ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

Αθήνα, 28.01.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠΓΤΕ

Σύμφωνα με την από 27-11-2020 ανακοίνωση – πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου με την οποία κλήθηκαν τα μέλη του Ταμείου σε ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο Καταστατικό διαδικασία, και σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 1273/17-06-2020 και 2101/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό μεταξύ άλλων τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτική Επιτροπής και του Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων, ορίστηκε 3η επαναληπτική και καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 30/01/2021  και ώρα 10.30 π.μ. η οποία θα λάμβανε χώρα στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ (Σολωμού 20 – 1ος όροφος) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη απαρτίας τα 120 μέλη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου.

Εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο εξάπλωσης του κορωνοϊού το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αφού έλαβε υπόψη του την εξακολούθηση ισχύος των μέτρων προς αποφυγή του συγχρωτισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοιού COVID – 19 και της αποφυγής των συναθροίσεων αποφάσισε την αναβολή των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτική Επιτροπής και του Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού διεξάγονται ανά τριετία και οι οποίες είχαν προγραμματιστεί με καταληκτική ημερομηνία την 30η/01/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ (Σολωμού 20 – 1ος όροφος), δεδομένου ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών για την επίτευξη απαρτίας είναι τα 120 μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στάση ευθύνης στην κρίσιμη αυτή περίοδο κατέληξε στην απόφασή του αυτή, σεβόμενο την προστασία του υπέρμετρου αγαθού της ζωής που δεν επιτρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των μελών του Ταμείου που λαμβάνουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη των ανωτέρω αναφερόμενων οργάνων του, δεδομένου ότι για την συμπλήρωση της απαιτούμενης κατά τις καταστατικές διατάξεις απαρτίας της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία 120 μελών του Ταμείου, ενώ κατά την ψηφοφορία συμμετέχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση ώστε να προσδιοριστεί η νέα ημερομηνία των εκλογών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο