ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

Αθήνα 07.07.2022

Α.Π. 10

Προς Προεδρείο ΣΥΓΤΕ

 

Παρά την εχθρική σας διάθεση σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον εμείς έχοντας καλή πρόθεση όπως πάντα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι:

  1. Απόφαση 1937/2022 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ η οποία απαντά σε πολλά ερωτήματά σας.
  2. Ανακοίνωση πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ΤΑΠΓΤΕ την οποία παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στα -εν ενεργεία- μέλη σας.
  3. Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ. ΤΑΠΓΤΕ
  4. Ισολογισμοί

 

Για το Δ.Σ. ΤΑΠΓΤΕ

Η Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας