ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Αθήνα, 6/5/2019

 

Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 11 Mαίου  2019 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Τ.Ε Σολωμού 20 Αθήνα.

 

 

Για το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

Η Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

 

Α. ΤΡΙΓΚΑ                                Η. ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 

**************************************************

 

Αθήνα, 15.3.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημοσίευση της 1285/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

 

 

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1285/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμ. 15ου ενοχικού) επί της έφεσής του ΤΑΠΓΤΕ  κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία συζητήθηκε στη δικάσιμο της 22.11.2018.

 

Το Εφετείο, με την εν λόγω απόφασή του: 

1)    Δέχθηκε τυπικά και κατ' ουσίαν την έφεση του ΤΑΠΓΤΕ. Επομένως, το Εφετείο έκρινε εσφαλμένη και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη η αγωγή του ΤΑΠΓΤΕ. 

2)    Έκρινε ότι η αγωγή του ΤΑΠΓΤΕ χρήζει συμπλήρωσης ως προς ορισμένα σημεία και κατά συνέπεια δεν εκδίκασε αυτή επί της ουσίας της (απορρίπτοντάς την τυπικά, ως εν μέρει αόριστη).

 

Συνεπώς, το Εφετείο χωρίς μεν να δικαιώσει ουσιαστικά το Ταμείο έλαβε ωστόσο μία θέση η οποία δεν συνιστά και επί της ουσίας απόρριψη των ισχυρισμών του ΤΑΠΓΤΕ, παραπέμποντας πρακτικά σε νέα δίκη. 

 

Το ΤΑΠΓΤΕ στο επόμενο διάστημα θα επανέλθει με νέα αγωγή, στη θέση της αρχικής, με τα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρει το Εφετείο, οπότε και θα συνεχισθεί η δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεων του ΤΑΠΓΤΕ έναντι της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Για το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ                  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

 

*************************************

 

Αθήνα 12.3.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου στις 8.3.2019 καλούνται τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία:

Α:  1) Ορίζεται 1η Γ.Σ.  την Τετάρτη 20/3/2019 και ώρα 16.00 μ.μ. στα  γραφεία του  ΤΑΠΓΤΕ  ΣΟΛΩΜΟΎ   20-1Ος όροφος.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η Γ.Σ ορίζεται 2η Γ.Σ. την  Παρασκευή 29/3/2019   ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 2η Γ.Σ. ορίζεται 3η Γ.Σ. την Δευτέρα 8/4/2019 και    ώρα 16.00 μ μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

Β: Εάν και στην 3η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται εκ νέου.

    1) 1η επαναληπτική Γ.Σ. την Τρίτη 30/4/2019 και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία  του ΤΑΠΓΤΕ.

    2) Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η επαναληπτική Γ.Σ., 2η επαναληπτική Γ.Σ. την Δευτέρα 6/5/2019 και ώρα 16.00 μ μ στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ.

    3) Σε περίπτωση τέλος μη απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γ.Σ. ορίζεται  3η και  καταληκτική Γ.Σ. το ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ Σολωμού 2, Αθήνα  με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη απαρτίας 120 μέλη.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & Ε.Ε

2)   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

3)   ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΠΓΤΕ.

 

 

Για το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ                  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

 

 

*****************************

 

Αθήνα 7.3.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με έκπληξη διαβάσαμε την από 5-3-2019 ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ανακοίνωση εκτός ότι βρίθει αναληθειών και ανακριβειών, περιέχει και πλήθος συκοφαντιών κατά της Διοίκησης του Ταμείου μας, αλλά και κατά συγκεκριμένων προσώπων.

            Να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι πρωταρχικός στόχος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ίδιου του Ταμείου και των μελών του. Έτσι, στα πλαίσια αυτών των σκοπών μας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 393/2019 απορριπτικής απόφασης στην πρώτη αίτησή μας για τη διάλυση και εκκαθάριση του Ταμείου, το Δ.Σ. έλαβε εκ νέου απόφαση και κατέθεσε νέα αίτηση για τη διάλυση και την εκκαθάριση του Ταμείου. Μάλιστα πετύχαμε και τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής, η οποία απαγορεύει τη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του Ταμείου, με αποκλειστικό σκοπό τη σύμμετρη ικανοποίηση των μελών μας από τη μελλοντική εκκαθάριση του Ταμείου.

            Αναφορικά δε με το αίτημα του ΣΥΓΤΕ να του χορηγήσουμε το μητρώο των μελών μας, εμείς απαντήσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μας επιτρέπεται, καθόσον το αρχείο περιέχει τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας και η δημοσιοποίησή του θα αντέβαινε στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αντ’ αυτού, λοιπόν, χορηγήσαμε στον ΣΥΓΤΕ την από 7-9-2018 επιστολή μας με συνημμένη κατάσταση

            Όσον αφορά τη μη συναίνεσή μας στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΣΥΓΤΕ και δη στα δύο αιτήματα χορήγησης προσωρινής διαταγής (ως προς τη χορήγηση του αρχείου των μελών και ως προς τη μη απόδοση από την Τράπεζα Πειραιώς των εισφορών των μελών μας), για ακόμη μία φορά λειτουργώντας με γνώμονα τα συμφέροντα του ίδιου του Ταμείου, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε σε κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, ως προς το αίτημα για χορήγηση του αρχείου των μελών μας: αφ’ ενός και πάλι αυτό θα αντέβαινε στην αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των ίδιων των μελών μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να στραφούν καθ’ ημών που επιτρέψαμε μία τέτοια διαρροή, αξιώνοντας ακόμη και να αποζημιωθούν για αυτή μας την κίνηση, αφ’ ετέρου το αίτημα αυτό ήταν νόμο αβάσιμο, και ως τέτοιο απορρίφθηκε πρώτιστα σε αυτήν την φάση, δεδομένου ότι με μία προσωρινή διαταγή δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί οριστικά το κύριο αίτημα μίας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ως προς το αίτημα δε για μη απόδοση από την Τράπεζα Πειραιώς των εισφορών των μελών μας, η μη απόδοση των εισφορών των ενεργεία μελών αφ’ ενός αντιβαίνει στο Καταστατικό του Ταμείου μας, αφ’ ετέρου δε θα μείωνε τη περιουσία του Ταμείου και θα έβλαπτε  ανεπανόρθωτα τον προϋπολογισμό του Ταμείου και την υποτυπώδη έστω λειτουργία του μέχρι την οριστική διάλυση αυτού. Είναι επομένως ευνόητο ότι δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε στην αποστέρηση από το Ταμείο των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του, κάτι που άλλωστε πράξαμε και εξ αρχής στο αντίστοιχο αίτημα του ΣΥΓΤΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της πρώτης αίτησης αναστολής που είχε συζητηθεί την 7η-9-2018. Είναι απορίας άξιον γιατί τότε δεν μας ασκήθηκε κριτική για αυτήν την επιλογή ενώ σήμερα συκοφαντούμαστε.           Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το ΤΑΠΓΤΕ κατά την συζήτηση της αίτησης κατά την δικάσιμο της 27ης  Φεβρουαρίου 2019, ζήτησε την απόρριψη της αίτησης «ακόμα και ως προς την προστασία της περιουσίας του Ταμείου», αυτός είναι απόλυτα ψευδής και συκοφαντικός. Αντιθέτως, το ΤΑΠΓΤΕ συναίνεσε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου στην χορήγηση προσωρινής διαταγής για την προστασία της περιουσίας του Ταμείου, αλλά όχι για την αναστολή των εισφορών των ενεργεία, όπως ακριβώς είχε αποφασίσει το ΔΣ του Tαμείου. Αν δεν ήθελε το ΤΑΠΓΤΕ να συναινέσει στην χορήγηση προσωρινής διαταγής για την προστασία  του Ταμείου, γιατί κατέθεσε την 26η-2-2019 νέα αίτηση διάλυσης και αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητούσαμε την απαγόρευση κάθε διαδικασίας αναγκαστική εκτέλεσης κατά του σωματείου και οποιασδήποτε υλικής ή νομικής μεταβολής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του; Από ποιο έγγραφο προκύπτει ότι το ΤΑΠΓΤΕ ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση σχετικά με την προστασία του Ταμείου;

            Μάλιστα, όπως προαναφέραμε, το Ταμείο κινούμενο με την ορθή νομική διαδικασία κατάφερε και πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση κάθε διαδικασίας αναγκαστική εκτέλεσης κατά του σωματείου και οποιασδήποτε υλικής ή νομικής μεταβολής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κατά τη δικάσιμο της 28ης Φεβρουαρίου 2019. Με ποιο θράσος, λοιπόν, αυτοί που απέτυχαν να προστατέψουν την περιουσία του Ταμείου εγκαλούν αυτούς που κατάφεραν να την προστατέψουν έστω και προσωρινά ;

            Αναφορικά δε με το λόγο υποβολής εκ μέρους αιτήματος αναβολής στην πρώτη συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής του ΣΥΓΤΕ, όπως εγκαίρως ενημερώσαμε με email και την πληρεξούσια δικηγόρο του ΣΥΓΤΕ, ο μοναδικός (έμμισθος) δικηγόρος του Ταμείου μας δεν μπορούσε να παρασταθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών την Παρασκευή 22/2/2019 λόγω προσωπικού κωλύματος και δη μόλις πριν λίγες ώρες το βράδυ της 21ης γεννήθηκε το τέκνο του στο μαιευτήριο Λητώ, ευρισκόμενος επί πολλές ώρες στο μαιευτήριο, χωρίς να έχει προετοιμαστεί καν για την υπόθεση. Το συγκεκριμένο γεγονός το γνωρίζει τόσο η πληρεξούσια δικηγόρος του ΣΥΓΤΕ όσο και τα μέλη του ΣΥΓΤΕ που ήταν παρόντα κατά την συζήτηση της αναβολής κατά την οποία επιδείχτηκαν ιατρικά έγγραφα που αποδείκνυαν το χρονικό του τοκετού. Ανακρίβεια αποτελεί η θέση του ΣΥΓΤΕ ότι το Ταμείο μας δεν παραστάθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών την Παρασκευή 22/2/2019, αφού αντί του πληρεξούσιου μας δικηγόρου παραστάθηκε στο Δικαστήριο εξουσιοδοτημένος από αυτόν συνάδελφός του υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα αναβολής και επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα ιατρικά έγγραφα. Μάλιστα εμείς από την πλευρά μας προτείναμε μία σύντομη αναβολή και συγκεκριμένα ζητήσαμε να αναβληθεί η υπόθεση για τη Δευτέρα 25/2/2019, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος του ΣΥΓΤΕ ζήτησε να οριστεί νέα συζήτηση την Τετάρτη 27/2/2019.  Είναι απορίας άξιο γιατί ενώ ο Πρόεδρος του ΣΥΓΤΕ ήταν παρών σε όλες τις διαδικασίες με αποφασιστικό ρόλο παριστάνει τον έκπληκτο, τον οργισμένο και τον ανήξερο.

            Όλες οι νομικές ενέργειες του νομικού μας συμβούλου γίνονται μετά από αποφάσεις και εντολές του ΔΣ.  Όταν με την από 20-2-2019 ανακοίνωση μας αναφέρουμε ότι «το ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ κινείται στα πλαίσια των νόμων και όλες μας οι κινήσεις γίνονται βάσει υποδείξεων του νομικού μας συμβούλου» αναφερόμαστε στο επίμαχο στην ανακοίνωση ζήτημα της δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων των μελών, την οποία είχατε ζητήσει με ανακοίνωση σας και όχι την «στρατηγική» του ΤΑΠΓΤΕ για τα ζητήματα της επιβίωσης, την οποία καθορίζει αποκλειστικά το ΔΣ.

            Όσον αφορά τις αμοιβές του νομικού συμβούλου, όπως καλά γνωρίζετε τόσο στον νομικό σύμβουλο όσο και στους υπόλοιπους εργαζόμενους οφείλονται μισθοί τουλάχιστον τριών μηνών. Εν γνώσει σας ψευδώς αναφέρεται ότι ο νομικός σύμβουλος αμείβεται από τις εισφορές των εν ενεργεία συναδέλφων, καθώς -όπως ξέρετε- από την αρχή της θητείας ως νομικού συμβούλου την 1η-3-2017 έως την 5η -3-2019 που δημοσιεύσατε  την ανακοίνωση  οι λογαριασμοί της Τράπεζας Πειραιώς, που εισέρχονται οι εισφορές των εν ενεργεία, ήταν καθ’ όλο το διάστημα κατασχεμένοι και δεσμευμένοι χωρίς δυνατότητας είσπραξης έστω και ενός 1 ευρώ από το Ταμείο. Συνεπώς τόσο ο νομικός σύμβουλος όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και προμηθευτές  δεν έχουν εισπράξει από Νοέμβριο 2016  έως την 5η -3-2019 ούτε ένα ευρώ τα τελευταία χρόνια από εισφορές εν ενεργεία μελών.

            Η ανακοίνωση κάνει γενικόλογη αναφορά στην εκταμίευση του ποσού των 495.895 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει ότι το ποσό αυτό αφορούσε ήδη περιουσία του Ταμείου μας και αντιστοιχεί συγκεκριμένα στις εισφορές  των εν ενεργεία μελών μας (εισφορές εργαζομένου και εργοδότη), τις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς είχε παρακρατήσει και δεν μας είχε αποδώσει ποτέ. Ο λόγος που τα ποσά αυτά δεν είχαν αποδοθεί στους κατάσχοντες ήταν η προστασία που είχε πετύχει το ΤΑΠΓΤΕ με τη από 4-5-2018 απόφαση προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών , η ισχύς της οποίας έληξε με την δημοσίευση της 393/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθήνας. Η απόδοση των χρημάτων στους κατάσχοντες  έλαβε χώρα βάσει νόμιμων τίτλων (δικαστικών αποφάσεων), με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εμείς να αντιδικήσουμε - αντιτάξουμε. Με την από 28 .2.2019             απόφασης προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο για την μη μεταβολή της περιουσίας του ΤΑΠΓΤΕ καταφέραμε να σταματήσουμε την περαιτέρω απόδοση ποσών στους κατάσχοντες την περιουσία του ταμείου σε αντίθεση με το ΣΥΓΤΕ  του οποίου η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής απερρίφθη παρά την ρητή συναίνεση μας στο αίτημα για χορήγηση προστασίας της περιουσίας του ταμείου.  Μεγάλη ευθύνη για την επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης των ποσών στους κατάσχοντες αντιδίκους του ΤΑΠΓΤΕ έχει το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ που δημοσίευσε στο διαδίκτυο την απόφαση που απέρριψε την αίτηση διάλυσης του Ταμείου την ημέρα που την παρέλαβε και χωρίς καμία συνεννόηση με το ΤΑΠΓΤΕ, ενημερώνοντας τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και όλους όσους είχαν προβεί σε κατασχέσεις  για την δυνατότητα που είχαν να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους .

            Συνοψίζοντας λοιπόν, το Ταμείο μας ουδέποτε μετέβαλε τη στάση του ή την άποψή του αναφορικά με τη διαχείριση των εσόδων του και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Αντιθέτως, την ίδια στάση κράτησε τόσο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών τον 9ο/2018 όσο και ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών πρόσφατα. Όλες οι ενέργειες δε του Δ.Σ. του Ταμείου μας είναι σύμφωνες με το νόμο, και βάσει αυτών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου λαμβάνει κάθε φορά και τη σχετική εντολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας.

            Αυτή, λοιπόν, είναι και η επίσημη απάντησή μας στις συκοφαντίες και τις διαστρεβλώσεις της από 5-3-2019 ανακοίνωσης του ΣΥΓΤΕ, επιφυλασσόμενοι, τόσο το ίδιο το Ταμείο όσο και οι προσωπικά θιγόμενοι από την ανακοίνωση αυτή, για την ενάσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας Ενώπιον των αρμοδίων, ποινικών και άλλων, Δικαστηρίων.

 

Το Δ.Σ του ΤΑΠΓΤΕ

 

 

*****************************

 

***************************************

*********************

 

*****************

 

***************************

Hits: 3894