει μεν θεωρηθεί από τον Εισηγητή αλλά δεν έχει ακόμη υπογραφεί από τον Γραμματέα της Έδρας, στον οποίο έχει διαβιβασθεί από 05.12.2017, όπου και εκκρεμεί.

Μόλις υπογραφεί και από τον Γραμματέα της Έδρας, θα τεθεί στο αρχείο οπότε θα μπορούμε να λάβουμε πλήρη γνώση και αντίγραφο αυτής.

Mε εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

ΑΜ ΔΣΑ 22502

Διδάκτωρ Νομικής 

Πανεπιστημίου Λονδίνου

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 20/06/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΑΠΓΤΕ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατά την συνεδρίαση της 20.06.2017 και μετά από τις αρχαιρεσίες

08/09/και 10 Ιουνίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ

ΤΑΜΙΑΣ:                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ:                    ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ

ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ:              ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ

ΜΕΛΗ:                       ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ

                                 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες αρχιαιρεσιών του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. στα γραφεία μας

ΠΕΜΠΤΗ       8 / 6/ 2017    13.00 μμ -  18.00 μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9 / 6/ 2017    13.00 μμ -  18.00 μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ      10 / 6/ 2017   11.00 πμ -  16.00 μμ

 

το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                       Συνάδελφοι, 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους υποψηφίους 

Για τις αρχαιρεσίες του   ΤΑΠΓΤΕ της 8ης, 9ης, και 10ης Ιουνίου 2017

 

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΕΛΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΑΡΟΦΑΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΗΛΙΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΣΙΟΥ

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ

ΚΟΝΤΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ

ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΠΟΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Τυχόν ενστάσεις των συναδέλφων

να υποβληθούν στην Κ.Ε.Ε.

στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ (Σολωμού 20),

μέχρι και την 2/6/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε.ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ

Δ.ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ

Ε.ΜΑΛΙΚΟΥΡΗ

Χ.ΡΙΣΙΑΝΟΣ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 12.5.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΑΠΓΤΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Συνάδελφοι,

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΓΤΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 06/05/2017 αποφάσισε τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του Ταμείου:

 

  Οι εκλογές θα γίνουν  στις 8, 9, και 10 Ιουνίου 2017, ημέρες     ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ώρα 13.00 έως 18.00 και το ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 11.00 έως 16.00 στα γραφεία του ΤΑΜΕΙΟΥ (Αθήνα ,Σολωμού 20, 1ος όροφος).

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εν ενεργεία συνάδελφοι, οι οποίοι είναι ταμειακώς ενήμεροι και όσοι άμεσα ασφαλισμένοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα, στους οποίους δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί  οι προβλεπόμενες από το καταστατικό εφάπαξ παροχές.

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν για την ανάδειξη: 

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΠΓΤΕ:

Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΠΓΤΕ:

Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

 

H προθεσμία υποβολής  των υποψηφιοτήτων ορίζεται μέχρι 25η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων απαιτείται αίτηση του υποψηφίου  , η οποία πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του Νόμου 1599/1986, ότι αυτός εκπληρώνει τις προϋποθέσεις περί εκλογιμότητας που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό του ΤΑΠΓΤΕ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο ΤΑΠΓΤΕ στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Οι παρατάξεις θα υποβάλουν επίσης μέχρι 25/5/2017 κατάσταση των ονομάτων των υποψηφίων κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Η εκλογή του Προέδρου Γ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο , στο οποίο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και σε άλλο όργανο του Ταμείου.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Δημητρίου Ελπινίκη

    Κατσιούλα Ελένη

    Κορογιάννου Δήμητρα

    Μαλικούρη Ευτυχία

    Ρισιάνος Χρήστος

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Αθήνα, 24/4/2017

 

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 6 Μαΐου  2017 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΤΕ στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 20 1ος όροφος Αθήνα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & EE

2)   ΔIAXEIΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3)   ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4)   ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

5)   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

6)   ΕΚΛΟΓΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΩΝ 120 ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΆΡΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 28.2.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 24.2.2017 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία .

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Πέμπτη 9/3/2017 και ώρα 16.00 μ. μ. στα

        γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ 20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την   

        Παρασκευή 17/3/2017   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την   

        Δευτέρα  27/3/2017 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του

        ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τρίτη 18/4/2017 και ώρα 16.00 μ. μ

        στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

   2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ. 2η

       επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 27/4/2017 και ώρα 16.00 μ μ στα

       γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

 

3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ.   

   ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017

   και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ

   (ΣΟΛΩΜΟΥ 20-1Ος όροφος ) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη    

   απαρτίας τα120 μέλη.

      

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΕΕ

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

4) ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ.

5) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

6) ΕΚΛΟΓΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 16.2.2017 είναι το δικαστήριο με την Τράπεζα για την εθελουσία. 

Αρ. πινάκιο Η5 28 

ΚΤΙΡΙΟ 9

ΑΙΘΟΥΣΑ  16    ΩΡΑ 9.00

 

Παρακαλούμε όπως παραβρεθείτε στο δικαστήριο

 

Το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Αθήνα 29.8.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε  ότι το Πολυμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτησή μας για το ευεργέτημα της πενίας.  

Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

 

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

            Η Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

       Α. Τρίγκα                          Η. Παππάς