ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                                              

 

Αθήνα 25.10.2019

 

Συνάδελφοι,

 

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την χθεσινή εκδίκασης της υπόθεσης εκκαθάρισης του ΤΑΠΓΤΕ το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα αναβολής του ΤΑΜΕΙΟΥ  για την 8.4.2020.

Το Ταμείο ζήτησε αναβολή για δυο λόγους :

 

Ο πρώτος και κύριος λόγος ήταν ότι έχουμε καταθέσει στις 18.6.2019 εκ νέου αγωγή στη Τράπεζα Πειραιώς όπως αποφάσισε το Εφετείο  Αθηνών με αρ. αποφ. 1285/2019. Ως εκ τούτου λογικό είναι να αναμένουμε έως τη νέα απόφαση του Πρωτοδικείου.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν μπορούσε να παραστεί λόγω κωλύμματος.

Μεχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που το Ταμείο ζητούσε την αναβολή θέλουμε να σας τονίσουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν είχε ακόμη καταθέσεις προτάσεις.   Υπολείπονται μόνο δυο εργάσιμες ημέρες ακόμη για κατάθεση προτάσεων εκ μέρους της Πειραιώς.

Ακόμη 5 συνάδελφοι που έχουν προσφύγει δικαστικά για την καταβολή του εφ’ άπαξ οι οποίοι κυρίως παρεμβαίνουν ζήτησαν μεν την εκδίκαση της υπόθεσης για να  μπεί το δικαστήριο επι της ουσίας όμως το αίτημα τους ήταν η μη εκκαθάριση του Ταμείου.

Ακόμη οι ως άνω συνάδελφοι ζήτησαν τη μη διατήρηση των προσωρινών διαταγών. Μετά από όλα αυτά ο Σύλλογος των Ενεργεία ασφαλισμένων του ΣΥΓΤΕ ζήτησε από την γραμματεία του δικαστηρίου να συντομεύσει η ημερομηνία αρχικής αναβολής που είχαμε πάρει και πέτυχε νέα ημερομηνία εκδίκασης της εκκαθάρισης του ΤΑΠΓΤΕ την 18.12.2019.

Η ημερομηνία αυτή είναι πολύ σύντομη και δεν πιστεύουμε έως τότε να έχει κριθεί η αντιδικία του ΤΑΠΓΤΕ με την Τράπεζα Πειραιώς

Θέλουμε να σας τονίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει σειρά αναβολών. Αρχικά εκδικάστηκε η εκκαθάριση στις 21.12.2018 και απορίφθηκε το αίτημα για τυπικούς λόγους.

Καταθέσαμε εκ νέου αίτημα εκκαθάρισης την 27.2.2019 και πήραμε δικάσιμο για 11.6.2019 η οποία ανεβλήθη διότι ήταν κλειστά τα δικαστήρια λόγο εκλογων.

Δόθηκε νέα δικάσιμος από το δικαστήριο για 24.10.2019 κατά την εκδίκαση της οποίας ζητήσαμε για πρώτη φορά αναβολή για τους λόγους που προαναφέραμε.

 

Για το Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

       Η Πρόεδρος                                       Ο Γ. Γραμματέας

 

    Α. Τρίγκα                                                  Η. Παππάς