ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αθήνα, 04.04.2022

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο μας έχει επί σειρά ετών επιδιώξει να αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς (ως διάδοχος της Γενικής Τράπεζας) τις ευθύνες που της αναλογούν για τη ζημία που έχει υποστεί το Ταμείο μας και οι ασφαλισμένοι του από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού του 2013. Μετά την άσκηση της αρχικής από έτους 2014 αγωγής μας και την εκδίκαση αυτής στο Πρωτοδικείο και το Εφετείο Αθηνών, η υπόθεση επανεισήχθη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου όπως έχουμε ενημερώσει εκδικάσθηκε τον Σεπτέμβριο 2021.

Με την υπ’ αριθ. 81/2022 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απορρίπτει την αγωγή μας, αποδεχόμενο ουσιαστικά τους ισχυρισμούς της Τράπεζας Πειραιώς, ότι δεν έχει ευθύνη η Τράπεζα για τη ζημία του Ταμείου μας, την οποία αποδίδει όπως προκύπτει στην απόφαση μελών του, εντασσόμενα στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, να αποχωρήσουν πρόωρα από την εργασία τους με τις συνέπειες που αυτό είχε και για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας.  

Επίσης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κρίνει με την εν λόγω απόφασή του ότι δεν συντρέχει εκ του νόμου ευθύνη της Τράπεζας (βάσει του άρθρου 69 παρ. 1 Ν. 3371/2005) να καλύψει το κόστος της εθελουσίας αποχώρησης.

Κατά την εκτίμησή μας, η απόφαση αυτή του Πρωτοδικείου πάσχει νομικά, για τον οποίο λόγο και ήδη προχωρούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για να προσφύγουμε με έφεση στο Εφετείο Αθηνών.

Όπως έχουμε όλοι μαζί αποφασίσει, θα προχωρήσουμε στην εξάντληση κάθε ενδίκου μέσου και θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή νόμιμη ενέργεια, για την δικαίωσή μας σε αυτή την τόσο κρίσιμη για το Ταμείο μας υπόθεση.

 Θα σας τηρήσουμε ενήμερους για κάθε σημαντική εξέλιξη.

 

Για το Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Τρίγκα Α.                                                                                 Παππάς Η.