Ανακοινώσεις

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Αθήνα, 6/5/2019

 

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 11 Mαίου  2019 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Τ.Ε Σολωμού 20 Αθήνα.

 

 

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

Η Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

 

Α. ΤΡΙΓΚΑ                                Η. ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 

**************************************************

 

Αθήνα, 15.3.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημοσίευση της 1285/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

 

 

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1285/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμ. 15ου ενοχικού) επί της έφεσής του ΤΑΠΓΤΕ  κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία συζητήθηκε στη δικάσιμο της 22.11.2018.

 

Το Εφετείο, με την εν λόγω απόφασή του: 

1)    Δέχθηκε τυπικά και κατ' ουσίαν την έφεση του ΤΑΠΓΤΕ. Επομένως, το Εφετείο έκρινε εσφαλμένη και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη η αγωγή του ΤΑΠΓΤΕ. 

2)    Έκρινε ότι η αγωγή του ΤΑΠΓΤΕ χρήζει συμπλήρωσης ως προς ορισμένα σημεία και κατά συνέπεια δεν εκδίκασε αυτή επί της ουσίας της (απορρίπτοντάς την τυπικά, ως εν μέρει αόριστη).

 

Συνεπώς, το Εφετείο χωρίς μεν να δικαιώσει ουσιαστικά το Ταμείο έλαβε ωστόσο μία θέση η οποία δεν συνιστά και επί της ουσίας απόρριψη των ισχυρισμών του ΤΑΠΓΤΕ, παραπέμποντας πρακτικά σε νέα δίκη. 

 

Το ΤΑΠΓΤΕ στο επόμενο διάστημα θα επανέλθει με νέα αγωγή, στη θέση της αρχικής, με τα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρει το Εφετείο, οπότε και θα συνεχισθεί η δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεων του ΤΑΠΓΤΕ έναντι της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Για το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ                  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

 

*************************************

 

Αθήνα 12.3.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 8.3.2019 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία:

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Τετάρτη 20/3/2019 και ώρα 16.00 μ.μ. στα  γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ   20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την  Παρασκευή 29/3/2019   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την Δευτέρα 8/4/2019 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τρίτη 30/4/2019 και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ., 2η επαναληπτική Γ.Σ. την Δευτέρα 6/5/2019 και ώρα 16.00 μ μ στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ. ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 2, Αθήνα  με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη απαρτίας 120 μέλη.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & Ε.Ε

2)   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

3)   ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΠΓΤΕ.

 

 

Για το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ                  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 

*****************************

 

Αθήνα 7.3.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με έκπληξη διαβάσαμε την από 5-3-2019 ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ανακοίνωση εκτός ότι βρίθει αναληθειών και ανακριβειών, περιέχει και πλήθος συκοφαντιών κατά της Διοίκησης του Ταμείου μας, αλλά και κατά συγκεκριμένων προσώπων.

            Να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι πρωταρχικός στόχος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ίδιου του Ταμείου και των μελών του. Έτσι, στα πλαίσια αυτών των σκοπών μας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 393/2019 απορριπτικής απόφασης στην πρώτη αίτησή μας για τη διάλυση και εκκαθάριση του Ταμείου, το Δ.Σ. έλαβε εκ νέου απόφαση και κατέθεσε νέα αίτηση για τη διάλυση και την εκκαθάριση του Ταμείου. Μάλιστα πετύχαμε και τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής, η οποία απαγορεύει τη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του Ταμείου, με αποκλειστικό σκοπό τη σύμμετρη ικανοποίηση των μελών μας από τη μελλοντική εκκαθάριση του Ταμείου.

            Αναφορικά δε με το αίτημα του ΣΥΓΤΕ να του χορηγήσουμε το μητρώο των μελών μας, εμείς απαντήσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μας επιτρέπεται, καθόσον το αρχείο περιέχει τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας και η δημοσιοποίησή του θα αντέβαινε στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αντ’ αυτού, λοιπόν, χορηγήσαμε στον ΣΥΓΤΕ την από 7-9-2018 επιστολή μας με συνημμένη κατάσταση

            Όσον αφορά τη μη συναίνεσή μας στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΣΥΓΤΕ και δη στα δύο αιτήματα χορήγησης προσωρινής διαταγής (ως προς τη χορήγηση του αρχείου των μελών και ως προς τη μη απόδοση από την Τράπεζα Πειραιώς των εισφορών των μελών μας), για ακόμη μία φορά λειτουργώντας με γνώμονα τα συμφέροντα του ίδιου του Ταμείου, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε σε κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, ως προς το αίτημα για χορήγηση του αρχείου των μελών μας: αφ’ ενός και πάλι αυτό θα αντέβαινε στην αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των ίδιων των μελών μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να στραφούν καθ’ ημών που επιτρέψαμε μία τέτοια διαρροή, αξιώνοντας ακόμη και να αποζημιωθούν για αυτή μας την κίνηση, αφ’ ετέρου το αίτημα αυτό ήταν νόμο αβάσιμο, και ως τέτοιο απορρίφθηκε πρώτιστα σε αυτήν την φάση, δεδομένου ότι με μία προσωρινή διαταγή δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί οριστικά το κύριο αίτημα μίας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ως προς το αίτημα δε για μη απόδοση από την Τράπεζα Πειραιώς των εισφορών των μελών μας, η μη απόδοση των εισφορών των ενεργεία μελών αφ’ ενός αντιβαίνει στο Καταστατικό του Ταμείου μας, αφ’ ετέρου δε θα μείωνε τη περιουσία του Ταμείου και θα έβλαπτε  ανεπανόρθωτα τον προϋπολογισμό του Ταμείου και την υποτυπώδη έστω λειτουργία του μέχρι την οριστική διάλυση αυτού. Είναι επομένως ευνόητο ότι δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε στην αποστέρηση από το Ταμείο των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του, κάτι που άλλωστε πράξαμε και εξ αρχής στο αντίστοιχο αίτημα του ΣΥΓΤΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της πρώτης αίτησης αναστολής που είχε συζητηθεί την 7η-9-2018. Είναι απορίας άξιον γιατί τότε δεν μας ασκήθηκε κριτική για αυτήν την επιλογή ενώ σήμερα συκοφαντούμαστε.           Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το ΤΑΠΓΤΕ κατά την συζήτηση της αίτησης κατά την δικάσιμο της 27ης  Φεβρουαρίου 2019, ζήτησε την απόρριψη της αίτησης «ακόμα και ως προς την προστασία της περιουσίας του Ταμείου», αυτός είναι απόλυτα ψευδής και συκοφαντικός. Αντιθέτως, το ΤΑΠΓΤΕ συναίνεσε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου στην χορήγηση προσωρινής διαταγής για την προστασία της περιουσίας του Ταμείου, αλλά όχι για την αναστολή των εισφορών των ενεργεία, όπως ακριβώς είχε αποφασίσει το ΔΣ του Tαμείου. Αν δεν ήθελε το ΤΑΠΓΤΕ να συναινέσει στην χορήγηση προσωρινής διαταγής για την προστασία  του Ταμείου, γιατί κατέθεσε την 26η-2-2019 νέα αίτηση διάλυσης και αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητούσαμε την απαγόρευση κάθε διαδικασίας αναγκαστική εκτέλεσης κατά του σωματείου και οποιασδήποτε υλικής ή νομικής μεταβολής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του; Από ποιο έγγραφο προκύπτει ότι το ΤΑΠΓΤΕ ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση σχετικά με την προστασία του Ταμείου;

            Μάλιστα, όπως προαναφέραμε, το Ταμείο κινούμενο με την ορθή νομική διαδικασία κατάφερε και πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση κάθε διαδικασίας αναγκαστική εκτέλεσης κατά του σωματείου και οποιασδήποτε υλικής ή νομικής μεταβολής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κατά τη δικάσιμο της 28ης Φεβρουαρίου 2019. Με ποιο θράσος, λοιπόν, αυτοί που απέτυχαν να προστατέψουν την περιουσία του Ταμείου εγκαλούν αυτούς που κατάφεραν να την προστατέψουν έστω και προσωρινά ;

            Αναφορικά δε με το λόγο υποβολής εκ μέρους αιτήματος αναβολής στην πρώτη συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής του ΣΥΓΤΕ, όπως εγκαίρως ενημερώσαμε με email και την πληρεξούσια δικηγόρο του ΣΥΓΤΕ, ο μοναδικός (έμμισθος) δικηγόρος του Ταμείου μας δεν μπορούσε να παρασταθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών την Παρασκευή 22/2/2019 λόγω προσωπικού κωλύματος και δη μόλις πριν λίγες ώρες το βράδυ της 21ης γεννήθηκε το τέκνο του στο μαιευτήριο Λητώ, ευρισκόμενος επί πολλές ώρες στο μαιευτήριο, χωρίς να έχει προετοιμαστεί καν για την υπόθεση. Το συγκεκριμένο γεγονός το γνωρίζει τόσο η πληρεξούσια δικηγόρος του ΣΥΓΤΕ όσο και τα μέλη του ΣΥΓΤΕ που ήταν παρόντα κατά την συζήτηση της αναβολής κατά την οποία επιδείχτηκαν ιατρικά έγγραφα που αποδείκνυαν το χρονικό του τοκετού. Ανακρίβεια αποτελεί η θέση του ΣΥΓΤΕ ότι το Ταμείο μας δεν παραστάθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών την Παρασκευή 22/2/2019, αφού αντί του πληρεξούσιου μας δικηγόρου παραστάθηκε στο Δικαστήριο εξουσιοδοτημένος από αυτόν συνάδελφός του υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα αναβολής και επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα ιατρικά έγγραφα. Μάλιστα εμείς από την πλευρά μας προτείναμε μία σύντομη αναβολή και συγκεκριμένα ζητήσαμε να αναβληθεί η υπόθεση για τη Δευτέρα 25/2/2019, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος του ΣΥΓΤΕ ζήτησε να οριστεί νέα συζήτηση την Τετάρτη 27/2/2019.  Είναι απορίας άξιο γιατί ενώ ο Πρόεδρος του ΣΥΓΤΕ ήταν παρών σε όλες τις διαδικασίες με αποφασιστικό ρόλο παριστάνει τον έκπληκτο, τον οργισμένο και τον ανήξερο.

            Όλες οι νομικές ενέργειες του νομικού μας συμβούλου γίνονται μετά από αποφάσεις και εντολές του ΔΣ.  Όταν με την από 20-2-2019 ανακοίνωση μας αναφέρουμε ότι «το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ κινείται στα πλαίσια των νόμων και όλες μας οι κινήσεις γίνονται βάσει υποδείξεων του νομικού μας συμβούλου» αναφερόμαστε στο επίμαχο στην ανακοίνωση ζήτημα της δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων των μελών, την οποία είχατε ζητήσει με ανακοίνωση σας και όχι την «στρατηγική» του ΤΑΠΓΤΕ για τα ζητήματα της επιβίωσης, την οποία καθορίζει αποκλειστικά το ΔΣ.

            Όσον αφορά τις αμοιβές του νομικού συμβούλου, όπως καλά γνωρίζετε τόσο στον νομικό σύμβουλο όσο και στους υπόλοιπους εργαζόμενους οφείλονται μισθοί τουλάχιστον τριών μηνών. Εν γνώσει σας ψευδώς αναφέρεται ότι ο νομικός σύμβουλος αμείβεται από τις εισφορές των εν ενεργεία συναδέλφων, καθώς -όπως ξέρετε- από την αρχή της θητείας ως νομικού συμβούλου την 1η-3-2017 έως την 5η -3-2019 που δημοσιεύσατε  την ανακοίνωση  οι λογαριασμοί της Τράπεζας Πειραιώς, που εισέρχονται οι εισφορές των εν ενεργεία, ήταν καθ’ όλο το διάστημα κατασχεμένοι και δεσμευμένοι χωρίς δυνατότητας είσπραξης έστω και ενός 1 ευρώ από το Ταμείο. Συνεπώς τόσο ο νομικός σύμβουλος όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και προμηθευτές  δεν έχουν εισπράξει από Νοέμβριο 2016  έως την 5η -3-2019 ούτε ένα ευρώ τα τελευταία χρόνια από εισφορές εν ενεργεία μελών.

            Η ανακοίνωση κάνει γενικόλογη αναφορά στην εκταμίευση του ποσού των 495.895 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει ότι το ποσό αυτό αφορούσε ήδη περιουσία του Ταμείου μας και αντιστοιχεί συγκεκριμένα στις εισφορές  των εν ενεργεία μελών μας (εισφορές εργαζομένου και εργοδότη), τις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς είχε παρακρατήσει και δεν μας είχε αποδώσει ποτέ. Ο λόγος που τα ποσά αυτά δεν είχαν αποδοθεί στους κατάσχοντες ήταν η προστασία που είχε πετύχει το ΤΑΠΓΤΕ με τη από 4-5-2018 απόφαση προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών , η ισχύς της οποίας έληξε με την δημοσίευση της 393/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθήνας. Η απόδοση των χρημάτων στους κατάσχοντες  έλαβε χώρα βάσει νόμιμων τίτλων (δικαστικών αποφάσεων), με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εμείς να αντιδικήσουμε - αντιτάξουμε. Με την από 28 .2.2019             απόφασης προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο για την μη μεταβολή της περιουσίας του ΤΑΠΓΤΕ καταφέραμε να σταματήσουμε την περαιτέρω απόδοση ποσών στους κατάσχοντες την περιουσία του ταμείου σε αντίθεση με το ΣΥΓΤΕ  του οποίου η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής απερρίφθη παρά την ρητή συναίνεση μας στο αίτημα για χορήγηση προστασίας της περιουσίας του ταμείου.  Μεγάλη ευθύνη για την επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης των ποσών στους κατάσχοντες αντιδίκους του ΤΑΠΓΤΕ έχει το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ που δημοσίευσε στο διαδίκτυο την απόφαση που απέρριψε την αίτηση διάλυσης του Ταμείου την ημέρα που την παρέλαβε και χωρίς καμία συνεννόηση με το ΤΑΠΓΤΕ, ενημερώνοντας τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και όλους όσους είχαν προβεί σε κατασχέσεις  για την δυνατότητα που είχαν να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους .

            Συνοψίζοντας λοιπόν, το Ταμείο μας ουδέποτε μετέβαλε τη στάση του ή την άποψή του αναφορικά με τη διαχείριση των εσόδων του και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Αντιθέτως, την ίδια στάση κράτησε τόσο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών τον 9ο/2018 όσο και ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών πρόσφατα. Όλες οι ενέργειες δε του Δ.Σ. του Ταμείου μας είναι σύμφωνες με το νόμο, και βάσει αυτών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου λαμβάνει κάθε φορά και τη σχετική εντολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας.

            Αυτή, λοιπόν, είναι και η επίσημη απάντησή μας στις συκοφαντίες και τις διαστρεβλώσεις της από 5-3-2019 ανακοίνωσης του ΣΥΓΤΕ, επιφυλασσόμενοι, τόσο το ίδιο το Ταμείο όσο και οι προσωπικά θιγόμενοι από την ανακοίνωση αυτή, για την ενάσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας Ενώπιον των αρμοδίων, ποινικών και άλλων, Δικαστηρίων.

 

Το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

*****************************

 

***************************************

*********************

 

*****************

 

***************************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

Αθήνα, 05/07/2016

Αρ. Πρωτ. 135

 

Προς:             Τον Πρωθυπουργό

                        Κύριο Αλέξιο Τσίπρα

                        Μέγαρο Μαξίμου

                       

Θέμα:             Κατεπείγοντα ζητήματα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας – άμεσος κίνδυνος οριστικής παύσης λειτουργίας

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή – έκκλησή μας, προσβλέποντας στην υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων του Ταμείου μας, το οποίο διέρχεται σήμερα ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές.

Όπως είναι γνωστό, το «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας» (ΤΑΠΓΤΕ) αποτελεί αλληλοβοηθητικό ταμείο σωματειακής μορφής και φορέα επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων της (τ.) Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ήδη διάδοχος της οποίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.).

Σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ είναι η καταβολή εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους – μέλη του, που αριθμούν σε εκατοντάδες υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Πέραν τούτου, ήδη το ΤΑΠΓΤΕ οφείλει να καταβάλει πολύ σημαντικά ποσά, από εφάπαξ παροχές και άλλες αιτίες, σε εκατοντάδες ασφαλισμένους – μέλη του, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει τα σχετικά ασφαλιστικά τους δικαιώματα από ετών, αλλά δεν έχουν εξοφληθεί λόγω της μείζονος οικονομικής δυσχέρειας του Ταμείου τα τελευταία έτη.

Παλαιότερα, το Κράτος είχε μεριμνήσει για την τύχη του ΤΑΠΓΤΕ, όταν ευρέθηκε για λόγους για τους οποίους δεν ήταν το ίδιο υπεύθυνο σε αδυναμία καταβολής επικουρικών συντάξεων στους ασφαλισμένους του. Με τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 3863/2010, ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ υπήχθηε στο Ε.Τ.Ε.Α., κατόπιν διαχωρισμού των κλάδων εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό, το Κράτος κατά το παρελθόν ανέλαβε και άσκησε την εγγυητική του ευθύνη έναντι των ασφαλισμένων του Ταμείου μας, έστω κατά το ελάχιστο αυτής περιεχόμενο, ως προς τη βασική διασφάλιση τότε της επικουρικής μας σύνταξης.

Κατόπιν της υπαγωγής του κλάδου επικουρικής σύνταξης στο Ε.Τ.Ε.Α., ο σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ περιορίσθηκε πλέον στη χορήγηση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό του εφάπαξ παροχής στα μέλη του.

Ωστόσο, η εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχει επηρεασθεί κρίσιμα –κατ’ ουσίαν έχει πλέον καταστεί σχεδόν αδύνατη– από την αρνητική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο, μετά από μία σειρά αρνητικών εξελίξεων, όπως ήταν ιδίως η χρηματιστηριακή κρίση του έτους 1999 που επηρέασε την αξία των τοποθετήσεων του Ταμείου μας (κυρίως σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος), αλλά και ιδιαίτερα η ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης συνεπεία των αθρόων παραιτήσεων εν ενεργεία υπαλλήλων – μελών του από την εργασία τους, στο πλαίσιο προγραμμάτων «εθελούσιας αποχώρησης» προσωπικού που οργανώθηκαν από την εργοδότρια τράπεζα, με μεγάλη μάλιστα ένταση τα τελευταία έτη. Στη διαδικασία των εν λόγω προγραμμάτων «οικειοθελούς αποχώρησης» η εργοδότρια τράπεζα ουδεμία μέριμνα έλαβε για την προστασία του Ταμείου μας, αντιθέτως μάλιστα επεδίωξε τη μέγιστη δυνατή αποχώρηση εν ενεργεία προσωπικού της (και ασφαλισμένων μας), ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι τούτο θα οδηγούσε αναμφίβολα και αναπόδραστα στην πλήρη ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης και μάλιστα αμέσως, όπως και πράγματι συνέβη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο μας έφθασε σταδιακά στο σημείο μηδέν σήμερα.

Εδώ και πολύ καιρό έχουμε προβεί σε εκκλήσεις προς την πολιτική ηγεσία των αρμοδίων Υπουργείων, αυτής και της προηγούμενης Κυβέρνησής σας, έχοντας όμως δυστυχώς αντιμετωπίσει μία πρωτόγνωρη αδιαφορία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, μεταξύ άλλων, για το φλέγον ζήτημα του Ταμείο μας, έχουμε ήδη απευθυνθεί κατά το πρόσφατο μόνο παρελθόν στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17/04.03.2016 επιστολή μας, στον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 95/24.11.2015 και 18/04.03.2016 επιστολές μας, και στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Νεφελούδη, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 95/24.11.2015 επιστολή μας.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της οποίας τύχαμε –αναρωτιόμαστε πλέον εάν έχουμε φταίξει σε κάτι!– ήταν να μη λάβουμε καν απάντηση και ασφαλώς να μη μας δεχθεί κανείς ούτε σε συνάντηση. Ασφαλώς, δεν επιζητούμε μία συνάντηση για να λάβουμε παρηγορητικούς λόγους και αόριστες διαβεβαιώσεις, αλλά για να ενημερώσουμε άμεσα, με έγγραφα και στοιχεία, για το ότι το Ταμείο μας, ένας φορέας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, καταρρέει.

Οι εκατοντάδες οικογένειες ασφαλισμένων εν ενεργεία μελών του Ταμείου μας και συνταξιούχων εν αναμονή καταβολής των δικαιούμενων παροχών του Ταμείου μας ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις, μέσω της συνεχούς επικοινωνίας μας, των ανακοινώσεών μας και των Γενικών μας Συνελεύσεων, και παρακολουθούν άφωνοι την μεταχείριση που επεφύλαξε στην ώρα της ανάγκης η Πολιτεία στο Ταμείο μας και τους ασφαλισμένους του.

Επί μεγάλο διάστημα έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε την Κυβέρνησή σας για ένα νευραλγικής σημασίας ζήτημα για εκατοντάδες οικογένειες, οι οποίες πίστευσαν ότι εάν υπήρξε ευαισθησία της Πολιτείας προς το Ταμείο μας κατά το παρελθόν, θα υπήρχε τουλάχιστον η ίδια ή και περισσότερη επί της δικής σας Κυβέρνησης.

Έχουμε διαψευσθεί οικτρά.

Οφείλουμε, δε, να ενημερώσουμε ότι κατ’ ελάχιστον θα αναμέναμε από ορισμένα μέλη της Κυβέρνησής σας, την ίδια ώρα που δεν απαντούν στα αιτήματά μας και δεν μας δέχονται ούτε σε συνάντηση, τουλάχιστον να λειτουργούν κατά τρόπο που να διαφοροποιεί σαφώς την προσωπική και επαγγελματική τους θέση από διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες μέσω επισήμων, δικαστικών και άλλων διαδικασιών, προβαίνουν σε νόμιμες ενέργειες οι οποίες ωστόσο επισπεύδουν το τέλος του Ταμείου μας.

Έχοντας επίγνωση της περιπλοκότητας τέτοιων θεμάτων, και του γεγονότος ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν δύναται να απασχολείται διαρκώς επί ζητημάτων που δεν είναι εθνικής σημασίας, συνειδητά μέχρι σήμερα επιλέξαμε να μη σας ενοχλήσουμε.

Όμως, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τα ανωτέρω και να καλέσουμε εσάς τον ίδιο να λάβετε –έστω την ύστατη ώρα– κάποια πρωτοβουλία, όπως οι προκάτοχοί σας Πρωθυπουργοί σε δύσκολες ώρες για το Ταμείο μας, ώστε το Ταμείο μας να μην παύσει να λειτουργεί οριστικά.

Επισημαίνουμε ότι ήδη οι κινούμενες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του Ταμείου μας έχουν σημάνει την ύστατη ώρα και δεν πρόκειται για σχήμα λόγου.

Με κορυφωμένη πλέον την αγωνία για το μέλλον του Ταμείου μας και την προστασία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μας, προσβλέπουμε στην ιδιαίτερη μέριμνά σας, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη προστασία μας από την Πολιτεία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και ειδικότερη πληροφόρηση.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.  

TO Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ    

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σολωμού 20, 106 82 Αθήνα

Τηλ. 210 3827707  210 3827413

 

Αθήνα, 13/04/2016

Αρ. πρωτ.76

 

Προς:             Την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος  «Νέα Δημοκρατία»,

                        Βουλή των Ελλήνων

 

Προς:         Την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος         

                  <<Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική   

                       Πατριωτική  Δημοκρατική Συμμαχία>>

                       Βουλή των Ελλήνων

 

Προς:            Την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος

                  <<Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας>>

                       Βουλή των Ελλήνων

 

Προς:           Την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος

                 << Ένωση Κεντρώων>>

                       Βουλή των Ελλήνων

 

Προς:           Την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος

               << Το Ποτάμι>>

                      Βουλή των Ελλήνων

 

Προς:          Την Κοινοβουλευτική Ομάδα της

               << Δημοκρατικής Συμπαράταξης >>

              (<<Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα>>

                     Δημοκρατική Αριστερά>>)

                     Βουλή των Ελλήνων 

                         

Προς :          Την Κοινοβουλευτική Ομάδα της

                  <<Δημοκρατικής Συμπαράταξης>>

                      (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) και

                  <<Δημοκρατική Αριστερά>>

                       Βουλή των Ελλήνων

                     

Θέμα:             Επείγοντα ζητήματα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας

 

Αξιότιμε κύριοι,

 

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή – έκκλησή μας, προσβλέποντας στην υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων του Ταμείου μας, το οποίο διέρχεται σήμερα ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές, ενόψει της συνολικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προωθείται από την Κυβέρνηση.

 

Όπως είναι γνωστό, το «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας» (ΤΑΠΓΤΕ) αποτελεί αλληλοβοηθητικό ταμείο σωματειακής μορφής και φορέα επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων της (τ.) Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ήδη διάδοχος της οποίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.).

 

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1937 με κεφάλαια του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Ο δημόσιος χαρακτήρας της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, δια της κατοχής πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο, διήρκεσε μέχρι και το Μάρτιο του έτους 2004, όταν ο όμιλος της Société Générale κατέστη ο κυριότερος μέτοχος της τράπεζας. Συνεπώς, η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος παρέμενε για διάστημα ανώτερο των εξήντα ετών σε στενή σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε κατά το αυτό διάστημα καθοριστική επιρροή στη διοίκηση της τράπεζας, αποφασίζοντας για την ακολουθητέα πολιτική του ιδρύματος με άμεσες συνέπειες τόσο στους υπαλλήλους της όσο και για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο μας. Αλλά και πρόσφατα, το Ελληνικό Δημόσιο και πάλι μετείχε καθοριστικά στον έλεγχο και τη διοίκηση της τράπεζας, στο πλαίσιο της διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μέσω δημόσιας χρηματοδότησης. 

 

Σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ από της ιδρύσεως του υπήρξε η χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής στα μέλη του, με καταβολή των προβλεπομένων από το Καταστατικό του εισφορών. Ο κατακερματισμός των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων σε συνδυασμό με την κακή οικονομική τους κατάσταση, αλλά και η ανάγκη να διασφαλιστούν τα κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, οδήγησε το Κράτος στη λήψη μέτρων και ιδίως στην ψήφιση του Ν. 3371/2005. Ειδικά για την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων, προβλέφθηκε αρχικά με τον Ν. 3371/2005 η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τραπεζικών υπαλλήλων στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. και παράλληλα η ίδρυση του Ε.Τ.Α.Τ., ενός φορέα ο οποίος ανέλαβε να χορηγεί τις επιπλέον παροχές που δικαιούνται οι τραπεζοϋπάλληλοι σε σχέση με το κοινό ασφαλιστικό καθεστώς του Ε.Τ.Ε.Α. Όσον αφορά στο Ταμείο μας, ήδη από το 2010 και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 3863/2010, ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ έχει εισαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α., κατόπιν διαχωρισμού των κλάδων εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, η οποία αποφασίσθηκε από τα όργανα του Ταμείου.

 

Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το Κράτος κατά την εν λόγω διαδικασία ανέλαβε και άσκησε την εγγυητική του ευθύνη έναντι των ασφαλισμένων του Ταμείου μας, έστω κατά το ελάχιστο αυτής περιεχόμενο, ως προς τη βασική διασφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης. Πράγματι, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, μετά από πρωτοβουλία των αρμόδιων  τότε Υπουργών, αποτέλεσε έκφραση στην πράξη της υποχρέωσης του Κράτους να μεριμνά για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων πολιτών, ελήφθη δε ιδιαιτέρως υπόψη το ειδικό περιγραφέν καθεστώς του ΤΑΠΓΤΕ ως φορέα επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων στην (τ.) Γενική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι δε σαφές, ότι παράλειψη του Κράτους να μεριμνήσει, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα θετικά μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης καταβολής σε εμάς της επικουρικής μας σύνταξης, θα συνιστούσε παράνομη ενέργεια, κατά παράβαση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Αλλά και πέραν τούτου, τέτοια παράλειψη θα ήταν και πολιτικά και ηθικά μεμπτή, καθώς οι ασφαλισμένοι του Ταμείου μας επί δεκαετίες στήριξαν με τα αποθεματικά του Ταμείου κατ’ ουσίαν τα δημόσια οικονομικά και τη χώρα, τοποθετώντας αυτά σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος και γενικότερα εμπιστευόμενοι την πορεία της τράπεζας, όπως αυτή εξαρτάτο σε καθοριστικό βαθμό από το Κράτος δια της διοίκησής της.

 

Συνεπώς, η ένταξη του κλάδου επικουρικής σύνταξης του Ταμείου μας στο Ε.Τ.Ε.Α. δια νομοθετικής ρύθμισης, κατά τα ανωτέρω, υπήρξε ενέργεια νομικά, πολιτικά και ηθικά επιβεβλημένη και δίκαια, κατ’ ενάσκηση από το Ελληνικό Δημόσιο της εγγυητικής του ευθύνης έναντι των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου μας.  

 

Κατόπιν της υπαγωγής του κλάδου επικουρικής σύνταξης στο Ε.Τ.Ε.Α., ο σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ περιορίζεται πλέον στη χορήγηση του προβλεπόμενου από το Καταστατικό του εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη του.

 

Ωστόσο, η εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχει επηρεασθεί κρίσιμα από την αρνητική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο, μετά από μία σειρά αρνητικών εξελίξεων, όπως ήταν ιδίως η χρηματιστηριακή κρίση του έτους 1999 που επηρέασε την αξία των τοποθετήσεων του Ταμείου μας (κυρίως σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος), αλλά και ιδιαίτερα η ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης συνεπεία των αθρόων παραιτήσεων εν ενεργεία υπαλλήλων – μελών του από την εργασία τους, στο πλαίσιο προγραμμάτων «εθελούσιας αποχώρησης» προσωπικού που οργανώθηκαν από την εργοδότρια τράπεζα, με μεγάλη μάλιστα ένταση τα τελευταία έτη.

 

Οι εν λόγω αθρόες αποχωρήσεις προγραμματίσθηκαν, οργανώθηκαν και εκτελέσθηκαν από την εργοδότρια τράπεζα με δριμύτητα, ενώ η προτροπή οικειοθελούς αποχώρησης προς τους εργαζόμενους (που ήταν ταυτόχρονα ασφαλισμένοι μας) από πλευράς της Τράπεζας υπήρξε τουλάχιστον φορτική και επίμονη.

 

Στη διαδικασία των εν λόγω προγραμμάτων «οικειοθελούς αποχώρησης» η εργοδότρια τράπεζα ουδεμία μέριμνα έλαβε για την προστασία του Ταμείου μας, αντιθέτως δε επεδίωξε τη μέγιστη δυνατή αποχώρηση εν ενεργεία προσωπικού της (και ασφαλισμένων μας), ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι τούτο θα οδηγούσε αναμφίβολα και αναπόδραστα στην πλήρη ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης και μάλιστα αμέσως, όπως και πράγματι συνέβη.

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι εμφανές ότι καταλείπεται για τους ήδη συνταξιούχους και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΤΑΠΓΤΕ ελλιπές πεδίο κοινωνικής προστασίας, ως προς διασφάλιση της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής, τούτο δε σε αντίθεση με υπάλληλους άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και υπαλλήλους άλλων κλάδων.

 

Η διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει δε άμεσες επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του Ταμείου μας και κατ’ επέκταση στην προστασία κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων αλλά και ήδη στο βιοτικό επίπεδο των μελών του Ταμείου μας, τα οποία προσέβλεπαν και προσβλέπουν στην λήψη της εφάπαξ παροχής, ως δικαιούνται.

 

Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένων των συνταγματικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις οποίες το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και το κοινωνικό κράτος δικαίου τίθενται υπό κρατική εγγύηση, υποχρεούται το Κράτος, και δη η Κυβέρνηση και η Βουλή να ασκούν ενεργά προστατευτική κοινωνική πολιτική, επεμβαίνοντας διορθωτικά στις ανισορροπίες της αγοράς, αποκαθιστώντας θιγέντα δικαιώματα και αποτρέποντας την ανατροπή και απώλεια κεκτημένων κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

 

Ειδικότερα, από τα άρθρα 22 παρ. 5 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει η υποχρέωση του νομοθέτη να επιδείξει την αναγκαία μέριμνα για την παροχή πλήρους κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας στο σύνολο του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων με όρους ίσης μεταχείρισης τόσο μεταξύ των μελών του προσωπικού τους, όσο και σε σχέση με εργαζόμενους άλλων κλάδων.

 

Άλλωστε, και προγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές του Ν. 3371/2005 και 3863/2010 απέβλεψαν ακριβώς στην διασφάλιση της ισότητας και της προστασίας κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων, δεδομένου και του περιορισμού των προσλήψεων στα πιστωτικά ιδρύματα που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων (βλπτ. ειδικότερα και Εισηγητική Έκθεση Ν.3371/2005 και απόφαση ΣτΕ 2199/2010).

 

Λαμβανομένου δε υπόψη του μακροχρόνιου δημόσιου χαρακτήρα της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος και της στενής σύνδεσής της με το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και της άσκησης καθοριστικής επιρροής στη διοίκηση και την επιλογής των ακολουθούμενων πολιτικών αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, καθίσταται αναγκαία και τώρα η εγγυητική παρέμβαση του Κράτους, ώστε να διασφαλισθεί το κεκτημένο δικαίωμα των συνταξιούχων μελών του Ταμείου μας στην δικαιούμενη από αυτούς εφάπαξ παροχή και να προστατευθεί το αντίστοιχο δικαίωμα των εν ενεργεία υπαλλήλων και ασφαλισμένων μελών του Ταμείου μας που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

 

Είναι, δε, επείγουσα η ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων του Ταμείου μας από την Πολιτεία, με άμεσο, δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς ήδη αυτήν την περίοδο προωθείται από την (νυν) εργοδότρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως διάδοχο της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος) νέο πρόγραμμα ομαδικής εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού της, το οποίο στοχεύει στην αποχώρηση τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων εργαζομένων. Είναι δε σαφές, ότι αποχώρηση με τον τρόπο αυτό και άλλων ασφαλισμένων – μελών του Ταμείου μας θα οδηγήσει σε κατάρρευση πλέον την αναλογιστική του βάση, η οποία έχει ήδη τρωθεί καίρια από την εφαρμογή των προηγουμένων αντίστοιχων προγραμμάτων κατά τα τελευταία έτη.

 

Πρέπει, επομένως, να μεριμνήσει η Πολιτεία για την προστασία και των ασφαλισμένων του Ταμείου μας, κατ’ ελάχιστον εφαρμόζοντας μέτρα πρόνοιας όπως γενικότερα για τους αντίστοιχους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους, ασκώντας την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα παρεμβατική προστατευτική πολιτική, και να μην επιτρέψει την κατάρρευση του Ταμείου μας, ως συνέπεια διαδοχικών αρνητικών γεγονότων τα οποία δεν ανήκουν στη σφαίρα ελέγχου του αλλά τα οποία ασκούν καθοριστική επιρροή στην πορεία του εάν δεν υπάρξει έμπρακτη μέριμνα από την Πολιτεία.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, και με αγωνία για το μέλλον του Ταμείου μας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μας, προσβλέπουμε στην ιδιαίτερη μέριμνά σας, κατά την υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη προστασία μας από την Πολιτεία.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και ειδικότερη πληροφόρηση.

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αθήνα, 4/3/2016

Α.π.19

Προς:

Τον Υπουργό Εργασίας

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο

Τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Τον Γενικό Γραμματέα

κ. Ανδρέα Νεφελούδη

Θέμα:             Υποστήριξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας» (ΤΑΠΓΤΕ) αποτελεί αλληλοβοηθητικό ταμείο σωματειακής μορφής και φορέα επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων της (τ.) Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ήδη διάδοχος της οποίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.).

Η Γενική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 με κεφάλαια του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Ο δημόσιος χαρακτήρας της Γενικής Τράπεζας, δια της κατοχής πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο, διήρκεσε μέχρι και το Μάρτιο του έτους 2004, όταν ο όμιλος της Société Générale κατέστη ο κυριότερος μέτοχος της τράπεζας.

Συνεπώς, η Γενική Τράπεζα παρέμεινε για διάστημα ανώτερο των εξήντα ετών σε στενή σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε κατά το αυτό διάστημα την διοίκηση της τράπεζας, αποφασίζοντας για την ακολουθητέα πολιτική του ιδρύματος με άμεσες συνέπειες τόσο στους υπαλλήλους της τράπεζας όσο και στο ΤΑΠΓΤΕ.

Αλλά και πρόσφατα, το Ελληνικό Δημόσιο και πάλι μετείχε καθοριστικά στον έλεγχο και τη διοίκηση της τράπεζας, στο πλαίσιο της διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μέσω δημόσιας χρηματοδότησης. 

Σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ από της ιδρύσεως του υπήρξε η χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής στα μέλη του, με καταβολή των προβλεπομένων από το Καταστατικό του εισφορών.

Όπως είναι γνωστό, ο κατακερματισμός των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων σε συνδυασμό με την κακή οικονομική τους κατάσταση, αλλά και η ανάγκη να διασφαλιστούν τα κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, οδήγησε το Κράτος στη λήψη μέτρων και ιδίως στην ψήφιση του Ν. 3371/2005.

Ειδικά για την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων, προβλέφθηκε αρχικά με τον ανωτέρω νόμο η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τραπεζικών υπαλλήλων στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. και παράλληλα η ίδρυση του Ε.Τ.Α.Τ., ενός φορέα ο οποίος ανέλαβε να χορηγεί τις επιπλέον παροχές που δικαιούνται οι τραπεζοϋπάλληλοι σε σχέση με το κοινό ασφαλιστικό καθεστώς του Ε.Τ.Ε.Α.

Όσον αφορά στο Ταμείο μας, ήδη από το 2010 και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 65 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 3863/2010, ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ έχει εισαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α., κατόπιν διαχωρισμού των κλάδων εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, η οποία αποφασίσθηκε από τα όργανα του Ταμείου.

Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το Κράτος κατά την εν λόγω διαδικασία ανέλαβε και άσκησε την εγγυητική του ευθύνη έναντι των ασφαλισμένων του Ταμείου μας, έστω κατά το ελάχιστο αυτής περιεχόμενο, ως προς τη βασική διασφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης.

Πράγματι, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, μετά από πρωτοβουλία των αρμόδιων Υπουργών, αποτέλεσε έκφραση στην πράξη της υποχρέωσης του Κράτους να μεριμνά για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων πολιτών, ελήφθη δε ιδιαιτέρως υπόψη το ειδικό περιγραφές καθεστώς του ΤΑΠΓΤΕ ως φορέα επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων στη Γενική Τράπεζα.

Είναι δε πρόδηλο, ότι παράλειψη του Κράτους να μεριμνήσει, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα θετικά μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης καταβολής σε εμάς της επικουρικής μας σύνταξης, θα συνιστούσε παράνομη ενέργεια, κατά παράβαση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Αλλά και πέραν τούτου, τέτοια παράλειψη θα ήταν και πολιτικά και ηθικά μεμπτή, καθώς οι ασφαλισμένοι του Ταμείου μας επί δεκαετίες στήριξαν με τα αποθεματικά του Ταμείου κατ’ ουσίαν τα δημόσια οικονομικά και τη χώρα, τοποθετώντας αυτά σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας και γενικότερα εμπιστευόμενοι την πορεία της Τράπεζας, όπως αυτή εξαρτάτο σε καθοριστικό βαθμό από το Κράτος δια της Διοίκησής της.

Επομένως, η ένταξη του κλάδου επικουρικής σύνταξης του Ταμείου μας στο Ε.Τ.Ε.Α. δια νομοθετικής ρύθμισης, κατά τα ανωτέρω, υπήρξε ενέργεια νομικά, πολιτικά και ηθικά επιβεβλημένη και δίκαια.  

Σημειώνεται δε διευκρινιστικά, και για λόγους πληρότητας του ιστορικού, ότι το Ταμείο μας υπέβαλε την 25.09.2008 αίτηση προς το Ε.Τ.Α.Τ. για ένταξη της επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Τ, πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Τ. παρέλειψε να εκδώσει την σχετική απόφαση ένταξης. Κατά της ως άνω παράνομης παράλειψης έχουμε ήδη ασκήσει από την 17.09.2009 αίτηση ακύρωσης, η οποία και εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών από το ίδιο το Δικαστήριο (άνευ αιτήματος αναβολής από πλευράς μας).

Κατόπιν της υπαγωγής του κλάδου επικουρικής σύνταξης στο Ε.Τ.Ε.Α., ο σκοπός του ΤΑΠΓΤΕ περιορίζεται πλέον στη χορήγηση του προβλεπόμενου από το Καταστατικό του εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη του, πλην όμως η εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχει επηρεασθεί κρίσιμα από την αρνητική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο, μετά από μία σειρά αρνητικών εξελίξεων, όπως ήταν ιδίως η χρηματιστηριακή κρίση του έτους 1999 που επηρέασε την αξία των τοποθετήσεων του Ταμείου μας (ιδίως σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας), αλλά και ιδιαίτερα η ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης συνεπεία των αθρόων παραιτήσεων εν ενεργεία υπαλλήλων – μελών του από την εργασία τους, στο πλαίσιο προγραμμάτων «εθελούσιας αποχώρησης» προσωπικού που οργανώθηκαν από την εργοδότρια Τράπεζα, με μεγάλη μάλιστα ένταση τα τελευταία έτη.

Οι εν λόγω αθρόες αποχωρήσεις προγραμματίσθηκαν, οργανώθηκαν και εκτελέσθηκαν από την εργοδότρια τράπεζα με δριμύτητα, ενώ η προτροπή οικειοθελούς αποχώρησης προς τους εργαζόμενους (που ήταν ταυτόχρονα ασφαλισμένοι μας) από πλευράς της Τράπεζας υπήρξε τουλάχιστον φορτική και επίμονη.

Στη διαδικασία των εν λόγω προγραμμάτων «οικειοθελούς αποχώρησης» η εργοδότρια Τράπεζα ουδεμία μέριμνα έλαβε για την προστασία του Ταμείου μας, αντιθέτως δε επεδίωξε τη μέγιστη δυνατή αποχώρηση εν ενεργεία προσωπικού της (και ασφαλισμένων μας), ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι τούτο θα οδηγούσε αναμφίβολα και αναπόδραστα στην πλήρη ανατροπή της αναλογιστικής του βάσης και μάλιστα αμέσως, όπως και πράγματι συνέβη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι εμφανές ότι καταλείπεται για τους ήδη συνταξιούχους και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΤΑΠΓΤΕ ελλιπές πεδίο κοινωνικής προστασίας, ως προς διασφάλιση της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής, τούτο δε σε αντίθεση με υπάλληλους άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και υπαλλήλους άλλων κλάδων.

Η διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει δε άμεσες επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των μελών του Ταμείου μας, τα οποία προσέβλεπαν και προσβλέπουν στην λήψη της εφάπαξ παροχής, ως δικαιούνται.

Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένων των συνταγματικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις οποίες το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και το κοινωνικό κράτος δικαίου τίθενται υπό κρατική εγγύηση, υποχρεούται το Κράτος, και δη η Κυβέρνηση και η Βουλή να ασκούν ενεργά προστατευτική κοινωνική πολιτική, επεμβαίνοντας διορθωτικά στις ανισορροπίες της αγοράς, αποκαθιστώντας θιγέντα δικαιώματα και αποτρέποντας την ανατροπή και απώλεια κεκτημένων κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, από τα άρθρα 22 παρ. 5 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει η υποχρέωση του νομοθέτη να επιδείξει την αναγκαία μέριμνα για την παροχή πλήρους κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας στο σύνολο του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων με όρους ίσης μεταχείρισης τόσο μεταξύ των μελών του προσωπικού τους, όσο και σε σχέση με εργαζόμενους άλλων κλάδων.

Άλλωστε, και προγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές του Ν. 3371/2005 και 3863/2010 απέβλεψαν ακριβώς στην διασφάλιση της ισότητας και της προστασίας κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων, δεδομένου και του περιορισμού των προσλήψεων στα πιστωτικά ιδρύματα που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων (βλπτ. ειδικότερα Εισηγητική Έκθεση Ν.3371/2005 και απόφαση ΣτΕ 2199/2010).

Λαμβανομένου δε υπόψη του μακροχρόνιου δημόσιου χαρακτήρα της Γενικής Τράπεζας, αλλά και της άσκησης της ουσιαστικής διοίκησης και της επιλογής των ακολουθούμενων πολιτικών αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, ως πλειοψηφικού μετόχου, καθίσταται αναγκαία η εγγυητική παρέμβαση του Κράτους, ώστε να διασφαλισθεί το κεκτημένο δικαίωμα των συνταξιούχων μελών του Ταμείου μας στην δικαιούμενη εφάπαξ παροχή και να προστατευθεί το αντίστοιχο δικαίωμα των εν ενεργεία υπαλλήλων και ασφαλισμένων μελών του Ταμείου μας που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Προς την κατεύθυνση αυτή, και με αγωνία για το μέλλον του Ταμείου μας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μας, προσβλέπουμε στην ιδιαίτερη μέριμνά σας, κατά την υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη προστασία μας από την Πολιτεία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και ειδικότερη πληροφόρηση, με την επισήμανση ότι στο Υπουργείο σας έχουμε ήδη και κατά το πρόσφατο παρελθόν καταθέσει αιτήματα, έγγραφα και στοιχεία, αιτούμεθα ήδη δε και με το παρόν συνάντησης μαζί σας για τη διεξοδική συζήτηση και προώθηση του ζητήματός μας με σκοπό την οριστική του επίλυση.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

 

το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 6/3/2018

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 10 Μαρτίου  2018 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Τ.Ε στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 20 1ος όροφος Αθήνα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)   Διοικητικός Απολογισμός 2017-Απαλλαγή μελών Δ.Σ & Ε.Ε

2)   Διαχειριστικός Απολογισμός 2017. Προϋπολογισμός 2018

3)   Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Πορεία –Ενέργειες Διασφάλισης Περιουσίας του Ταμείου

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Απαραίτητος αριθμός για την επίτευξη απαρτίας: 120 συνάδελφοι

 

 

 

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

             Η Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

    Α. ΤΡΙΓΚΑ                            Η. ΠΑΠΠΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.