ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

Αθήνα, 30.05.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

 Κατόπιν απόφασης Νο 1580/2023 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε διορισμός προσωρινής διοίκησης του Ταμείου με σκοπό την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΠΓΤΕ με θέμα εκλογής νέου Δ.Σ. έως  17.1.2024

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ